Senegal

Suomen Partiolaisten ja Senegalin partiojärjestö EEDSin Woomal-kumppanuushanke (2009-2011) herätti Senegalissa kymmeniätuhansia hankkeen tilaisuuksiin osallistuneita ihmisiä ymmärtämään ympäristönsuojelun merkityksen. Tuhansia puita istutettiin ympäri maata, ja kestävän kehityksen rooli paikallisessa partio-ohjelmassa vahvistui. Ensimmäisen vaiheen aikana noussutta innostusta hyödynnettiin myös Woomal2- jatkohankkeessa (2012-2014), joka syvensi aiempia teemoja ja otti uusia toimintoja mukaan.

Toistaiseksi Senegalissa vähäinen ympäristökasvatus on johtanut siihen, että kansalaiset eivät ole olleet tietoisia ympäristönsuojelun tärkeydestä ja keinoista toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Tiedon ja konkreettisten toimintamuotojen puuttuessa ympäristöongelmat ovat lisääntyneet: metsät ja mangrove-ekosysteemit tuhoutuvat edistäen aavikoitumisen etenemistä. Elinympäristö on roskaantunut puutteellisen jätehuollon ja haitallisten toimintamallien kuten muovipussien liiallisen käytön vuoksi. Kansalaisten lisäksi myös päätöksentekijät ja virkamiehet ovat tunteneet heikosti ympäristöasioita ja jättäneet ne helposti heitteille paikallisessa päätöksenteossa.

Ympäristökysymysten kytkeytyminen myös terveyskysymyksiin esimerkiksi jäteongelman ja tulvien kohdalla ovat lisänneet riskiä sairastua ripulitauteihin tai malariaan. Köyhyys on vahvasti liitoksissa ympäristöön, sillä tulojen vähäisyys usein pakottaa ihmiset toimimaan ympäristöllisesti kestämättömillä tavoilla, esimerkiksi metsien liikahakkuulla. Hankkeilla pyrittiinkin lisäämään tulonhankkimismuotoja, jotka edistäisivät kestävää kehitystä. Hankkeen kautta onnistuttiin muun muassa järjestämään mikroluottoja ympäristöllisesti kestäville pienyrittäjyyshankkeille.

Suomessa Woomal-hankkeet tuottivat myös suuren määrän globaalikasvatusmateriaaleja kaikille ikäryhmille. Woomalin satoa voi hyödyntää edelleen – tutustu esimerkiksi Begee-vihkoon.