Kehittyminen pestissä

Kehittyminen pestissä –työkalun tavoitteena on helpottaa pestatun kehittymisen tukemista ja ohjaamista kohti pestin tavoitteita kohti koko pestin ajan.

Kehittyminen pestissä -työkalu (tulostettava versio)

Kehittyminen pestissä -työkalu (verkossa muokattava versio)

On tärkeä tiedostaa pestatun johtamistaidot, osaaminen sekä motivaatio ennen pestissä aloittamista. Jokaisella on paljon osaamista ennen pestiä ja nämä taidot on otettava huomioon aloittamisvaiheessa. Pestihän on oiva tilaisuus syventää osaamistaan tietyn aihealueen sisältä.

Kehittyminen pestissä -työkalu on pestatun tärkein työkalu pestin liittyvissä keskusteluissa. Vastaavat kysymykset löytyvät pestilomakkeella. Pestilomakkeessa on enemmän tilaa kirjoitella vastauksia ja siinä keskitytään vain yhteen vaiheeseen kerralla.

Työkalua käytetään pesti-, väli- ja loppupestikeskusteluissa, jotka ovat pestin tavoitteiden tarkistuspisteitä. Keskusteluissa jutellaan nykytilasta ja siitä, miten siihen on tultu. Puhutaan myös siitä, miten töitä jatketaan tästä eteenpäin ja mihin panostetaan erityisesti. Näin pestattu saa ohjausta tehtävissään menestymistä ja oppimista varten. Keskustelut antavat hänelle ohjausta sekä itse pestin hoitamiseen että itsensä kehittämiseen.