Tukiyhdistykset ja killat

Varsinaisten taustayhteisöjen lisäksi lippukunnalla voi olla tukiyhdistys, jonka tehtävänä on materiaalisen ja henkisen avun antaminen yhdelle tai useammalle alueellaan toimivalle lippukunnalle. Taustayhdistysten hallituksissa on usein partiolaisten vanhempia, entisiä aktiivipartiolaisia tai lippukunnan aktiivijohtajia. Tukiyhdistys voi omistaa ja ylläpitää lippukunnan kalustoa sekä tukea rahallisesti partiotoimintaa.

Mahdollisia tukiyhdistyksen tehtäviä:

  • Toimia lippukunnan veneiden, kämpän ja muun kaluston juridisena omistajana
  • Seurata ja ylläpitää veneiden kuntoa ja purjehdusturvallisuutta
  • Hoitaa lippukunnan rahaliikennettä
  • Anoa ja vastaanottaa taloudellista tukea partiotyölle
  • Antaa apua lippukunnan omien tarpeiden mukaisesti

Yhteistyössä LPK:n kanssa:

  • Suunnitella ja toteuttaa varainhankintaa
  • Pohtia mahdollisia hankkeita ja hoitaa käytännön toteutusta
  • Ideoida ja toteuttaa tempauksia ja talkoita

Partiokillat

Partiokilta on aikuisten partiolaisten yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea partiotoimintaa. Partiokiltoja on yli 40 eri puolella Suomea. Partiokiltojen kattoyhdistys on Suomen Pyhän Yrjänän Partiokilta – S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Jonkin verran on myös olemassa kiltoja, jotka eivät ole Pyhän Yrjänän Partiokillan jäseninä.