Partion asiantuntijat

Partiolaiset näkyvät ja kuuluvat yhteiskunnassa. Erityistä osaamista olemme kerryttäneet esimerkiksi seuraavien teemojen parissa, ja asiantuntijamme ovat käytettävissä teemaan liittyvissä tilaisuuksissa ja puheenvuoroissa. Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Medialle

Nuoret aktiivisina tekijöinä

Partiossa nuori ottaa vastuuta ympäristöstään ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Meillä nuoret voivat päättää asioista omaehtoisesti ja järjestöstä löytyy runsaasti asiantuntijuutta nuorten osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Me kannustamme aktiivisuuteen myös partion ulkopuolella muissa järjestöissä ja lähiympäristössä. Partiossa nuorten osallisuus ei ole läsnä vain juhlapuheissa, meillä nuoret aidosti johtavat toimintaa ja isoja projekteja.

Ota yhteys:
Henri Backman, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja

Johtaminen

Uskomme, että Suomi tarvitsee parempaa johtajuutta. Partio on Suomen paras ja monipuolisin johtamisen kasvuympäristö, jossa kaikilla on mahdollisuus kasvaa hyväksi johtajaksi. Partio tunnetaan hyvän johtajuuden edistäjänä ja arvopohjaisen johtajuuden edelläkävijänä yhteiskunnassa. Kahden vuoden välein järjestettävä Johtajatulet metsäseminaari ja Value Based Leadership -koulutus ovat avoimia partion ulkopuolisille ja tapojamme levittää paremman johtamisen ilosanomaa mahdollisimman laajalle. Johtaminen on osa kaikenikäisten partiolaisten ohjelmaa, jo sudenpennut tekevät pieniä johtamisharjoituksia.

Ota yhteys:
Jenna Kankaanpää, hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
Matilda Kälvinmäki, asiantuntija, koulutus ja osaaminen, p, 044 066 2668

Harrastaminen

Partiossa me haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Partiossa teemme töitä sen edistämiseksi, että mahdollisimman moni saa partiokokemuksen elämäänsä ja jokainen partiosta kiinnostunut pääsee mukaan. Partion tulee kuulua aidosti kaikille. Jaamme tekemäämme työtä mieluusti myös muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi ryhmä johon kuulua.

Partiossa harrastamisen ytimessä on lippukunnissa toteutettava kasvatustyö, joka pohjautuu partion arvopohjaan. Ryhmien ohjaajien kasvatustyön tueksi tuotamme laadukasta kaikille saatavilla olevaa materiaalia ja koulutuksia.

Ota yhteys:
Siiri Tuovila, hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
Kati Systä, vaikuttamistyön koordinaattori, p. 044 740 6190
Petra Valkonen, koulupäivän yhteydessä tapahtuma partiotoiminta ja moninaisuus, p. 040 718 5721

Metsä

Partio on esimerkki siitä, miten metsää käytetään monipuolisena toimintaympäristönä. Partio on Suomen suurimpia luontokasvattajia vieden säännöllisesti yli 45 000 lasta ja nuorta metsäympäristöön. Partiossa oppii esimerkiksi metsien monimuotoisuudesta, retkeilystä ja metsäalan ammateista. Metsä on luonteva ja tunnettu osa partiotoimintaa.

Ota yhteys:
Siiri Tuovila, hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
Kati Systä, vaikuttamistyön koordinaattori, p. 044 740 6190

Osaaminen näkyväksi

Partio on Suomen johtava nonformaalisti hankitun osaamisen mahdollistaja ja tunnistaja, jossa kaikki löytävät tapoja kehittää omaa osaamistaan. Partiolla on ollut tällä teemalla nuorisoalan osaamiskeskus opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2018. Partio tunnistetaan monipuolisena osaamisen edistäjänä ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edelläkävijänä Suomessa ja myös kansainvälisesti.

Ota yhteys:
Jenna Kankaanpää, hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
Matilda Kälvinmäki, asiantuntija, koulutus ja osaaminen, p, 044 066 2668