Partiota ohjaavat dokumentit

Partiojärjestöä ja sen toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Nämä voimassa olevat partiota ohjaavat dokumentit on ryhmitelty avoimesti oheen. Kunkin dokumentin yhteydessä mainitaan vastuullinen päätöksentekijä. Suomen Partiolaisten sopimukset ja sopimussalkku on julkinen vain järjestön johdolle. Partion julkaisut löytyvät Issuusta.

Mikko Lehtonen
hallintopäällikkö

puh. (0)40 080 8947
mikko.lehtonen@partio.fi 

Hyväksytyt dokumentit 

  • Varsinainen jäsenkokous hyväksyi Suomen Partiolaisten uudet säännöt 17.-18.11.2018. Ne on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintiä varten.  
  • Partioneuvoston syyskokous vahvisti 24.11.2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion 2019. 
  • Partioneuvoston syyskokous vahvisti 24.11.2018 vapaaehtoistoiminnan linjaukset.
  • Partioneuvoston syyskokous hyväksyi 24.11.2018 Sopu-dokumentin. 

Valmisteltavat dokumentit

  • Hallitus päivittää partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuodenvaihteessa 2018-2019.
  • Hallitus päivittää Suomen Partiolaisten taloussäännön vuodenvaihteessa 2018-2019.
  • Hallitus päivittää partiolippukuntien mallisäännöt alkutalven 2019 aikana.

1 Järjestön johtaminen

Suomen Partiolaisten peruskirja (Jäsenkokous)

Suomen Partiolaisten säännöt (rekisteröimättömät) (Jäsenkokous)

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö (Partioneuvosto)

Yhteistyösopimus ruotsinkielisestä partiotoiminnasta (Järjestön johto)

Varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärä sääntömääräisissä kokouksissa (Hallitus)

1.1 Partiopiiriyhteistyö

Sopu – keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja (Partioneuvosto)

Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiopiireissä (Partioneuvosto)

1.2 Partiolippukuntien johtamisen tukeminen

Partiolippukunnan rekisteröidyt mallisäännöt (PRH) (Partioneuvosto)

Partiolippukunnan rekisteröidyt mallisäännöt (työversio) (Partioneuvosto)

Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiolippukunnissa (Partioneuvosto)

1.3 Erilliset mallit ja oppaat

Suomen Partiolaisten ohjausryhmämalli (Hallitus)

Partion ansiomerkkiohje (Ansiomerkkiryhmä)

2 Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Partion strategia 2019-2020 (Jäsenkokous)

2.1 Partiovuosi 2019

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimenpidetaulukko 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tapahtumakalenteri 2019 (Partioneuvosto)

2.2 Partiovuosi 2018

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2018 (Partioneuvosto)

Toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri 2018 (Partioneuvosto)

2.3 Partiovuosi 2017

Suomen Partiolaisten toimintakertomus 2017 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2017 (Partioneuvosto)

3 Toimintaohjeet, -säännöt ja strategiat

Suomen Partiolaisten taloussääntö (Hallitus)

Partion varainhankintastrategia (Hallitus)

4 Toiminnanalakohtaiset linjaukset ja periaatteet

4.1 Aluetyö

Partion monimuotoisuuslinjaus (Partioneuvosto)

Sisupartio-opas (Hallitus)

4.2 Kansainväliset yhteydet

Kansainvälisen toiminnan linjaus (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyölinjaukset (Hallitus)

4.3 Kasvatus

Partion ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet (Partioneuvosto)

Perhepartion valtakunnalliset periaatteet (Partioneuvosto)

Partiotoimintaan tutustumisen periaatteet (Partioneuvosto)

Partiotaitokilpailujen säännöt ja ohjeet (Partioneuvosto)

Partion päihdelinjaus (Partioneuvosto)

4.4 Talous

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma (Hallitus)

Tapahtumien hinnoittelu- ja kompensaatioperiaatteet (Hallitus)

Luottamushenkilöiden kulukorvausohje (Hallitus)

4.5 Vapaaehtoistuki

Partion johtamismalli (Hallitus)

Suomen Partiolaisten mentorointimalli (Hallitus)

Suomen Partiolaisten turvallisuusohje (Hallitus)

Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta Suomen Partiolaisissa (Hallitus)

Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä (Hallitus)

4.6 Viestintä ja markkinointi

Partion graafinen ohjeisto (Hallitus)

Suomen Partiolaisten kriisiviestintäohje (Hallitus)

4.7 Yhteiskuntasuhteet

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet (Hallitus)

Partion eduskuntavaalitavoitteet (Hallitus)

5 Henkilöstötyö ja HR

Yleissopimus Palta – Jyty 2018-2021 (Neuvotteluosapuolet)

Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus 2018-2021 (Neuvotteluosapuolet)

Paikallinen sopimus työajan pidentämisen toteuttamisesta (Toiminnanjohtaja ja henkilöstön edustaja)

Partion työkirja – henkilöstöpolitiikan periaatteet (Hallitus, toiminnanjohtaja)

Suomen Partiolaisten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Hallitus)

Hyvä tietää työsuhteesta -ohje (Hallitus, toiminnanjohtaja)