Toiminnantarkastus

Lain mukaan jokaisen yhdistyksen on valittava vuosikokouksessa itselleen toiminnantarkastaja tai ammattimainen tilintarkastaja. Tarkastajan tulee lippukunnan jäsenten edushenkilönä tarkastaa lippukunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastajan tulee olla esteetön eli hän ei saa olla lippukunnan hallituksen jäsenen lähisukulainen.

Tässä muistilistassa on luetteloimalla esitetty ne asiat, joihin tarkastajan on syytä lippukuntaa tai piiriä tar- kastaessaan paneutua. Myös lippukunnan johdon on hyvä käydä muistilista läpi ja varmistaa, että asiat ovat kunnossa tarkastusta varten.

Yhdistyksen tarkastuksen tavoitteena on todeta,

 • että lippukuntaa on hallinnoitu laillisesti ja hyvän hallintotavan mukaisestiettä tuloslaskelma on kirjanpitolain mukainen ja oikein johdettu kirjanpidosta
 • että taseessa esitetyt varat ja velat ovat oikein
 • että tilinpäätöksestä käyvät ilmi lain ja hyvän kirjanpitotavan edellyttämät tiedot, mikä tarkoit- taa sitä, että yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet tahot saavat tilinpäätöksestä riittävän selkeän ja totuudenmukaisen kuvan yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.

Perustiedot yhdistyksestä

Ensimmäiseksi tarkistetaan yhdistyksen perustiedot säännöistä ja pöytäkirjoista:

 • yhdistyksen nimi
 • osoite
 • puheenjohtaja
 • muut nimenkirjoittajat
 • henkilövalinnat kyseisenä tilivuonna
 • valintakokouksen päivämäärä
 • tilivuosi eli tarkastuksen kohteena oleva tilivuosi
 • tarkastaja
 • varatarkastaja.

Tämän jälkeen tarkastetaan hallinnon toiminta sekä kirjanpito ja tilinpäätös.

Kaikki asiakirjamallit löydät tältä sivulta