Mitä tehdä, jos lippukunnan käyttämä taukopaikka on uhattuna?

Niin Metsähallituksen ylläpitämien kuin kuntien ja virkistysalueyhdistysten kohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti pandemiavuosien aikana. Vaikka korjausvelkaa eli tekemättä jääneitä korjauksia onkin kurottu umpeen, kasvaneet kävijämäärät kasvattavat kohteiden kulumaa. Liikkumisen lisääntyminen ja luonnossa liikkuminen ovat kuitenkin ehdottomasti hyviä asioita!

Eri kohteiden ylläpidon resurssit ja toimijoiden budjetit voivat vaihdella suuresti. Kunta päättää vuosittain syksyllä omasta budjetistaan eli tämän suhteen kannattaa olla hereillä. 

Metsähallituksen luontopalvelu ylläpitää valtion mailla olevia retkeily- ja virkistyskohteita kuten kansallispuistoja. Luontopalveluiden vuoden 2024 budjettiin tehtiin 11 miljoonan euron leikkaus. Tämä tarkoittaa vähemmän henkilökuntaa ylläpitämässä kohteita, mutta myös kohteista kuten taukopaikoista luopumista. Näiden kohdentuminen tarkentuu kevään 2024 aikana. Muun muassa kävijämäärät ja käyttöaste vaikuttavat siihen, mistä kohteista luovutaan. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa tulipaikkojen purkamista tai vessa- tai puuhuollon loppumista. Paikallisesti voidaan myös mahdollisesti sopia taukopaikkojen siirtymisesta muiden toimijoiden ylläpidettäväksi.

Suomen partiolaiset osana eri foorumeita tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä retkeilyn resurssien puolesta.

Ensimmäiset kysymykset lippukuntatoimijan kannalta:

Vaikuttaako tämä lippukuntamme toimintaan? Eli toisin sanoen, käytämmekö toimintaamme Metsähallituksen ylläpitämää laavua ja onko tämä laavu tai taukopaikka laadukkaan toiminnan edellytys.

Jos vastaus on Ei, silloin ei ole syytä huoleen. Luontopalvelujen omasta ylläpidosta poistuu viidennes taukopaikoista, lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joille suuntautuu alle kolme prosenttia kulkijoista.

Jos vastaus on kyllä, niin silloin on hyvä toimia. Alueesi lakkautettavat taukopaikat voit selvittää ottamalla yhteyttä alueen puistonhoitajaan. Samalla voitte kysyä, onko keskusteluja ylläpidosta käyty jonkun toisen toimijan kanssa alueella. Taukopaikkoja tarjotaan ylläpidettäväksi kunnille, kyläyhdistyksille, kansallispuistojen ystäväyhdistyksille ja metsästysseuroille.

Metsähallituksen Luontopalvelujen toiminta-alueet on jaettu neljään eri alueeseen. Nämä alueet on osittain jaettu vielä tarkempiin alueisiin.

Kun olet selvittänyt, onko käyttämänne retkeilyrakenteet lakkautettavien listalle ja onko joku muu taho mahdollisesti myös kiinnostunut rakenteiden ylläpidosta, voitte ryhtyä neuvottelemaan Metsähallituksen kanssa retkeilyrakenteiden ylläpidosta. Esimerkiksi naapurilippukunnat tai paikallinen Suomen Ladun yhdistys voivat olla potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Tästä luonnollisesti tulee laajasti keskustella lippukunnan johdossa sekä mahdollisten taustayhteisöjen (esim. vanhempainyhdistys tms.) kanssa.

Jos otatte yhteyttä Metsähallitukseen, selvitä puistonhoitajalta seuraavat asiat:

 • Mitä huoltovastuu käytännössä tarkoittaa ja kenellä on lopullinen vastuu retkeilyrakenteiden turvallisuudesta
 • Mitä huoltotoimenpiteitä tarvitsee tehdä laavuilla/kämpillä ja kuinka usein:
  • Puuhuoltoa, mahdollisesti huussit, rakenteiden huollot)
 • Mitä vaatii lippukunnan resursseilta:
  • Miten tämä mahdollistetaan: onko lippukunnassa osaamista, miten osaamista voisi hankkia, ketä tukemaan:
   • jokin toinen yhdistys kimppaan
   • vanhemmat, kuukausittaiset/viikottaiset ”vahti/huolto-vuorot jäsenille/halukkaille/vanhemmille),
 • Mitä lippukuntasi saa, jos tähän ryhdyt:
  • hyvää mieltä, retkipaikan, näkyvyyttä, arvostusta alueella: kyltti laavulle ”tätä hoitaa tämä ja tämä lpk”)

Lisätietoja: SP:n vaikuttamistyön koordinaattori, Kati Systä (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Nämä ohjeet on tehty keväällä 2018 ja päivitetty keväällä 2024.

Kuva: Osmo Timoharju