Lippukunta ja jäsentiedot

Lippukunnan on hyvä käydä läpi säännöllisesti yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot. Monet näistä tiedoista vaikuttavat esimerkiksi jäsenlaskutukseen, sillä jäsenlaskut muodostuvat partiorekisteri Kuksaan tallennettujen tietojen perusteella.

Jäsenlaskutus alkaa uusien partiolaisten kohdalta heti syyskuussa ja jatkuu läpi toimintakauden. Myöhemmin syksyllä alkaa portaittain jo toiminnassa mukana olevien partiolaisten jäsenlaskutus.

Tältä sivulta löydät ohjeita erilaisiin jäsenyyksiin liittyviin tilanteisiin, joita lippukunnalla voi tulla vastaan. Osa jäsenrekisteri Kuksan tietojen päivityksistä tulee lippukunnan tehdä 1.–31.8. välisenä aikana, jolloin pääkäyttäjä avaa järjestelmän lippukuntatoimijoille eli lippukunnan johtokolmikolle, jäsenrekisterinhoitajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle.

Lippukunnan tulee päivittää elokuussa Kuksa jäsenrekisteriin seuraavat tiedot:

 • Lippukunnan jäsenluettelo
 • Lippukunnan kuuluminen jäsenlaskutuspalveluun
 • Lippukunnan jäsenmaksuosuuden määrittäminen seuraavalle toimintavuodelle, jos lippukunta kuuluu jäsenmaksupalveluun
 • Lippukunnan partiolaisten jäsenlajit (1-, 2-, 3-jäsenyys)
 • Syksyllä aloittavien uusien partiolaisten (esim. sudenpennut) jäsenyydet tulee laittaa voimaan 1.8. jälkeen

Partiolaisen kuuluessa lippukuntaan joka on jäsenmaksupalvelussa, muodostuu jäsenlasku partion jäsenrekisteriin tallennettujen jäsentietojen perusteella. Kun tiedot on päivitetty Kuksaan, saavat partiolaiset jäsenlaskun, jonka tiedot ovat oikein ja laskutus sujuu ongelmitta. Jos lippukunta laskuttaa itse oman jäsenmaksunsa, tulee partiolaiselle kaksi laskua – toinen lippukunnan jäsenmaksusta ja toinen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sekä partiopiirin jäsenmaksusta.

Partiolaisen tai partiolaisen huoltajan vastuu jäsentiedoista

Jäsenlaskun maksajan, eli partiolaisen tai partiolaisen huoltajan tehtävä on pitää omat sekä mahdolliset huollettavien tiedot ajan tasalla. Jäsenlaskun maksajan tulisi myös ilmoittaa mahdolliset uudet, että lopettavat partionharrastajat lippukunnalle tai suoraan sähköisen asiointipalvelun kautta jäsenrekisteriin. Lisäksi hänen tulisi ilmoittaa lippukuntaan partiolaisten jäsenlajien muutokset tai perheen useammat partiojäsenyydet selkeästi, jotta lippukunnan jäsenrekisterihoitaja voi merkitä tiedon jäsenyyksille.

Lisätietoja jäsenmaksuista, laskutuksesta ja jäsenlaskutuksen periaatteista

Partion sähköisessä asiointipalvelussa partiolainen tai alle 15-vuotiaan huoltaja tehdä yhteystietojen muutokset, lisätä henkilöitä jäsenrekisteriin ja hakea heille partiojäsenyyttä lippukunnasta, ilmoittautua tapahtumiin, kutsua huoltajia partiolaisille, sekä hakea eroa partiosta.

Partion sähköinen asiointipalvelu

Ohjeita lippukunnalle

Uusien partiolaisten sisäänotto

Kevätkaudella (tammikuu-kesäkuu) liittyvät jäsenet
Jos jäsen liittyy partioon keväällä, laskutetaan häneltä kuluvan vuoden jäsenyys viikon sisällä siitä, kun hänet on kirjattu Kuksaan. Seuraavan vuoden jäsenyys laskutetaan samalla tavoin kuin jo toiminnassa olevilla jäsenillä (katso kohta jo toiminnassa olevat jäsenet).

Syyskaudella (elokuu-joulukuu) liittyvät jäsenet
Jos jäsen liittyy partioon syksyllä, laskutetaan häneltä seuraavan vuoden jäsenyys viikon sisällä siitä, kun hänet on kirjattu Kuksaan. Kyseinen jäsenmaksu pitää sisällään myös kuluvan syksyn jäsenmaksun.

Vinkit lippukunnalle partioon liittymisestä

Suosittelemme laittamaan uusille jäsenille, jotka aloittavat partion syksyllä, jäsenyyden alkamaan 1.8. jälkeen. Muussa tapauksessa he saavat myös kuluvan vuoden jäsenmaksun. Jos henkilö osallistuu kesäleirille tai muuhun jäsenyyttä vaativaan tapahtumaan kesän aikana, tulisi hänellä olla kuluvan vuoden jäsenmaksu maksettuna. Huomaa, että jäsenyyksiä ei laskuteta 20.6.–31.8. välisenä aikana. Lippukunnan johtokolmikko näkee lippukunnan tulevat jäsenet Kuksasta, joten tieto uusista jäsenistä ei katoa rekisteristä.

Jäsenyyksien vuosikello ja laskutus

Jäsenlaskutuksen vuosikello.
Partion jäsenvuosi ja jäsenlaskutus

Partioon tutustumisen periaatteet

Kun henkilö tai hänen huollettavansa on kiinnostunut partiosta, on mahdollista käydä tutustumassa partioharrastukseen ja madaltaa näin partioon liittymisen kynnystä.

Lue lisätietoja partioon tutustumisen periaatteista

Lippukuntahaku-sivuston kautta tulee partioon paljon uusia jäseniä. Tietojen rekisteröinti ja jäsenhakemuksen tekeminen suoraan nettisivujen kautta on suositeltavaa, sillä tällöin henkilö vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että on tehnyt itse jäsenhakemuksen paikalliseen yhdistykseen.

Lippukuntiin voi olla jonoja, mutta lähtökohtaisesti kaikki pyritään saamaan partioon mukaan. Lippukunnat toimivat vapaaehtoisten voimin, jolloin lippukunnat itse määrittävät toimintaan mukaan mahtuvien määrän. Tärkeää on, että jokainen kiinnostunut saa vastauksen yhteydenottoonsa.

Lippukunnan tulisi tarkistaa Kuksasta jonotilanne säännöllisin väliajoin. Lippukuntaan tulleita jäsenhakemuksia voivat käsitellä jäsenrekisterinhoitajat, sihteerit ja lippukunnanjohtajat. Tavoitteena on, että jäsenhakemuksiin vastataan viikon kuluessa niiden saapumisesta.

Tärpit jonon käsittelyyn:

 • Kun käsittelet heti jonossa olevan jäsenhakemuksen valitse ”käsittele” ja tee tarvittavat toimenpiteet.
 • Jos et heti käsittele hakemusta, mutta aiotte ottaa henkilön lippukuntaan, valitse ”käsittele myöhemmin”. Tällöin järjestelmään tallentuu tieto, että olette huomioineet hakemuksen.
 • Jos henkilö aloittaa syksyllä partion, esimerkiksi sudenpentu tai uusi partiolainen, klikkaa käsittele-linkkiä ja laita aloitusajankohta 1.8. jälkeen. Tällöin jäsenlasku muodostuu oikein sisältäen syksyn ja seuraavan jäsenvuoden toiminnan.
 • Jos jäsenhakemuksen laatija on sallinut jäsenhakemuksen näkymisen myös alueen muille lippukunnille, on alueen muilla lippukunnilla mahdollisuus ottaa hakija partiolaiseksi omaan toimintaansa. Tämä tapahtuu seuraavasti:
  • Lippukunta hylkää jäsenhakemuksen, jolloin se vapautuu muille lippukunnille.
  • Tai jos jonossa olevan lippukuntahakemuksen käsittelyaika umpeutuu.
   • Käsittelyaika elo-syyskuussa 1 viikko.
   • Käsittelyaika muina aikoina 4 viikkoa.

Lippukunnille: Jonon käsittely Kuksassa

Partioon liittyminen tapahtuu usein lippukuntakontaktin kautta. Tällöin henkilö, joka haluaa liittyä partioon on käynyt tutustumispäivässä, ollut suoraan yhteydessä lippukuntaan tai löytänyt sopivan paikallisyhdistyksen lippukuntahaun avulla.

Uuden jäsenen tiedot saa rekisteröityä Kuksaan lippukuntahaku-sivuston kautta. Samassa yhteydessä jäseneksi haluava voi tehdä jäsenhakemuksen lippukuntaan. Jäsenhakemuksen lähetyksen jälkeen se menee lippukunnan käsiteltäväksi ja lippukunnan hyväksyttyä jäsenhakemus muodostuu järjestelmässä automaattisesti lasku. Lasku toimitetaan partiorekisteriin tallennettujen laskutustietojen mukaisesti noin viikon sisällä laskutettavalle. Jäsenlaskua pääsee myös tarkastelemaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Lippukuntahaku

Jäsenhakemus itselle

Jäsenhakemuksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen. Helpoiten jäsenhakemuksen pääsee täyttämään lippukuntahaun kautta.

 1. Haetaan lippukunta johon jäsenhakemus halutaan tehdä lippukuntahaun kautta.
 2. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää ja tallentaa omat tietonsa järjestelmään.
 3. Tämän jälkeen hänen tulee tehdä jäsenhakemus haluamaansa lippukuntaan.
 4. Jäsenhakemuksen täytön jälkeen henkilö ohjataan koontisivulle, jossa pääsee vielä tarkastelemaan kaikkia antamiaan tietoja.
 5. Lähetä.

Kun jäsenhakemus on lähetetty, saa henkilö sähköpostin PartioID:n rekisteröinnistä. Järjestelmä lähettää henkilön täyttämän jäsenhakemuksen automaattisesti lippukunnalle, jolloin lippukunta käsittelee hakemuksen. Jos lippukunta hyväksyy hakemuksen, muodostuu järjestelmässä automaattisesti jäsenlasku. Jäsenlasku toimitetaan asiointipalveluun merkityllä laskutustavalla ja jäsenlaskun näkee myös asiointipalvelusta.

Jäsenhakemus huollettavalle

Kun hakemus tehdään huollettavalle, täytyy ensin huoltajan kirjata omat tietonsa järjestelmään. Tämän jälkeen huoltaja kirjaa huollettavan tiedot. Tietojen rekisteröinnin voi tehdä vain yhdelle huollettavalle kerrallaan.

 1. Haetaan lippukunta, johon jäsenhakemus halutaan tehdä lippukuntahaun kautta. Tämän jälkeen valitaan ”Siirry tekemään jäsenhakemus” ja valitaan että halutaan ilmoittaa huollettava partioon.
 2. Ensimmäisessä vaiheessa huoltaja täyttää omat tietonsa lomakkeelle.
 3. Tämän jälkeen täytetään huollettavan tiedot.
 4. Huollettavalle tehdään jäsenhakemus lippukuntaan, jonka jälkeen hakemusta täyttävä henkilö ohjataan koontisivulle. Koontisivulla näkee kaikki antamansa tiedot kerralla.
 5. Lähetä.

Kun jäsenhakemus on lähetetty, saa huoltaja sähköpostin PartioID:n rekisteröinnistä. Järjestelmä lähettää henkilön täyttämän jäsenhakemuksen lippukunnalle, jolloin lippukunta käsittelee hakemuksen.

Useamman huollettavan lisääminen partiolaiseksi

Useamman huollettavan lisääminen tapahtuu kirjautumalla jo olemassa olevalla huoltajatunnuksella sisään sähköiseen asiointipalveluun.

 1. Kirjaudutaan huoltajatunnuksella sähköiseen asiointipalveluun.
 2. Sähköisessä asiointipalvelussa valitaan ensin ”Perhe”-välilehti.
 3. ”Lisää huollettava” -painikkeesta saa lisättyä uusia huollettavia jäsenrekisteriin.
 4. Täytetään kysytyt perustiedot.
 5. Tämän jälkeen valitaan ”Tallenna ja tee jäsenhakemus”.
 6. Täytetään jäsenhakemuksella kysytyt tiedot.
 7. Lähetä.

Tämän jälkeen hakemus menee lippukunnan käsiteltäväksi. Jos lippukunta hyväksyy hakemuksen, muodostuu järjestelmässä automaattisesti jäsenlasku. Jäsenlasku toimitetaan asiointipalveluun merkityllä laskutustavalla ja jäsenlaskun näkee myös asiointipalvelusta. Jokaiselle huollettavalle täytyy henkilötietojen täyttämisen lisäksi tehdä hakemus.

Toisen huoltajan lisääminen partiolaiselle

Toisen huoltajan lisääminen alle 15-vuotiaalle partiolaiselle onnistuu parhaiten seuraavasti:

 1. Aiemmin järjestelmään kirjautunut huoltaja kirjautuu huoltajatunnuksella sähköiseen asiointipalveluun.
 2. Tämän jälkeen siirrytään välilehdelle ”Perhe”.
 3. Jonka jälkeen huollettavan nimen kohdalla valitaan painike ”Lisää huoltaja”.
 4. Huoltajaksi pyydettävän sähköpostiosoite kirjoitetaan vapaaseen kenttään ja tämän jälkeen lähetetään kutsu.

Kutsujan tulee huomata, että kaikki partiolaisen huoltajat näkevät toistensa sähköpostiosoitteen sekä osoitetiedot huollettavan tiedoista.

Kutsun saanut huoltaja saa sähköpostissa tarkemmat ohjeet, kuinka rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Tämän jälkeen hän pääsee hoitamaan partiolaisen asioita: ilmoittautumiset tapahtumiin, leireille, jäsenmaksulaskujen tarkistus, tietojen muutokset.

Lue partioon liittymisestä

Kaikki laskut lähetetään huoltajalle tai täysi-ikäiselle jäsenelle oletuksena sähköpostitse.
Alaikäisen partiolaisen huoltaja, joka on tehnyt partiolaisen jäsenhakemuksen, toimii automaattisesti laskun saajana. Jos alaikäisellä partiolaisella on useita huoltajia, pääsevät he kaikki tarkastelemaan laskuja sähköisessä asiointipalvelussa.

Laskunsaaja voi valita laskun lähetystavaksi myös paperi- tai MobilePay-laskun (poistumassa).

Maksumuistutukset ja jäsenmaksu maksamatta -tila

Jos jäsenmaksu jätetään maksamatta, tulee laskun maksajalle tieto jäsenmaksun erääntymisestä sähköpostitse. Tämän jälkeen lähetetään maksumuistutus paperilaskuna postitse. Seuraavana vuonna jäsenlasku toimitetaan normaalisti jäsenrekisteriin merkittyjen tietojen mukaisesti. Jos jäsenlasku on maksamatta kahden vuoden jälkeen, jäsenlaji muutetaan automaattisesti 1-, 2- tai 3-jäsenestä muotoon ”jäsenmaksu maksamatta”. Jäsenlaskut säilyvät jäsenrekisterissä ja jäsenyys muuttuu aktiiviseksi sen jälkeen, kun lasku on maksettu.

Lippukunnan tehtävänä on päättää ”jäsenmaksu maksamatta” -tilassa olevien jäsenyys tai pyytää jäsenpalvelua muuttamaan jäsenyystila voimassa olevaksi.

E-lasku

Täysi-ikäiset voivat tehdä e-laskusopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa jäsennumeroaan. Myös huoltajat voivat tehdä e-laskusopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa huoltajanumeroaan. E-laskusopimukset eivät näy Kuksassa, vaan ne ovat laskunmaksajan ja pankin välisiä sopimuksia.

Jos huoltaja on virheellisesti tehnyt e-laskusopimuksen huollettavan numerolla (ja Kuksassa linkitys on tehty huoltajan ja huollettavan välillä), pankin tiedot ovat tallentuneetkin huolettavalle, mutta lasku lähtee huoltajan tiedoissa olevan maksutavan mukaan (eli paperilla tai sähköpostilla). E-laskua ei tällöin lähde. Huoltajan täytyy tällöin käydä purkamassa e-laskusopimus pankissa ja tehdä se sitten uudelleen omalla numerollaan.

Vakuutuksen voimassaolo

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

Lisätietoja partiovakuutuksesta

Lippukunta ja jäsenlaskutus

Partiolaisia on Suomessa noin 60 000. Partion jäsenlaskutus tehdään kahdessa erässä: ensin syksyllä uudet partion aloittajat, ja myöhemmin syksyllä jo toiminnassa mukana olevat. Uudet partiolaiset saavat jäsenlaskun noin viikon kuluessa siitä, kun lippukunta on hyväksynyt jäsenyyden. Jäsenlaskut toiminnassa mukana oleville lähetetään ennen seuraavan toimintavuoden aloitusta, koska tavoitteena on, että partiojäsenyys on voimassa, kun seuraava toimintavuosi alkaa. Partion jäsenvuosi on kalenterivuosi eli tammikuusta joulukuuhun.

Partiolaisen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa. Jäsenmaksu sisältää keskusjärjestön ja piirin osuuden lisäksi mahdollisen lippukunnan osuuden. Jäsenlaskun maksajan tulee maksaa jäsenmaksu kerralla. Keskusjärjestö tilittää lippukunnan osuuden erillisen aikataulun mukaisesti jäsenorganisaatioille.

Jäsenlaskutuksen periaatteet

Jäsen tai jäsenen huoltaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet, kun hän maksaa jäsenlaskun. Ehdot ovat nähtävissä partion jäsenmaksut ja laskutus-sivulla, ja niihin viitataan jäsenlaskussa.

Lisätietoja jäsenmaksut ja laskutus -sivulta

Jäsenmaksuvapautus

Partion jäsenmaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille, ja sillä halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  voi  harkintansa  mukaan  myöntää  vapautuksen  jäsenmaksusta  sitä  hakeville. Jos lippukunta  kerää  jäsenmaksunsa  osana  partion  jäsenmaksua,  tulee  lippukunnan  sitoutua  siihen,  että  jäsenmaksuvapautus myönnetään tällöin myös lippukunnan jäsenmaksuosuudelle.

Huomioitavia asioita:

 • Jäsenmaksuvapautusta haetaan Jäsenmaksut ja laskutus -sivulla olevasta linkistä. Hakemuslinkki aukeaa syksyllä, kun jäsenrekisteriin on päivitetty jäsenlaskutukseen liittyvät tiedot.
 • Jäsenmaksuvapautusta voi anoa jäsenlaskutuskauden ajan (huom. kesällä jäsenlaskutuksessa tauko)
 • Hakemuksen voi tehdä täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla joko partiolainen itse, alle 18-vuotiaiden puolesta huoltaja tai lippukunnan johtokolmikko.
 • Jäsenmaksuvapautushakemus tulee tehdä ennen jäsenmaksun maksamista. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.
 • Myönnetty jäsenmaksuvapautus on voimassa yhden (1) vuoden kerrallaan.

Lisätietoja jäsenmaksuvapautuksesta

Kaikilla lippukunnilla on mahdollisuus kerätä lippukunnan oma jäsenmaksu valtakunnallisen partiojäsenlaskutuksen yhteydessä. Tätä kutsutaan jäsenmaksupalveluksi.

Jotta jäsenmaksupalveluun liittyminen onnistuu, tulee lippukunnan tehdä päätös jäsenmaksun keräämisestä omien yhdistyssääntöjensä mukaisesti. Kun lippukunta liittyy jäsenmaksupalvelun käyttäjäksi, sopimus on voimassa toistaiseksi. Lippukunnan täytyy itse tehdä muutokset Kuksa-jäsenrekisteriin, jos lippukunnan jäsenmaksun määrä muuttuu seuraavalle toimintakaudelle. Jäsenmaksupalvelun kautta laskutettavissa jäsenmaksuissa noudatetaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksujen laskutusprosessia.

Lisätietoa jäsenmaksupalvelusta

Jäsenmaksupalvelun käsittelymaksu

Jäsenmaksupalvelusta veloitetaan lippukunnalta 35 euroa vuodessa. Käsittelymaksu vähennetään vuoden ensimmäisestä palautuserästä, eikä lippukunnalle tule erillistä laskua. Lippukunnan kirjanpitoon merkitään menoihin käsittelymaksu 35 euroa ja tuloihin jäsenmaksut 35 euroa plus tilille maksettu palautussumma.

Lippukunnan jäsenmaksun suuruuden ilmoittaminen Kuksaan 1.–31.8. sekä tilitys

Jos lippukunta päättää kerätä omaa jäsenmaksua partion jäsenlaskutuksen yhteydessä, lippukunta ilmoittaa lippukunnan osuuden jäsenmaksusta Kuksaan 1.–31.8. Jäsenmaksujen palautukset tilitetään lippukunnille kuukausittain puolentoista kuukaudenviiveellä laskun maksukuukaudesta. Jäsenmaksutilitykset löytyvät Kuksan reskontrasta hakemalla jäsenmaksupalautuksia.

Ohje lippukunnan jäsenmaksuosuuden merkitsemisestä (PDF)

Jotta laskut lähtevät kerralla oikein ja lippukunta välttyy turhilta yhteydenotoilta, tulee lippukunnan huolehtia, että jäsenrekisterissä on tiedot oikein. Useimmissa lippukunnissa jäsentietojen päivityksestä vastaa jäsenrekisterihoitaja.

Tarkista seuraavat asiat lippukuntanne jäsenistöstä:

 • Tarkistakaa uusilta jäseniltä, onko perheessä muita partiolaisia. Jos on, varmistakaa haluavatko he tällöin uudelle jäsenelle 2-jäsenyyden (alle 17-vuotias). Merkatkaa oikea jäsenlaji Kuksaan.
 • Toiminnan alkaessa syksyllä (elo-syyskuussa) käykää läpi jäsenenne, erityisesti nuoremmat ikäkausiryhmät. Tehkää tarvittavat muutokset jäsentietoihin esimerkiksi perhepartiosta siirtyville sudenpennuille, jolloin 3-jäsenyys muuttuu 2-jäsenyydeksi.
 • Päättäkää Kuksassa jäsenyydet jo lopettaneilta partiolaisilta. Näin varmistetaan, että heille ei lähde ylimääräisiä laskuja, eikä lippukunnan näin ollen tarvitse vastaanottaa turhia yhteydenottoja.
 • Merkitkää Kuksaan lippukunnan Yhteystiedot-välilehdelle jäsenlaskutuksen sähköpostiosoite ja jäsenlaskutuksen puhelinnumero. Lippukunnan yhteystiedot siirtyvät automaattisesti lippukunnanjäsenten jäsenlaskuille yhteydenottoja varten.

Ohje partiojäsenyyden päättämiseen

Jäsenlaskutuspalveluun kuuluvan lippukunnan jäsenmaksu kerätään samassa yhteydessä keskusjärjestön ja partiopiirin jäsenlaskutuksen kanssa. Tällöin jäsenrekisteriin merkitty laskun maksaja saa yhden jäsenlaskun per partiolainen toimintavuodesta.

Jäsenlaskutuksen sähköposti ja puhelinnumero voivat olla esimerkiksi jäsenrekisterinhoitajan tiedot. Jos lippukunta on tilannut jäsenlaskutuspalvelun, pitää jäsenlaskutuksen tilinumero olla syötettynä Kuksaan.

Tarkista seuraavat lippukunnan tiedot. Nämä näkyvät jäsenlaskulla:

 • Jäsenlaskutuksen sähköpostiosoite
 • Jäsenlaskutuksen puhelinnumero
 • Jäsenlaskutuksen IBAN-tilinumero
 • Lippukunta mukana jäsenlaskutuksessa
 • Lippukunnan jäsenmaksuosuudet
  • 1-jäsen
  • 2-jäsen
  • 3-jäsen

Ohje lippukunnan tietojen päivittämisestä (PDF)

On mahdollista, että välillä jäsenlaskutuksessa lähtee virheellisiä jäsenlaskuja. Virheellisissä jäsenlaskutustilanteissa pyytäkää maksajaa odottamaan rauhassa siihen asti, että asia on korjattu. Jäsenlaskut eivät mene perintään, eikä niihin lisätä ylimääräisiä kuluja. Jäsenyys ja jäsenedut ovat voimassa, kun jäsenlasku on maksettu.

Kun lippukunta saa tiedon laskun maksajalta, pyydämme että toimitte seuraavasti:

 1. Jos henkilö on lopettanut partion, mutta siitä huolimatta saanut jäsenlaskun, päätä partiojäsenyys Kuksassa. Avoimet jäsenlaskut ja muistutuslaskut jäsenmaksuista hyvittyvät eli nollautuvat automaattisesti järjestelmässä, kun jäsenyys päättyy. Väärän jäsenlaskun saanut henkilö voi jättää huomioimatta eli hävittää jäsenlaskun.
 2. Jos henkilö on partion jäsen, mutta jäsenlaskussa on jokin muu virhe:
  1. Jos jäsenlasku on vielä avoin eli ei vielä maksettu, voit muuttaa väärän tiedon Kuksaan. Tämän jälkeen pyydä henkilöä odottamaan uutta laskua. Lähetä sähköpostitse pyyntö uudesta jäsenlaskusta jäsenpalvelulle palvelu@partio.fi. Ilmoita uuden jäsenlaskun pyynnön yhteydessä partiolaisen nimi ja jäsennumero.
  2. Jos jäsenlasku on jo maksettu, muuta jäsenlaji oikeaksi. Uutta laskua ei lähetetä, mutta myöskään mahdollista erotusta ei palauteta. Tämän takia on tärkeää, että lippukunta huolehtii ajantasaisista tiedoista ja jäsenlajeista etukäteen. Lisätietoja jäsenlaskutuksen periaatteista.
  3. Jos muutatte henkilön jäsenlajin ”Vain lippukunnan jäseneksi” jäsenlaskutuksen jälkeen, laittakaa tästä viesti (asia, jäsennumero ja nimi) sähköpostitse palvelu@partio.fi , jotta avoin lasku voidaan hyvittää.

Lippukuntahaku-sivustolla näkyminen

Partion verkkosivujen lippukuntahaku on työkalu, jonka avulla uudet ihmiset löytävät oman alueensa lippukunnat. Lippukuntahaun kautta voi mahdollinen uusi partiolainen tai partiolaisen huoltaja jättää suoraan jäsenhakemuksen, jos alla olevat asiat ovat merkittynä jäsenrekisteri Kuksaan.

Lippukunnan tarkistuslista Kuksan asetuksiin:

 • Lippukunnan tiedoissa on valinta eli raksi kohdassa ”Salli liittyminen nettisivujen kautta”.
 • Kokoontumispaikkojen tiedot ovat oikein.
 • Lippukunta voi halutessaan merkitä Kuksaan oman mainoslauseen, joka näkyy Liity partioon -sivuilla lippukunnan tiedoissa.
 • Ryhmätietojen päivitys. Lippukuntahaussa voi hakea lippukuntaa myös ryhmätiedoilla. Ryhmä toiminnolla haettaessa antaa hakukone.
 • Ryhmähaku-toiminnolla voi partioharrastuksesta kiinnostunut hakea lippukuntia tapaamisaikojen ja ikäryhmien mukaan, jolloin haku antaa tuloksena lippukunnan tiedot joilla on kyseisenä viikonpäivänä toimintaa tai tietylle ikäryhmälle tapaamisia.

Ohje kolon lisäämisestä (PDF)

Lisätietoja lippukunnalle partioon liittymisestä

Kaikissa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n valtakunnallinen jäsenpalvelu auttaa mielellään: palvelu@partio.fi.