Meripartiokoulutukset

Vesi on elementtinä poikkeuksellinen ja vesillä liikkujalta vaaditaan paljon tietoa ja taitoa, minkä vuoksi meripartiossa on käytössä oma kurssi- ja pätevyysjärjestelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella partioaluksella on pätevä päällystö, joka kykenee kuljettamaan alustaan turvallisesti.

SP:n meripartiokoulutusjärjestelmä sisältää kolme merenkulkukurssia sekä pelastautumiskurssin.

Katso myös Meripartion kurssi- ja pätevyysjärjestelmä -vihko.