Toiminta kriisitilanteessa

Kriisitilanne on ennalta arvaamaton, äkillinen, normaaleista rutiineista suuresti poikkeava tapahtuma, joka vaatii tapahtumaorganisaatiossa erityistoimenpiteitä sekä sisäistä ja mahdollisesti myös ulkoista tiedottamista. Kriisitilanteeseen voi liittyä välitön tai välillinen onnettomuusriski tai se voi aiheutua esimerkiksi järjestyshäiriöistä, luonnonoloista, epidemioista tai perättömien juorujen leviämisestä. Kriisitilanne voi aiheutua myös maineen vaarantumisesta.

Välittömät toimenpiteet kriisin sattuessa

1. Pelasta ja varoita

  • Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten mutta kuitenkin ripeästi.
  • Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

2. Hälytä apua

  • Tee hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. Soita hätänumeroon turvallisesta paikasta.
  • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

3. Ilmoita lippukunnanjohtajalle JA partiopiiriisi tapahtuneesta heti kun mahdollista

Valmistautuminen kriisiin

Partiossa tapahtumat  ovat  hyvin  järjestettyjä  ja   turvallisuudesta   pidetään   tarkasti    iinni.   Turvallisuussuunnitelmat   sekä    riittävä  määrä  johtajia  ja  ensiapuvalmius kuuluvat jokaiseen tapahtumaan.

Hyvä  valmius  vähentää  onnettomuuksia,  mutta  niitä  ei  voi  täysin  ehkäistä.  Tapahtumissa    tapahtuu    pääsääntöi sesti  pieniä  loukkaantumisia  ja  sairastumisia, mutta isommat tapaturmat ja  äkilliset normaalista poikkeavat tapahtumat eivät ole aina estettävissä. Äkillinen  normaalista  poikkeava  tapahtuma, kuten esim. vakava loukkaantuminen   tai   sairastuminen,   kuolema   tai  poikkeava  käytös  saattaa  järkyttää  tapahtumaan  osallistujia  ja  aiheuttaa   henkilölle kriisin. Myös uhkaava tapahtuma  ihmistä  tai  majoitusta  kohtaan  saattaa   aiheuttaa   kriisin   riippumatta  onko  tapahtuman  aiheuttanut  sisäinen   vai ulkopuolinen taho.

Kriisitilanteisiin  varautuminen  ja  niissä toimiminen saattaa tuntua vaikealta  ja jopa aiheuttaa stressiä. Kokemuksen ja  koulutuksen  puute  vaikeuttavat  tilannetta  lisää.  Kriisitilanteisiin  pystyy  varautumaan  ja  toimimaan  paremmin   saamalla niihin henkisen ensiavun koulutusta.  Isoimpiin  kriiseihin  apua  haetaan  tehtävään  erikseen  koulutetuilta  henkilöiltä.

Kriisisuunnitelma-opas

Kriisisuunnitelma-oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot erilaisista kriiseistä, toimintamalleja niihin ja valmistaa partiolaisia toimimaan erilaisissa kriiseissä. Pääset lukemaan kriisisuunnitelmaa tämän linkin kautta.

Halutessasi voit tutustua myös Hämeen Partiopiirin Kriisisuunnitelma-oppaaseen.

Viestintä kriisitilanteissa ja sen jälkeen

Katso kriisiviestintäsivu

Kriisin jälkitoimenpiteet

Muista huolehtia kriisin jälkeen, että kohderyhmä, jolle normaalista poikkeava tapahtuma on sattunut ja muut vaikutuspiirissä olevat henkilöt saavat tarvitsemaansa apua. Tästä löydät lisää tietoa ylle linkatusta Kriisisuunnitelma-oppaasta.