Minulla on mahdollisuus kehittää pestiäni

Pestikeskustelussa sovitaan pestin sisällöstä ja vastuista, sekä keskustellaan muun muassa motivaatiosta, oppimistavoitteista ja ajankäytöstä. Pestikeskustelun tarkoitus on helpottaa ja
selkeyttää pestin sisältämiä vastuualueita ja tehtäviä sekä pestattavalle että pestaajalle.

Partio on lasten ja nuorten toimintaa, jota aikuiset tukevat ja ohjaavat, mutta myös aikuisten pesteissä tulisi toteutua itsensä kehittäminen ja nousujohteisuus. Jokainen pestattu muokkaa omaa pestiään omien kokemuksiensa ja kiinnostustensa mukaan. On tärkeää, että pestin sisällöstä on yhdessä sovittu, mutta pesti ei ole muuttumaton ja pysy aina samana! Pestatulla tulee olla mahdollisuus niin kehittyä itse pestissään kuin mahdollisuus kehittää pestiään.

Kehittyminen pestissä -työkalu helpottaa pestatun kehittymisen tukemista ja ohjaamista kohti pestin tavoitteita. Myös pestin kehittämistä pestattu ja pestaaja voivat miettiä yhdessä pestikeskustelussa. Millaisia tavoitteita pestatulla on pestissään? Onko jotain mitä pestattu haluaisi kehittää tai muuttaa? Tavoitteiden ja kehitystoiveiden ei tarvitse olla valtavan suuria! Pienet ja rajatut tavoitteet toimivat vallan mainiosti ja niihin on helpompi tarttua. Mahdollisuus kehittää pestiään motivoi ja vie toimintaa eteenpäin.