Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea. Katso tarkemmin, kenelle partio sopii sekä mitä partiossa tehdään.

Tavoitteellinen kasvatusjärjestö

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen. Lue tarkemmin partion arvoista ja ihanteista.

Kaikille avointa

Partio on kaikille avoin harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Lue tarkemmin moninaisuudesta partiossa. Useimmissa lippukunnissa partiotoiminta tapahtuu joko suomeksi tai ruotsiksi, mutta joillain lippukunnilla on myös englanninkielisiä ryhmiä. Partiotoiminta sopii hyvin myös erityistä tukea tarvitseville.

Vapaaehtoistoimintaa aikuisille

Partio on mukaansa tempaava harrastus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla saat hyvää vastapainoa työelämälle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta, pitämään hauskaa ja olemaan samalla iso apu ja ilo monen lapsen ja nuoren elämässä.

Aloita uusi harrastus aikuisena

Kansainvälistä toimintaa

Kansainvälisyys näkyy Suomen partiotoiminnassa eri tavoin. Suomalaiset partiolaiset voivat osallistua esimerkiksi ulkomailla järjestettäville partioleireille tai muihin partiotapahtumiin. Vastaavasti ulkomaalaisia vieraita voi kohdata Suomen partiotapahtumissa. Lisäksi partiossa osallistutaan erilaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja tutustumaan aktiviteettien kautta muiden maiden kulttuureihin ja tapoihin. Lue lisää partion kansainvälisyydestä.

Yläkuva: Juha Nurmi