Tavoitteellinen jäsenhankinta lippukunnassa

Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen jäsenhankinta ei tarkoita välttämättä sitä, että jäsenhankintaan tarvitsisi käyttää hurjasti enemmän aikaa kuin yksittäisissä tempauksissa. Kyse on enemmänkin järjestelmällisestä tavasta lähestyä aihetta, ja tehdä ehkä haastavastakin järkäleestä tehtävissä oleva kokonaisuus.

Tällä sivulla käsitellään miten lippukunta voi lähestyä jäsenhankintaa. Alla olevan lisäksi on hyvä myös miettiä, kuka lippukunnassanne vastaa jäsenhankinnasta.

Lippukunnan lähtötilanteen ja ympäristön kartoitus

Riippuen lippukunnan tilanteesta, voi tällainen kartoitus olla selkeänä mielessä tai sitten aihetta on hyvä pysähtyä miettimään vaikkapa hallituksen tai muun sopivan porukan kesken. Joskus asiat tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, mutta keskustellessa huomaakin, kuinka eri tavalla toiset ihmiset tilanteet näkevät. Miettikää esim. seuraavia kysymyksiä ja muodostakaa yhteinen käsitys:

  • Lippukunnan tilanne: juuri aloittanut lippukunta, vahvasti elinvoimainen lippukunta vai onko toimintanne hiipumassa? Jos toiminta on hiipumassa, mistä tämä johtuu?
  • Onko lippukunnassa tilaa tai pulaa kohderyhmäikäisistä, tai onko joidenkin ikäkausien kohdalla jäänyt ryhmiä perustamatta?
  • Vai olisiko tärkeintä keskittyä aikuisten rekrytointiin? Onko lippukunnassa tarpeeksi aikuisia pyörittämään toimintaa, ryhmiä ja hallintoa?
  • Millaisella alueella toimitte? Onko kyseessä muuttovoitto- tai muuttotappioalue?
  • Kuinka hyvin toimintanne tunnetaan alueella?

Käyttäkää lippukunnan tilan arvioinnissa apuna lippukuntaviisaria. Tutustu lippukuntaviisariin ja lippukuntanne kehityskohteisiin.

Aikuisia partiolaisia rennosti metsässä kokoustamassa. 5 henkilöä.
Kuva: Alex Inkiläinen

Tavoitteet ja kohderyhmät

Kehityskohteiden määrittelyn jälkeen on helpompi asettaa tavoitteet ja kohderyhmät.

Jäsenhankinnan kohderyhmiä ovat kohderyhmäikäiset eli lapset ja nuoret sekä aikuiset toiminnan mahdollistajat. Näiden kohderyhmien lisäksi voitte valita vielä tarkemmat kohderyhmät – esimerkiksi että tänä vuonna keskitymme sudenpentuikäisten sisäänottoon ja seuraavana vuonna rekrytoimme aikuisia huoltajista ja lippukunnan lähipiiristä.

Hyvä tavoite on sellainen, joka on mitattavissa sekä saavutettavissa. Voitte esimerkiksi päättää, että tulevana vuonna rekrytoimme viisi uutta aikuista. Kun lippukunnan johdon kesken sitoudutte yhteiseen tavoitteeseen, on sitä helpompi lähteä tavoittelemaan.

Vuosisuunnittelu, toimenpiteet

Tilannekartoituksen jälkeen on selkeää ryhtyä toimenpiteiden suunnitteluun. Jos esimerkiksi toteatte, että lippukunnan toimintaa ei juuri tunneta, kannattaa keskittyä aluksi lippukunnan tutuksi tekemiseen alueella. Jos puolestaan lippukuntanne on jo tuttu paikkakunnalla, mutta aikuisia ei ole tarpeeksi pyörittämässä toimintaa, voi markkinointitempaus somenäkyvyydellä olla toimiva keino.

Kun suunnittelette tulevaa vuotta yleisesti, jäsenhankinta kannattaa pitää mielessä alusta asti. Lippukunnan vuosikellossa on valmista runkoa siihen, miten jäsenhankinnan voisi ottaa huomioon vuosisuunnittelussa. Lue lisää lippukunnan vuosikellosta.

Vuoden jälkeen on hyvä miettiä, miten tehdyt toimenpiteet tehosivat. Onko jotain, mitä voisitte tehdä ensi vuonna samalla tavalla? Mitä pitäisi muuttaa?

Yläkuva: Miska Loimaala