Vuosiseloste

Aikataulu 2021-2022

  • 22.11. Kysymykset julkaistaan
  • 3.1. Kuksasta kerätään esitäytetyt tiedot
  • 7.1. Kyselylinkit lähetetään lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle, pestijohtajalle, sihteeerille ja jäsenrekisterinhoitajalle
  • 31.1.2020 vastausaika päättyy
  • vko 12 Lippukuntaviisarit julkaistaan

Tarkempi aikataulu Jemmassa

Partiota kehitetään seuraamalla toimintaa vuosiselosteen avulla

Lippukunnan kannattaa seurata omaa toimintaansa ja eri ikäkausissa toimivien ryhmien toimintaa järjestelmällisesti, jotta lippukunnassa voidaan kehittää toimintaa. Suomen Partiolaiset kysyy lippukunnilta niiden toiminnasta vuosittain vuosiselosteella, jonka jokainen lippukunta täyttää joka vuosi joulu-tammikuussa.  Vuosiselosteen avulla Suomen Partiolaiset ja oma piirisi kehittävät ja kohdentavat lippukunnallenne tarjottavaa tukea. Lisäksi vuosiselosteen tietojen pohjalta kehitetään partiotoimintaa ja ohjelmaa koko suomessa.

Lippukunta saa toimintansa seuraamisesta ja vuosiselosteen täyttämisestä monenlaista hyötyä:

Keväällä ilmestyy lippukuntaviisari, johon on kerättytietoja lippukunnan tilasta. Lippukunta voi käyttää korttia miettiessään, mitä osa-alueita toiminnasta tulisi kehittää.

Oman toiminnan jatkuva seuraaminen esimerkiksi tukilomakkeen avulla auttaa kehittämään omaa toimintaa. Mitkä ryhmät toimivat, missä ollaan jäljessä? Tieto auttaa johtamaan lippukuntaa paremmin. Tiesithän, että myös Kuksaan voidaan kirjata ja seurata tehtyjä aktiviteetteja?

  • Lippukunta voi hyödyntää vuosiselosteeseen keräämiään tietoja suoraan esimerkiksi raportoidessaan toimintaansa kunnalle tai seurakunnalle. Muista siis tulostaa vuosiseloste selaimestasi lähettämisen jälkeen.
  • Piiri pystyy vuosiselosteen tietojen avulla antamaan lippukunnalle juuri sen tarvitsemaa tukea niin aluetyön, koulutuksen kuin ohjelmatapahtumienkin kautta.
  • SP kehittää vuosiselosteiden pohjalta esimerkiksi partio-ohjelmaa, partion koulutusjärjestelmää sekä partion piireille ja lippukunnille tarjoamia materiaaleja, kuten www-sivuja ja lippukuntakansiota.

Toiminta Kuksaan tai tukipaperit ikäkausille

Merkit ja tapahumat Kuksaan – ja sieltä esitäytettynä tilastoihin!

Kuksaan voi jokaiselle lippukunnan ryhmälle tehdä oman toimintasuunnitelman, johon voi suunnitella ja merkitä aktiviteetit ja jaetut merkit jokaiselle partiolaiselle. Tapahtumailmoittautumiset onnistuvat eri kivasti Kuksan kautta!

Kuksan partiosuorite-, jäsenmäärä-, kouluttautumis- ym. luvut tulevat esitäytettynä tarkastuskortille, joka lähetetään johtokolmikolle kolmesti vuodessa. Esitäytetyt tiedot tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata.

Kompassin tietotodot eivät vielä siirry esitäytettynä vuosiselostelomakkeelle.

 

Jaa tukilomake jo nyt ikäkausien ryhmistä vastaaville!

Lataa sivun alalaidasta löytyvät tukilomake. Tukilomakkeella on oma sivu jokaiselle ikäkaudelle. Jaa nämä joko sähköisessä muodossa tai tulostettuna ikäkausien ryhmistä vastaaville ja pyydä heitä seuraamaan lomakkeen avulla ryhmän toimintaa koko vuoden ajan.

Lomakkeiden jatkuva käsittely esim. johtajaneuvostossa pitää teidät hyvin kärryillä siitä, miten lippukunnallanne menee. Täytettyjen lomakkeiden avulla on myös helppoa täyttää tarkistuskortit ja niiden avulla voidaan helposti täyttää esimerkiksi seurakuntien ja kuntien avustushakulomakkeet. Kun tapahtuman kirjaa sen ollessa vielä tuoreessa muistissa, ei joulukuussa tarvitse muistalla mitä tammikuussa tapahtuikaan.

 

Anna palautetta tai kysy vuosiselosteesta!

tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen p. (09) 8865 1126, aapo.kiilunen@partio.fi

Vanhat, edellisen vuoden kysymykset:

vuosiseloste 2020 kysymykset (pdf) (docx)

vuosiseloste 2020 piirien kysymykset (pdf) (docx)

Vuosiselosteen tukilomake