Partiokerhot kunnissa

Partiokerhot ovat Leirikesä ry:n ja Suomen Partiolaisten toteuttamia harrastuskerhoja, joita järjestetään osana Harrastamisen Suomen mallia. Partiokerhoa järjestetään peruskouluissa eri puolilla Suomea.

Partiokerhotoiminta tukee lapsen kasvua ja kannustaa kehittymiseen omana itsenään ja osana ryhmää. Lapsi oppii ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista, erilaisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä vastuunottamista. Partio on kaikille avoin, mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta.

Partiokerhot ovat täynnä ystävyyttä, naurua, seikkailua, yhdessä tekemistä, luonnosta nauttimista sekä unohtumattomia elämyksiä.

Partiokerhossa opitaan yhdessä

Kuten partiossakin, myös partiokerhossa, on tärkeässä osassa yhdessä tekeminen ja turvallisessa ympäristössä uusien taitojen oppiminen.

Partion periaatteiden mukaisesti myöskään partiokerhoissa ei ole olemassa parasta partiokerholaista, vaan jokainen pääsee tasapuolisesti osallistumaan ja oppimaan uutta.

Valmista ohjelmaa partiokerhojen ohjaajien tueksi

Partiokerhojen ohjaajien tueksi on tehty valmista materiaalia ja ohjelmaa, mutta ohjaajat voivat myös osallistaa ohjelman suunnitteluun kerholaisia heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti.

  • Luova ilmaisu
  • Luontosuhteen vahvistaminen
  • Ensiaputaidot
  • Päivän hyvä työ eli teko, joka auttaa lähiympäristöä
  • Jokaisenoikeudet
  • Rauhankasvatus
  • Retkiruoka

Partiokerhoissa voimme käyttää myös vuonna 2023 valmistunutta luontopainotteista ohjelmaa, joka on tehty yhteistyössä Tiedekeskus Pilkkeen kanssa.

Lisätietoja:

Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721

Helka Körkkö, helka.korkko@leiri.fi, p. 044 723 8121