Järjestelytoimikuntakoulutus

Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa sekä osaa määritellä kilpailutapahtumaan liittyvien järjestelyjen, kuten ratojen, tuloslaskennan sekä tukitoimintojen perustoiminnan. Lisäksi koulutuksen käynyt osaa määritellä oman piirinsä kisojen erityispiirteet.

Koulutuskokonaisuuden suoritettuaan kouluttautuja saa II-luokan tuomarikortin.

Ennakkovaatimukset koulutuskokonaisuuteen osallistumiselle

Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot. Suositellaan kokemusta kilpailijana partiotaitokilpailuissa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu samoajaikäisille ja vanhemmille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa sekä osaa määritellä kilpailutapahtumaan liittyvien järjestelyjen, kuten ratojen, tuloslaskennan sekä tukitoimintojen perustoiminnan. Lisäksi koulutuksen käynyt osaa määritellä oman piirinsä kisojen erityispiirteet.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
LR: Järjestelytoimikunta Luonto ja retki 12 h
Yhteensä 12 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Kasvatusvaliokunta, kilpailuryhmä

Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue:Luonto ja retki
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Järjestelytoimikunta
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot. Suositellaan kokemusta kilpailijana partiotaitokilpailuissa.
Tavoitteet: Järjestelytoimikuntakoulutuskokonaisuuden suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa perustella partiotaitokilpailujen roolin osana partiotoimintaa sekä osaa määritellä kilpailutapahtumaan liittyvien järjestelyjen, kuten ratojen, tuloslaskennan sekä tukitoimintojen perustoiminnan. Lisäksi koulutuksen käynyt osaa määritellä oman piirinsä kisojen erityispiirteet.

Sisältö               

  • Taustatiedot 2h: Partiotaitokilpailut osana partiotoimintaa, kilpailutoiminta, partiotaitokilpailujen kokonaisuus
  •   Ydin 7h: Tehtävien ja arvostelun suunnittelu, radat, rastin toiminta, tulokset
  • Tuki 3h: Tukitoiminnot            

Koulutusmenetelmät                  

  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja aktivoiva luento
  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 12 h
Päiväys: 21.5.2017

Ydinainesanalyysit

 

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Taustatiedot 2h

   

Partiotaitokilpailut osana partiotoimintaa 

Kilpailutoiminta

Partiotaitokilpailujen kokonaisuus

Partioaate ja kilpailutoiminnan tavoitteet

Hyvä kilpailu

Säännöt ja järjestelyohjeet

Järjestelyaikataulu

Organisaatio

Kilpailukutsu, ennakko-ohje

Erilaiset kilpailut
Piirin kilpailutoimikunta, tuomarikorttijärjestelmä
Kilpailujen valvonta                                                                                      

SP:n kilpailuryhmä

Ydin 7h

   

Tehtävien ja arvostelun suunnittelu

Radat

Rastin toiminta

Tulokset

Oman piirin erityispiirteet kisoissa

Hyvä tehtävä, vaatimukset

Tehtäväkokonaisuus, tehtäväluettelo

Tehtävän paperit

Tehtävien testaus

Arvostelu

Kilpailumaaston valinta

Ratojen suunnittelu

Etenemisaikataulu

Suorituspaikkojen ja henkilötarpeen laskenta

Rastipäälliköiden ja henkilöstön koulutus ja ohjaaminen

Tulostoimiston toiminta

Tulosten laskeminen

Tulosten kuljetus, vastaanotto ja käsittely

Piiri määrittelee itse

Arvostelun ja pisteytyksen vaiheet

Tehtävien järjestys ja rastipaikat

Mallivastausten ja tulosten esittäminen

 

Rastit 3h

   

Tukitoiminnot

Huolto
EA

Viestintä

Talous

Yleisjärjestelyt

Sisäinen viestintä