Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt

Täältä löydät turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt partion sosiaalisen median kanavissa. Kaikessa partion toiminnassa ja tapahtumissa tulisi noudattaa turvallisemman tilan periaatteita sekä estää vihapuhetta, syrjintää ja häirintää. Sosiaalinen media ei ole tästä poikkeus vaan samat ohjeet pätevät myös digitaalisessa maailmassa.

Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme kaikkia sosiaalisen median kanavissamme keskustelevia noudattamaan seuraavia periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet partion somessa

 • Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien ja keskustelujen osallistujien moninaisuus.
 • Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.
 • Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.
 • Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.
 • Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Ole valmis muuttamaan näkemystäsi saadessasi uutta tietoa.

Vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt partion somessa

Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja samalla vastuu valita, mitä ja miten sanoo. Yhteiskunnassa on valtarakenteita, joiden perusteella ihmisten mahdollisuudet toimia ja puhua vaihtelevat.

Ihmiset voivat kohdata eriarvoista kohtelua perustuen yksilöllisiin ominaisuuksiinsa, kuten ihonväri, kieli, kansalaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, sukupuolen ilmaisu, ikä, toimintakyky tai vammaisuus, terveydentila (myös mielenterveys), uskonto tai vakaumus, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, ulkonäkö.

Hedelmällistä keskustelukulttuuria tukee avoimuus kuulla perusteluja omaa mielipidettä vastaan, muiden keskustelijoiden yksityisyyden kunnioittaminen sekä oman pätevyyden ja tiedon rajojen tunnistaminen. Jokainen keskustelija on velvollinen pohtimaan kenen suulla ja tiedoilla puhuu sekä antamaan tilaa aiheen asiantuntijoille ja kokemusasiantuntijoille.

Avoimen ja kunnioittavan keskustelukulttuurin toteutumiseksi emme hyväksy seuraavia asioita partion sosiaalisen median kanavissa:

 1. oletusten tekemistä ihmisistä tai ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa
 2. stereotypioiden esittämistä ja levittämistä ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa
 3. loukkaavia tai häiritseviä vertauksia ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa
 4. henkilön osaamisen tai ymmärryksen arvioimista henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella
 5. loukkaavien nimitysten ja herjojen käyttäminen ihmisistä tai ihmisryhmistä
 6. toisen keskustelijan haukkumista tai henkilön ominaisuuksien kommentoimista; partion somessa saa keskustella asioista ja näkemyseroista rakentavasti ja toisia kunnioittaen, mutta asiatonta käyttäytymistä ei suvaita.
 7. kirosanoja tai asiattomia ilmauksia.

Nämä säännöt koskevat niin sanallista kuin sanatonta viestintää. Sääntöjen vastaiset julkaisut piilotetaan tai poistetaan partion sosiaalisen median kanavista ja sääntöjä rikkovat käyttäjät voidaan estää.

Vinkkejä kunnioittavalle somekeskustelijalle:

 1. puutu sääntöjen vastaiseen toimintaan erityisesti silloin, kun se ei kohdistu itseesi
 2. kannusta muita ja huolehdi siitä, että jokaiselle syntyy keskustelussa tilaa puhua
 3. pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimimaan se tiedostaen
 4. käytä kanssakeskustelijoista sellaisia nimityksiä, joita he itsekin käyttävät itsestään
 5. muista partioihanteet ja kunnioita toista ihmistä sekä rakenna ystävyyttä yli rajojen

Kaikessa partiotoiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Tutustu tarkemmin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen partiossa.

Nämä ohjeet on rakennettu Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry: mallin mukaisesti. Tutustu Allianssin tekemään malliin.