Turvallisuus vesillä

Jokaisen partioaluksen päällystöltä vaaditaan riittävä osaaminen ja koulutus partioaluksen hallintaan. 

Turvallista vesillä liikkumista ohjaavat Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä. Ohjeet löytyvät myös englanniksi. 

Turvallisuushavaintolomake

Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä kerää tietoa partiotoiminnassa vesillä sattuneista poikkeamatilanteista. Näihin lukeutuvat muun muassa onnettomuustilanteet, vaaratilanteet ja muut turvallisuushavainnot, kuten laitteiden rikkoutuminen tai erilaiset läheltä piti -tilanteet. Poikkeamatilanteista voi ilmoittaa alla olevalla sähköisellä lomakkeella. 

Lomakkeen tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä, vaan muodostaa kattava kuva erilaisista vahingoista ja tapahtumista, joita päivittäisessä partiotoiminnassa vesillä tapahtuu. Päätavoitteena on saadun tiedon avulla pystyä toimimaan entistä paremmin piirien ja lippukuntien tukena pureutuen mahdollisiin turvallisuusriskeihin koulutuksen ja tuen kautta. Myös pienet tapahtumat voivat olla arvokkaita oppimishetkiä, ja suosittelemmekin ottamaan lomakkeen ja raportoinnin luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä toimintaanne aina haverien sattuessa, yhdessä kippareiden ja förstien kanssa. 

Lomaketta täytettäessä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti tapahtuman kuvaukseen ja taustasyiden analysointiin. Kertokaa myös, miten toimitte tilanteen aikana ja sen jälkeen. Tärkeintä on oppia tapahtuneesta. Samalla mahdollistat sen, että muutkin voivat oppia. 

Lomakkeen vastaukset tulevat ensisijaisesti Meripartioryhmän turvallisuusvastaavan ja Meripartioryhmän käsiteltäviksi. Raportoidusta tapahtumasta riippuen tapahtumat tilastoidaan koulutuskäyttöön tai niiden kulkua selvitetään laajemmin yhdessä lippukunnan ja kipparin, sekä piirin meripartio-ohjaajan kanssa. Tavoitteenamme on jatkossa julkaista edellisen vuoden tilastot aina meripartiopäivien yhteydessä. 

Piirin meripartio-ohjaaja ja SP:n turvallisuusvastaava antavat neuvoja ilmoituksen täyttämiseen. Lomakkeesta saa myös antaa palautetta, jotta voimme kehittää sitä jatkossa. 

Kuva: Aapo Rainio