Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Tavoitteellinen kasvatusjärjestö

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Partiotoiminnan ydin on partio-ohjelma, joka perustuu partion arvoihin ja ihanteisiin. Partio-ohjelmaa toteutetaan partiomenetelmän avulla ja sen avulla pyritään saavuttamaan partion kasvatustavoitteet.

neljä partiolaista juhlistaa puisen rakennelman valmistumista yhdessä metsässä
Kuva: Henri Tammi

Kaikille avointa

Partio on kaikille avoin harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Useimmissa lippukunnissa eli partion paikallisyhdistyksissä partiotoiminta tapahtuu joko suomeksi tai ruotsiksi, mutta joillain lippukunnilla on myös englanninkielisiä ryhmiä. Partiotoiminta sopii hyvin myös erityistä tukea tarvitseville. Voit etsiä itsellesi sopivaa lippukuntaa lippukuntahausta.

kaksi nuorta partiolaista lippalakit päässä ratkomassa tehtävää
Kuva: Otto Virtanen

Partiossa rakennetaan luontosuhdetta

Kaikenikäiset partiolaiset opettelevat luonnon suojelua ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista elämää. Partiossa saa myös eväitä ja vaikuttamisen keinoja toimiin ilmastonmuutosta vastaan. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eläminen ja niiden puolesta puhuminen ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa partiolaisen arvopohjaa. Yksi partioihanteista onkin ”rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä”. Partiotoiminnassa tämä näkyy esimerkiksi luonnossa liikkumisen ja kierrätyksen harjoitteluna tai vaikka vieraslajitalkoisiin osallistumisena.

Melojia takaapäin kanootissa
Kuva: Susanna Hyötyläinen

Vapaaehtoistoimintaa aikuisille

Partio on mukaansa tempaava harrastus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla saat hyvää vastapainoa työelämälle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta, pitämään hauskaa ja olemaan samalla iso apu ja ilo monen lapsen ja nuoren elämässä.

Aloita partio aikuisena

kolme aikuista partiolaista ratkomassa pelitehtävää teltan edessä
Kuva: Alex Inkiläinen

Kansainvälistä partiotoimintaa Suomessa ja ulkomailla

Kansainvälisyys näkyy Suomen partiotoiminnassa eri tavoin. Suomalaiset partiolaiset voivat (maailmantilanteen saliessa) osallistua esimerkiksi ulkomailla järjestettäville partioleireille tai muihin partiotapahtumiin. Vastaavasti ulkomaalaisia vieraita voi kohdata Suomen partiotapahtumissa. Lisäksi partiossa osallistutaan erilaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja tutustutaan aktiviteettien kautta muiden maiden kulttuureihin ja tapoihin. Lue lisää partion kansainvälisyydestä.

joukko iloisia kansainvälisiä partiolaisia
Kuva: Joel Forsman

Lue lisää partiosta:


Yläkuva: Tero Maaniemi