Partiolaisaloite

Digitaalinen partiolaisaloite on tarkoitettu kaikille jäsenmaksun maksaneille partiolaisille. Kyseessä on uusi tapa kehittää partiota ja vaikuttaa itselle tärkeisiin teemoihin partiossa. Partiolaisaloite on myös esimerkki, miten järjestö voi vaikuttaa demokratia- ja digitalisaatiokehitykseen.

Partiolaisaloitteen avulla kuka tahansa jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteita partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Jäsenmaksun maksaneet partiolaiset voivat myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita.

Aloitteet ovat voimassa kuusi kuukautta ja jos aloite saa sinä aikana 100 kannattajaa, se siirtyy Suomen Partiolaisten käsiteltäväksi. Aloitteita käsittelevä ryhmä miettii, miten aloitetta kannattaisi edistää ja ohjaa sen eteenpäin asiasta vastaavalle taholle, kuten aloitetta koskevan partiopiirin hallitukselle tai asiasta vastaavalle Suomen Partiolaisten valiokunnalle.

Partiolaisaloitteen pääsee tekemään osoitteessa osallistu.partio.fi ja kirjautumalla sisään PartioID-tunnuksella. Aloitetta tehdessä kannattaa miettiä sen vaikuttavuutta: millä tavoin aloitteesi toteutuessaan tekisi partiosta – ja maailmasta – paremman paikan?

Tarkemmat ohjeet partiolaisaloitteen käyttöön löydät partiolaisaloitteen sivuilta. Alustaa kehitetään jatkossa käyttökokemusten ja palautteen perusteella. Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen partiolaisaloite@partio.fi .

Tee partiolaisaloite tästä

Partiolaisaloite on toteutettu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Edellytyksenä avustuksen saamiselle oli, että hankkeesta saadut opit ja tuotokset jaetaan myös muun järjestö- ja nuorisoalan käyttöön. Partiolaisaloitteen avoin lähdekoodi on julkaistu osoitteessa github.com/partio-scout/partiolaisaloite.