Mitä tehdä jos lippukunnan käyttämä taukopaikka on uhattuna?

Metsähallituksen budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samana, vaikka Luontopalvelujen kohteiden käyntimäärät ovat lisääntyneet. Uusia kansallispuistoja on perustettu ja historiakohteita on tullut Luontopalvelujen hoitoon. Kohteisiin on kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja. Metsähallituksen Luontopalvelujen omasta ylläpidosta poistuu viidennes taukopaikoista, lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joille suuntautuu alle kolme prosenttia kulkijoista.

Suomen partiolaiset osana eri foorumeita tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä retkeilyn resurssien puolesta.

Ensimmäiset kysymykset lippukuntatoimijan kannalta:

Vaikuttaako tämä lippukuntamme toimintaan? Eli toisin sanoen, käytämmekö toimintaamme Metsähallituksen ylläpitämää laavua ja onko tämä laavu tai taukopaikka laadukkaan toiminnan edellytys.

Jos vastaus on Ei, silloin ei ole syytä huoleen. Luontopalvelujen omasta ylläpidosta poistuu viidennes taukopaikoista, lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joille suuntautuu alle kolme prosenttia kulkijoista.

Jos vastaus on kyllä, niin silloin on hyvä toimia. Alueesi lakkautettavat taukopaikat voit selvittää ottamalla yhteyttä alueen puistonhoitajaan. Samalla voitte kysyä, onko keskusteluja ylläpidosta käyty jonkun toisen toimijan kanssa alueella. Taukopaikkoja tarjotaan ylläpidettäväksi kunnille, kyläyhdistyksille, kansallispuistojen ystäväyhdistyksille ja metsästysseuroille.

Metsähallituksen Luontopalvelujen toiminta-alueet on jaettu neljään eri alueeseen. Nämä alueet on osittain jaettu vielä tarkempiin alueisiin.

Yhteystiedot löytyvät täältä: http://www.metsa.fi/-/retkeilijoille-sailyy-suurin-osa-taukopaikoista

Kun olet selvittänyt, onko käyttämänne retkeilyrakenteet lakkautettavien listalle ja onko joku muu taho mahdollisesti myös kiinnostunut rakenteiden ylläpidosta, voitte ryhtyä neuvottelemaan Metsähallituksen kanssa retkeilyrakenteiden ylläpidosta. Tästä luonnollisesti tulee laajasti keskustella lippukunnan johdossa sekä mahdollisten taustayhteisöjen (esim. vanhempainyhdistys tms.) kanssa.

Jos otatte yhteyttä Metsähallitukseen, selvitä puistonhoitajalta seuraavat asiat:

 • Mitä huoltovastuu käytännössä tarkoittaa ja kenellä on lopullinen vastuu retkeilyrakenteiden turvallisuudesta
 • Mitä huoltotoimenpiteitä tarvitsee tehdä laavuilla/kämpillä ja kuinka usein:
  • Puuhuoltoa, mahdollisesti huussit, rakenteiden huollot)
 • Mitä vaatii lippukunnan resursseilta:
  • Miten tämä mahdollistetaan: onko lippukunnassa osaamista, miten osaamista voisi hankkia, ketä tukemaan:
   • jokin toinen yhdistys kimppaan
   • vanhemmat, kuukausittaiset/viikottaiset ”vahti/huolto-vuorot jäsenille/halukkaille/vanhemmille),
 • Mitä lippukuntasi saa, jos tähän ryhdyt:
  • hyvää mieltä, retkipaikan, näkyvyyttä, arvostusta alueella: kyltti laavulle ”tätä hoitaa tämä ja tämä lpk”)

Lisätietoja: Metsäryhmän puheenjohtaja: Mikko Jalo, mikko.jalo@partio.fi

Nämä ohjeet on tehty keväällä 2018