Tulovero

Yleishyödyllisten yhteisöjen pitää maksaa veroa elinkeinotuloista ja tulosta, jota ne saavat muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetystä kiinteistöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että partiolippukuntien ei yleensä tarvitse maksaa veroa. Veroa pitää maksaa vain siinä tapauksessa, että lippukunnalla on elinkeinotoimintaa tai se vuokraa tilojaan yksityiseen, muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön.

Yleishyödyllisten yhteisöjen elinkeinotulona ei pidetä tuloa, jota saadaan toiminnan rahoittamiseksi järjestetyistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä tai vastaavasta, eikä näiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ynnä muusta toiminnasta. Elinkeinotuloa ei myöskään tule bingopelin pitämisestä, jäsenlehden tai muiden yhteisön toimintaa välittömästi palvelevien julkaisujen myynnistä, eikä adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myymisestä.

Tuloverolain säännökset eivät useinkaan koske lippukuntaa, koska sillä ei ole elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnan (liike- ja ammattitoiminnan) tarkoituksena on voiton tavoittelu, ja se edellyttää suunnitelmallista, jatkuvaa, riskiä ottavaa voitontavoittelua. Ammattitoiminta on liiketoimintaa suppeammissa puitteissa. Esimerkkeinä voidaan mainita, että yleinen julkaisutoiminta on liiketoimintaa, mutta toimintaan nähden suhteellisen vähäinen julkaisutulo ei ole.