Partiota ohjaavat dokumentit

Partiojärjestöä ja sen toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Nämä voimassa olevat partiota ohjaavat dokumentit on ryhmitelty avoimesti oheen. Kunkin dokumentin yhteydessä mainitaan vastuullinen päätöksentekijä. Suomen Partiolaisten sopimukset ja sopimussalkku on julkinen vain järjestön johdolle. Partion julkaisut löytyvät Issuusta.

Maija Kangasniemi
Hallintopäällikkö

puh. (0)44 7343 373
maija.kangasniemi@partio.fi 

Valmisteltavat dokumentit

1 Järjestön johtaminen

Suomen Partiolaisten peruskirja | www.partio.fi/arvokeskustelu (Jäsenkokous)

Suomen Partiolaisten säännöt (Jäsenkokous)

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö (Partioneuvosto)

Yhteistyösopimus ruotsinkielisestä partiotoiminnasta (Järjestön johto)

Varsinaisten jäsenten ääni- ja jäsenmäärät hallinnollisissa kokouksissa (Hallitus)

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Partioneuvosto)

1.1 Partiopiiriyhteistyö

Sopu – keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja (Partioneuvosto)

Partiopiirien vähimmäisvaatimukset (Partioneuvosto)

1.2 Partiosäätiöyhteistyö

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr -säännöt

1.3 Partiolippukuntien johtamisen tukeminen

Partiolippukunnan mallisäännöt (ennakkotarkastuspäätös) (Partioneuvosto)

Partiolippukunnan mallisäännöt (työversio) (Partioneuvosto)

Partiolippukuntien mallisääntöjen tulkinta- ja toimintaohje (Hallitus)

Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus partiolippukunnissa (Partioneuvosto)

1.4 Erilliset mallit ja oppaat

Suomen Partiolaisten ohjausryhmämalli (Hallitus)

Partion ansiomerkkiohje (Ansiomerkkiryhmä)

Ansiomerkkien luovuttamisohje (Ansiomerkkiryhmä)

Partion isojen projektien opas (Hallitus)

Suomen Partiolaisten toimeksiantomalli (Hallitus)

2 Toiminnan ja talouden suunnitteleminen

Partion strategia 2021-2026  | www.partio.fi/strategia (Jäsenkokous)

Partion strategian 2021-2026 mittaaminen ja arviointi (PÄIVITTYY) (Partioneuvosto)

Partion pitkän ajan taloussuunnitelma  (Partioneuvosto)

Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma (Partioneuvosto)

2.1 Partiovuosi 2021

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2021 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2021 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimenpidetaulukko 2021 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tapahtumakalenteri 2021 (Partioneuvosto)

2.2 Partiovuosi 2020

Partiovuosi 2020 -vuosikirja

Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2020 (Partioneuvosto)

Tilinpäätös 2020 (Partioneuvosto)

Tilintarkastuskertomus 2020 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2020 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2020 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimenpidetaulukko 2020 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tapahtumakalenteri 2020 (Partioneuvosto)

2.3 Partiovuosi 2019

Partiovuosi 2019 -vuosikirja

Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2019 (Partioneuvosto)

Tilinpäätös 2019 (Partioneuvosto)

Tilintarkastuskertomus 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimenpidetaulukko 2019 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tapahtumakalenteri 2019 (Partioneuvosto)

2.4 Partiovuosi 2018

Partiovuosi 2018 -vuosikirja

Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2018 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten talousarvio 2018 (Partioneuvosto)

Toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri 2018 (Partioneuvosto)

2.5 Partiovuosi 2017

Partiovuosi 2017 -vuosikirja

Suomen Partiolaisten toimintakertomus 2017 (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2017 (Partioneuvosto)

3 Toimintaohjeet, -säännöt ja strategiat

Suomen Partiolaisten taloussääntö (Hallitus)

Partion varainhankintastrategia (Hallitus)

Partion kumppanuusstrategia (Hallitus)

Suomen Partiolaisten tapahtuman järjestämisen ohje (Hallitus)

Partiotapahtumien saavutettavuusohje (tapahtuman järjestämisen ohjeen liite) (Hallitus)

Peruutusehdot 2020

Ohje kestävien partiotapahtumien toteuttamiseen (Hallitus)

4 Toiminnanalakohtaiset linjaukset ja periaatteet

4.1 Aluetyö

Sisupartio-opas (Hallitus)

4.2 Kansainväliset yhteydet

Kansainvälisen toiminnan linjaukset (Partioneuvosto)

Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyölinjaukset (Hallitus)

4.3 Kasvatus

Partion ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet (Partioneuvosto)

Perhepartion valtakunnalliset periaatteet (Partioneuvosto)

Partiotoimintaan tutustumisen periaatteet (Partioneuvosto)

Partiotaitokilpailujen säännöt ja ohjeet (Kasvatusvaliokunta)

Partion päihdelinjaus (Partioneuvosto)

Partion katsomuskasvatuksen periaatteet (Hallitus)

4.4 Talous

Partion tietohallinnon periaatteet (Talousvaliokunta)

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma (Hallitus)

Tapahtumien hinnoittelu- ja kompensaatioperiaatteet (Hallitus)

Suomen Partiolaisten kustannusten korvauskäytäntö (Hallitus)

Suomen Partiolaisten hankintaohje (Hallitus)

4.5 Vapaaehtoistuki

Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset (Partioneuvosto)

Partion johtamismalli (Hallitus)

Suomen Partiolaisten mentorointimalli (Hallitus)

Suomen Partiolaisten turvallisuusohje (Hallitus)

Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta Suomen Partiolaisissa (Hallitus)

Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä (Hallitus)

Piirileirilääkinnän opas (Turvallisuusverkosto)

Piirileirin infrapalveluiden opas (Turvallisuusverkosto)

Piirileiripalokunnan opas (Turvallisuusverkosto)

Piirileiriturvan opas (Turvallisuusverkosto)

Pestaajan rekrytointiohje (Hallitus)

Vapaaehtoisten palkitsemisohje (Pestiryhmä)

Etäkokousten kulukorvauskäytännöt (Päivitetty, voimassa  30.09.2021 asti, Hallitus)

4.6 Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet partiossa 2021 (Hallitus)

Partion graafinen ohjeisto (Hallitus)

Suomen Partiolaisten kriisiviestintäohje (Hallitus)

 

4.7 Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

Hiilineutraali Partio 2030 -suunnitelma (Partioneuvosto)

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet (Hallitus)

Partion eduskuntavaalitavoitteet (Hallitus)

5 Henkilöstötyö ja HR

Yleissopimus 2020-2022 (Neuvotteluosapuolet Palta ja Jyty)

Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus 2020-2022 (Neuvotteluosapuolet Palta ja Jyty)

Suomen Partiolaisten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Hallitus)