Vuosiseloste

22.1.2018

Järjestelmä vakaa ja toimii – Vastausaikaa jatkettu 14.2.21.2. asti

Vuosiselostekyselyn täyttölomakeen latautumisessa on havaittu ongelmia. Jo täytetyt tiedot ovat kadonneet lomakeelta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä aapo.kiilunen@partio.fi 

 

 Webropol Oy:n tiedote

Järjestelmä on vakaa, erityisseuranta alkaa

9.2.2018 15:21:26

9.2.2018, 15:10

Hienosäätövaihe on ohi. Seuraavaksi erityistarkkailuvaihe,
joka saattaa sisältää joitakin pieniä toimenpiteitä.

Ilmoitamme kun tilanne on ennallaan.

Täytä vuosiseloste 2017

Viimeinen päivä täyttää vuosiseloste 31.1.2018 21.2.2018

Vuosiselosteessa on neljä kyselyä:

  • Lippukunnanjohtajan kysely, jossa tiedustellaan lippukunnan toimintaympäristöön ja johtamiseen liittyviä asioita
  • Ohjelmajohtajan kysely, jossa tutkitaan lippukunnan kasvatustoimintaan liittyviä asioita.
  • Pestijohtajan kysely, jossa tutkitaan lippukunnan vapaaehtoisjohtamisen tilaa.
  • Tilastojen tarkistuskortti, jonka avulla lippukunta voi korjata tilastoihin tulevia partiosuorite-, jäsenmäärä-, kouluttautumis- ym. lukuja, jotka voidaan poimia muista tietojärjestelmistä. Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Esitäytetyn tiedot otetaan partiorekisteri Kuksasta 21.12.2017.

Kaikkiin kyselyihin voi vastata samasta linkistä, joka on lähetetty 22.12.2017 lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle, pestijohtajalle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Vastauksia voi muuttaa samasta linkistä kyselyn sulkeutumiseen asti.

Partiota kehitetään seuraamalla toimintaa vuosiselosteen avulla

Lippukunnan kannattaa seurata omaa toimintaansa ja eri ikäkausissa toimivien ryhmien toimintaa järjestelmällisesti, jotta lippukunnassa voidaan kehittää toimintaa. Suomen Partiolaiset kysyy lippukunnilta niiden toiminnasta vuosittain vuosiselosteella, jonka jokainen lippukunta täyttää joka vuosi joulu-tammikuussa. Vuosiselosteen lisäksi lippukunnille lähetetään kolme kertaa vuodessa tarkistuskortti, joka auttaa seuraamaan omaa toimintaa. Vuosiselosteen avulla Suomen Partiolaiset ja oma piirisi kehittävät ja kohdentavat lippukunnallenne tarjottavaa tukea. Lisäksi vuosiselosteen tietojen pohjalta kehitetään partiotoimintaa ja ohjelmaa koko suomessa.

Lippukunta saa toimintansa seuraamisesta ja vuosiselosteen täyttämisestä monenlaista hyötyä:

Keväällä ilmestyy lippukuntaviisari, johon on kerättytietoja lippukunnan tilasta. Lippukunta voi käyttää korttia miettiessään, mitä osa-alueita toiminnasta tulisi kehittää.

Oman toiminnan jatkuva seuraaminen esimerkiksi tukilomakkeen avulla auttaa kehittämään omaa toimintaa. Mitkä ryhmät toimivat, missä ollaan jäljessä? Tieto auttaa johtamaan lippukuntaa paremmin. Tiesithän, että myös Kuksaan voidaan kirjata ja seurata tehtyjä aktiviteetteja?

  • Lippukunta voi hyödyntää vuosiselosteeseen keräämiään tietoja suoraan esimerkiksi raportoidessaan toimintaansa kunnalle tai seurakunnalle. Muista siis tulostaa vuosiseloste selaimestasi lähettämisen jälkeen.
  • Piiri pystyy vuosiselosteen tietojen avulla antamaan lippukunnalle juuri sen tarvitsemaa tukea niin aluetyön, koulutuksen kuin ohjelmatapahtumienkin kautta.
  • SP kehittää vuosiselosteiden pohjalta esimerkiksi partio-ohjelmaa, partion koulutusjärjestelmää sekä partion piireille ja lippukunnille tarjoamia materiaaleja, kuten www-sivuja ja lippukuntakansiota.

Toiminta Kuksaan tai tukipaperit ikäkausille

Merkit ja tapahumat Kuksaan – ja sieltä esitäytettynä tilastoihin!

Kuksaan voi jokaiselle lippukunnan ryhmälle tehdä oman toimintasuunnitelman, johon voi suunnitella ja merkitä aktiviteetit ja jaetut merkit jokaiselle partiolaiselle. Tapahtumailmoittautumiset onnistuvat eri kivasti Kuksan kautta!

Kuksan partiosuorite-, jäsenmäärä-, kouluttautumis- ym. luvut tulevat esitäytettynä tarkastuskortille, joka lähetetään johtokolmikolle kolmesti vuodessa. Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata.

 

Jaa tukilomake jo nyt ikäkausien ryhmistä vastaaville!

Lataa sivun alalaidasta löytyvät tukilomake. Tukilomakkeella on oma sivu jokaiselle ikäkaudelle. Jaa nämä joko sähköisessä muodossa tai tulostettuna ikäkausien ryhmistä vastaaville ja pyydä heitä seuraamaan lomakkeen avulla ryhmän toimintaa koko vuoden ajan.

Lomakkeiden jatkuva käsittely esim. johtajaneuvostossa pitää teidät hyvin kärryillä siitä, miten lippukunnallanne menee. Täytettyjen lomakkeiden avulla on myös helppoa täyttää tarkistuskortit ja niiden avulla voidaan helposti täyttää esimerkiksi seurakuntien ja kuntien avustushakulomakkeet. Kun tapahtuman kirjaa sen ollessa vielä tuoreessa muistissa, ei joulukuussa tarvitse muistalla mitä tammikuussa tapahtuikaan.

 

Anna palautetta tai kysy vuosiselosteesta!

tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen p. (09) 8865 1126, aapo.kiilunen@partio.fi

 

Vuosiselosteen tukilomake

Vuosiselosteen 2017 koontilomake