Partiota ohjaavat dokumentit

Partiojärjestöä ja sen toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Nämä voimassa olevat partiota ohjaavat dokumentit on ryhmitelty avoimesti oheen. Kunkin dokumentin yhteydessä mainitaan vastuullinen päätöksentekijä. Suomen Partiolaisten sopimukset ja sopimussalkku on julkinen vain järjestön johdolle. Partion julkaisut löytyvät Issuusta.

Mikko Lehtonen
hallintopäällikkö

puh. (0)40 080 8947
mikko.lehtonen@partio.fi 

Hyväksytyt dokumentit 

  • Partioneuvoston kevätkokous vahvisti järjestön vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 13.-14.4.2019. 
  • Partioneuvoston kevätkokous päivitti partiopiirien toiminnan vähimmäisvaatimukset ja kansainvälisen toiminnan linjaukset.
  • Partiovuosi 2018 -vuosikirja on julkaistu. 

Valmisteltavat dokumentit

  • Hallitus päivittää Suomen Partiolaisten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2019-2020.
  • Hallitus päivittää Suomen Partiolaisten taloussäännön keväällä 2019.

1 Järjestön johtaminen

Suomen Partiolaisten peruskirja (Jäsenkokous)

Suomen Partiolaisten säännöt (Jäsenkokous)

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö (Partioneuvosto)

Yhteistyösopimus ruotsinkielisestä partiotoiminnasta (Järjestön johto)

Varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärä sääntömääräisissä kokouksissa (Hallitus)

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Partioneuvosto)

1.1 Partiopiiriyhteistyö

Sopu – keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja (Partioneuvosto)

Partiopiirien vähimmäisvaatimukset (Partioneuvosto)

1.2 Partiolippukuntien johtamisen tukeminen

Partiolippukunnan mallisäännöt (ennakkotarkastuspäätös) (Partioneuvosto)

Partiolippukunnan mallisäännöt (työversio) (Partioneuvosto)

Partiolippukuntien mallisääntöjen tulkinta- ja toimintaohje (Hallitus)

Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiolippukunnissa (Partioneuvosto)

1.3 Erilliset mallit ja oppaat

Suomen Partiolaisten ohjausryhmämalli (Hallitus)

Partion ansiomerkkiohje (Ansiomerkkiryhmä)

2 Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Partion strategia 2019-2020 (Jäsenkokous)

Partion strategian 2019-2020 mittaaminen ja arviointi (Partioneuvosto)

2.1 Partiovuosi 2019

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimenpidetaulukko 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tapahtumakalenteri 2019 (Partioneuvosto)

2.2 Partiovuosi 2018

Partiovuosi 2018 -vuosikirja

Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2018 (Partioneuvosto)

Toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri 2018 (Partioneuvosto)

2.3 Partiovuosi 2017

Partiovuosi 2017 -vuosikirja

Suomen Partiolaisten toimintakertomus 2017 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2017 (Partioneuvosto)

3 Toimintaohjeet, -säännöt ja strategiat

Suomen Partiolaisten taloussääntö (Hallitus)

Partion varainhankintastrategia (Hallitus)

Suomen Partiolaisten tapahtuman järjestämisen ohje (Hallitus)

4 Toiminnanalakohtaiset linjaukset ja periaatteet

4.1 Aluetyö

Sisupartio-opas (Hallitus)

4.2 Kansainväliset yhteydet

Kansainvälisen toiminnan linjaukset (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyölinjaukset (Hallitus)

4.3 Kasvatus

Partion ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet (Partioneuvosto)

Perhepartion valtakunnalliset periaatteet (Partioneuvosto)

Partiotoimintaan tutustumisen periaatteet (Partioneuvosto)

Partiotaitokilpailujen säännöt ja ohjeet (Kasvatusvaliokunta)

Partion päihdelinjaus (Partioneuvosto)

4.4 Talous

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma (Hallitus)

Tapahtumien hinnoittelu- ja kompensaatioperiaatteet (Hallitus)

Luottamushenkilöiden kulukorvausohje (Hallitus)

4.5 Vapaaehtoistuki

Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset (Partioneuvosto)

Partion johtamismalli (Hallitus)

Suomen Partiolaisten mentorointimalli (Hallitus)

Suomen Partiolaisten turvallisuusohje (Hallitus)

Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta Suomen Partiolaisissa (Hallitus)

Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä (Hallitus)

4.6 Viestintä ja markkinointi

Partion graafinen ohjeisto (Hallitus)

Suomen Partiolaisten kriisiviestintäohje (Hallitus)

4.7 Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet (Hallitus)

Partion eduskuntavaalitavoitteet (Hallitus)

5 Henkilöstötyö ja HR

Yleissopimus Palta – Jyty 2018-2021 (Neuvotteluosapuolet)

Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus 2018-2021 (Neuvotteluosapuolet)

Paikallinen sopimus työajan pidentämisen toteuttamisesta (Toiminnanjohtaja ja henkilöstön edustaja)

Partion työkirja – henkilöstöpolitiikan periaatteet (Hallitus, toiminnanjohtaja)

Suomen Partiolaisten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Hallitus)

Hyvä tietää työsuhteesta -ohje (Hallitus, toiminnanjohtaja)