Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet

Nämä periaatteet on laadittu tukemaan partiolaisten neuvotteluja partion eri projekteissa muodostettavissa kumppanuuksissa. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani, ja yhä useammin partion projektien yhteydessä neuvotellaan ulkopuolisten osapuolien kanssa erityyppisistä yhteistoimintamalleista.

Kumppanuuksista päätettäessä on hyvä olla tietoinen yhteistyöhön mahdollisesti liittyvistä eettisistä näkökulmista, ja varautua myös keskustelemaan niihin liittyvistä kysymyksistä. Suositeltavista kumppanuuksista on kuitenkin mahdotonta muodostaa esimerkiksi ennakkolistaa tai rajausta suositeltavista tahoista, joten näiden periaatteiden tarkoituksena on enemmänkin huolehtia siitä, että myös eettiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi neuvotteluprosessin aikana.

Hyvä lähtökohta neuvotteluissa on pitää mielessä partion peruskirjan ja yhteiskunnallisen toiminnan linjauksien mukaisesti järjestön arvopohja, päämäärä ja siihen liittyvät toimintaperiaatteet.

Nuorten aktiivisuus

Partiolaisina tavoitteemme on edistää nuorten osallistumismahdollisuuksia ja aktiivista toimintaa yhteisen yhteiskuntamme rakentamiseksi.

  • Tämän kysymyksen kohdalla voisi esimerkiksi pohtia: tukeeko kumppani nuorten työllistymistä, nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti, tai nuoria johtotehtäviin?

Luonto & elinympäristö

Partiolaisina haluamme kantaa vastuuta elinympäristöstämme ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka edistävät ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä luovat edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

  • Esimerkiksi: onko kumppanin liiketoiminta ja periaatteet sellaista, joka tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä, ja pyrkii ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen pikemminkin kuin aiheuttaa merkittäviä päästöjä?

Rauha & parempi maailma

Partiolaisina haluamme rakentaa rauhaa ja toimia maailmassa siten, että pystyisimme jättämään sen jälkeemme vähän parempana kuin sen löysimme.

  • Esimerkiksi, tukeeko kumppani inhimillisiä työoloja ja toimii kestävän tulevaisuuden puolesta?

Monimuotoisuus

Partiolaisina haluamme edistää tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, jossa jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, uskontotaustastaan, kielestään tai alkuperästään riippumatta.

  • Tämän kysymyksen kohdalla voisi esimerkiksi pohtia, onko kumppani toiminut, ja pyrkiikö kumppani toimimaan yhdenvertaisesti työntekijöitään, sidosryhmiään kohtaan?

Kumppanuuksia pohdittaessa oleellinen kysymys on, tukeeko tämä kumppanuus edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista.

Jakaako kumppani partion arvot ja noudattaako se niitä omassa toiminnassaan? Vai onko mahdollista, että se olisi jollakin tapaa ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa? Täysin oikeita tai tyhjentäviä vastauksia voi toisinaan olla vaikea muodostaa, joten juuri siksi on tärkeää, että näitä asioita pohditaan kumppanuuksista neuvotellessa – ja otetaan arvomme myös tuolloin rohkeasti esille. Voit esimerkiksi rohkeasti ottaa esille kumppanin kanssa, että nämä asiat ovat meille partiolaisille tärkeitä ja kysyä, miten ne toteutuvat kumppanin kohdalla. Mikään taho tuskin on kaikissa kohdissa täydellinen, mutta tärkeintä on yhdessä käyty dialogi ja asioiden selvittäminen.

Joissakin tapauksissa voi myös miettiä, miltä ajattelemasi kumppanuus muista partiolaisista tai partion ulkopuolella voi vaikuttaa? Miten perustelet yllä mainittujen periaatteiden näkökulmasta tehdyt kumppanivalinnat? Jos joku kysyy, miksi teette yhteistyötä, mitä vastaisit?

Sinällään ei pidä pelästyä kumppanuuksista jälkikäteen nousevia kysymyksiä, niitä usein syntyy. Kuitenkin oleellista on, että perusteltuja vastauksia näihin kysymyksiin on mietitty etukäteen siinä vaiheessa, kun kumppanuuksista ollaan päättämässä. Kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan ottaa selvää kumppanin taustoista etukäteen, esimerkiksi katsomalla mitä osumia Googlesta tulee vastaan kumppanin nimellä tehtyihin hakuihin.

Mikäli huomaat, että solmimaasi kumppanuuteen mahdollisesti liittyy haasteita eettisyyden osalta, ole rohkeasti yhteydessä järjestön kumppanuustoiminnan asiantuntijoihin.

Tarvittaessa kumppanuusasioissa sinua tukevat SP:n yhteiskuntasuhteiden ja talouden valiokunnat. Kumppanuusasioihin liittyen vinkkejä kumppanuusasioissa etenemiseen löydät näiltä sivuilta. Yhteiskuntasuhteiden valiokunta järjestää tarvittaessa myös koulutusta ja neuvontaa kumppanuusasioiden liittyen.

Periaatteet hyväksytty SP:n hallituksessa 17.4.2018

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet