Vuosiseloste

Aikataulu 2023-2024

 • Kysymykset julkaistu
 • 1.1. Kuksasta kerätään esitäytetyt tiedot
 • 1.1. Kompassista luetaan aktiviteettikokonaisuuksien tiedot.
 • 8.1. 11.1. Kyselylinkit lähetetään lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle, pestijohtajalle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle
 • 18.1. Ryhmien tiedot täytettynä kirkon tilastoja varten
 • 31.1. Vastausaika päättyy Vastausaikaa jatkettu 8.2. asti!
 • vko 12 Lippukuntaviisarit julkaistaan

Tarkempi aikataulu Jemmassa

Näin täytät vuosiselosteen

Vuosiselosteessa on neljä kyselyä:

 • Lippukunnanjohtajan kysely, jossa tiedustellaan lippukunnan toimintaympäristöön ja johtamiseen liittyviä asioita
 • Ohjelmajohtajan kysely, jossa tutkitaan lippukunnan kasvatustoimintaan liittyviä asioita.
 • Pestijohtajan kysely, jossa tutkitaan lippukunnan vapaaehtoisjohtamisen tilaa.
 • Tilastojen tarkistuskortti, jonka avulla lippukunta voi korjata tilastoihin tulevia partiosuorite-, jäsenmäärä-, kouluttautumis- ym. lukuja ja tietoja, jotka voidaan poimia muista tietojärjestelmistä. Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata.

Kyselylinkit lähetetään johtokolmikolmikolle ja sihteerille sähköpostilla

Täytä osissa, vaikka sivu kerrallaan tai muokkaa vastauksia myöhemmin

Sähköiselle lomakkeelle syötettyjä tietoja voi muokata jälkikäteen, joten ikäkausivastaavilta, luotseilta ja lippukunnan johtajistolta saatavat tiedot voi syöttää useassa erässä suoraan sähköiselle lomakkeelle.

Kuksan ryhmät, tapahtuma-, jäsenmäärä-, kouluttautumis- ym. luvut tulevat esitäytettynä tarkastuskortille.

Ryhmien tiedot voi ilmoittaa kahdella eri tavalla:

 • kokoontumiskertojen, jäsenten ja johtajien määrät jokaisesta ryhmästä erikseen.
 • ryhmien lukumäärän ikäkausittain

Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata.

Vuosiselostekyselyssä lippukunta ilmoittaa vuoden aikana tehdyt aktiviteettikokonaisuudet.

Partio-ohjelmasovellus Kompassiin merkityt aktiviteettikokonaisuudet tulevat esitäytettynä vuosiselostelomakkeelle valmiina.

Jos lippukunnan taustayhteisönä on ev.lut seurakunta, ryhmien tiedot voi ilmoittaa kirkon tilastoihin vuosiselosteen yhteydessä. Tällöin ryhmiä ei tarvitse erikseen tilastoida seurakunnan lomakkeilla.

Ryhmien tiedot tulee täyttää 18.1.2024 mennessä tilastojen tarkastuskortille, mutta muihin vuosiselosteen kysymyksiin voi vasta tammikuun loppuun asti. Lue lisää

Mikä vuosiseloste?

Suomen Partiolaiset kysyy lippukunnilta niiden toiminnasta vuosittain vuosiselosteella, jonka jokainen lippukunta täyttää joka vuosi tammikuussa. Vuosiselosteeseen vastataan nettilomakkeilla.

Partiota kehitetään seuraamalla toimintaa vuosiselosteen avulla

Lippukunnan kannattaa seurata omaa toimintaansa ja eri ikäkausissa toimivien ryhmien toimintaa järjestelmällisesti, jotta lippukunnassa voidaan kehittää toimintaa. Vuosiselosteen avulla Suomen Partiolaiset ja partiopiirit kehittävät ja kohdentavat lippukunnallenne tarjottavaa tukea. Lisäksi vuosiselosteen tietojen pohjalta kehitetään partiotoimintaa ja ohjelmaa koko suomessa.

Lippukunta saa toimintansa seuraamisesta ja vuosiselosteen täyttämisestä monenlaista hyötyä

Keväällä ilmestyy lippukuntaviisari, johon on kerättytietoja lippukunnan tilasta. Lippukunta voi käyttää korttia miettiessään, mitä osa-alueita toiminnasta tulisi kehittää.

Oman toiminnan jatkuva seuraaminen esimerkiksi tukilomakkeen avulla auttaa kehittämään omaa toimintaa. Mitkä ryhmät toimivat, missä ollaan jäljessä? Tieto auttaa johtamaan lippukuntaa paremmin. Tiesithän, että myös Kuksaan voidaan kirjata ja seurata tehtyjä aktiviteetteja?

 • Lippukunta voi hyödyntää vuosiselosteeseen keräämiään tietoja suoraan esimerkiksi raportoidessaan toimintaansa kunnalle tai seurakunnalle. Muista siis tulostaa vuosiseloste selaimestasi lähettämisen jälkeen.
 • Piiri pystyy vuosiselosteen tietojen avulla antamaan lippukunnalle juuri sen tarvitsemaa tukea niin aluetyön, koulutuksen kuin ohjelmatapahtumienkin kautta.
 • SP kehittää vuosiselosteiden pohjalta esimerkiksi partio-ohjelmaa, partion koulutusjärjestelmää sekä partion piireille ja lippukunnille tarjoamia materiaaleja.

Anna palautetta tai kysy vuosiselosteesta!

Asiantuntija, tiedonhallinta Aapo Kiilunen p. (09) 8865 1126, aapo.kiilunen@partio.fi

Vuosiselosteen kysymykset 2023