Hallitus

Suomen Partiolaisten hallitus vastaa järjestön johtamisesta ja kehittämisestä, kuten toiminnan ja talouden suunnittelusta ja arvioinnista. Hallituksen tehtävät määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä ja menettelytapasäännössä. Tutustu tarkemmin partiota ohjaaviin dokumentteihin.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet vastaavat Suomen Partiolaisten toiminnanalojen ja valiokuntien työskentelyn johtamisesta hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan kanssa.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Maria Ruohola
puheenjohtaja

Lasse Roiha
Varapuheenjohtaja 

Malin Lindholm
Varapuheenjohtaja

Mari Sundell
Aluetyö

Inari "Tiitu" Timonen-Nissi
Kansainväliset yhteydet
Kansainvälinen valtuutettu WAGGGS

Kaisa Johto
Kasvatus

Jyri-Petteri "Zeip" Paloposki
Talous

Antti Reinikainen
Vapaaehtoistuki

Satu Salo-Jouppila
Viestintä ja markkinointi

Mirva Matikka
Yhteiskuntasuhteet

Reetta Grönlund
Kansainvälinen valtuutettu WOSM

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 14.2.2019 Partioasemalla, Helsingissä. 

Hallituksen päätökset

Kaikki hallituksen kokousdokumentit julkaistaan partion vapaaehtoisten yhteisessä Jemma-intranetissä, joka edellyttää voimassa olevaa Office 365 -käyttäjätunnusta. Ohessa on vuoden 2019 pöytäkirjat hallitustyöskentelyyn tutustumiseksi.

SPH I/2019 -pöytäkirja (20.1.2019)

SPH II/2019 -pöytäkirja (14.2.2019)