Usein kysytyt kysymykset koulutusjärjestelmästä

 

Korjattu koulutusjärjestelmä KoJ17 on ollut käytössä jonkin aikaa ja sitä on testattu
muutamissa koulutuksissa. Olemme saaneet kouluttajilta jonkin verran palautetta. Kiitos siitä.
Ohessa muutamia kysymyksiä ja vastauksia.

PJ-peruskoulutus: Moduuleissa IK3: Minä partiojohtajana ja J2: Johtaminen partiossa 1, molempien kuvauksessa mainitaan partion johtamismalli. Miksi?

Kyllä, näin on. Mutta näkökulma on erilainen. J2:ssa pitäisi käydä läpi, millainen on partion
johtamismalli. IK2:ssa taas mitä partion johtamismalli tarkoittaa kouluttautujan minän kannalta.

Pestijohtaja-koulutuksessa on ihmetelty sen hieman lyhyempää kestoa muihin lippukunnanjohtamiskoulutuksiin (LPKJ- ja OJK) verrattuna ja ehdotettu J7: Aikuisryhmän johtamista siihen lisämoduuliksi.

Pestijohtajan pestikuvauksessa ei mainita lainkaan, että pesti sisältäisi ryhmän johtamista. Miksi sitä pitäisi silloin kouluttaa? Jos käytäntö osoittaa, että pestijohtaminen sisältää aikuisryhmien johtamista, niin sitten se sinne lisätään. Ei nyt.

Miksi Kuksan käyttöä ei kouluteta koulutusjärjestelmässä, esim. pestin mukaisia toimintoja?

Hyvä kysymys. Olemme ajatelleet, että jäsenhallintarekisteri on senkaltaista muuttuvaa osaamista, että sitä ei erikseen koulutusjärjestelmässä mainita. Kuksaa koulutetaan erilaisissa tilaisuuksissa sen käyttäjille, eikä ole välttämättä perusteltua käyttää esim. kursseilla aikaa Kuksan opiskeluun. Silti se on ihan sallittua, jos staabi niin haluaa.

Miten opintopisteet muodostuvat?

Opintopisteet muodostuvat varsin monimutkaisen kaavan mukaan tehdyn koulutuksen
lähiopetustunneista, etätunneista, vaikeustasoista ja käytetyistä koulutusmenetelmistä. Ne lasketaan Siviksen antamien ohjeiden mukaan Partioasemalla. Lisätiedot laura.kalervo@partio.fi

Miksi P4: Ajankohtaista partiossa -moduulista on kaksi eri versiota 1h ja 8h?

P4: Ajankohtaista partiossa on uusi moduuli kaikissa muissa koulutuksissa paitsi Ko-Gi -koulutuksessa. Sen ohjeellinen pituus on 1h, mutta tietysti staabi saa päättää kuinka paljon ajankohtaisista teemoista kannattaa keskustella. Ko-Gi:lla kyseinen koulutus on perinteisesti ollut huomattavasti pitempi, nyt 8h. Koulutuksen sisältökuvaus on siis täysin sama, pituus vain erilainen. Siksi on kaksi P4-moduulia. Sekaisin ne eivät voi mennä, sillä pitempi versio on vain Ko-Gikoulutuksessa.

Miten koulutusjärjestelmä päivittyy?

Pyrimme jatkuvaan päivitykseen. Koulutusjärjestelmäpäälliköt arvioivat  ja priorisoivat tulleet palautteet ja tekevät tarvittavat toimenpiteet. Tarvittaessa konsultoidaan muita tahoja ja isoissa
muutoksissa asia kierrätetään laajennetun valiokunnan kautta. Isot muutokset pitäisi ehdottaa 15.4.mennessä niin ne saadaan seuraavan vuoden alusta käyttöön. Palautteet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen koulutus@partio.fi.