Harrastamisen verkosto

Harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt ovat muodostaneet yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on edistää koululaisten harrastamisen mahdollisuuksia. Verkoston yhteisenä tahtotilana on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua mielekkääseen, laadukkaaseen ja ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä monialaisen yhteistyön avulla. Tahtotilan toteutuminen edellyttää monipuolista tarjontaa oppilaiden toiveita kuunnellen.

Verkostossa mukana:
Kehittämiskeskus Opinkirjo – Koululiikuntaliitto – Liikunnan aluejärjestöt – Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Lasten ja Nuorten keskus – Suomen Olympiakomitea – Suomen Partiolaiset – Suomen Vanhempainliitto – Suomen 4H liitto – Lastenkulttuurikeskusten liitto – Kansalaisopistojen liitto – Suomen Paralympiakomitea

Harrastamisen verkoston ratkaisuehdotuksia harrastustakuun toteuttamiseen 13.12.2019

Harrastusviikko kouluissa

Syksyllä on valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Lisätietoa harrastusviikko.fi ja https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/harrastusviikko/