Suomen Partiolaisten B-jäsenet

Suomen Partiolaisten B-jäseniä ovat partioneuvoston jäseniksi hyväksymät valtakunnalliset rekisteröidyt, partiolaisten muodostamat ja partioaatetta edistävät yhdistykset, yhteisöt ja säätiöt.

B-jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa. B-jäsenet nimeävät jäsenkokoukseen yhden edustajan ja hänelle varaedustajan.

Yläkuva: Jenni Lahtinen