Lippukunnan vuosikello

Tammikuu

Tästä vastaa
Mikä homma?
viestintävastaava Muuttuneiden tietojen päivittäminen lippukunnan nettisivuille
viestintävastaava Muuttuneiden kokousaikojen päivittäminen lippukunnan ja ehkä piirin nettisivuille
pejo Ryhmien täydentäminen
pejo Uusien jäsenten ilmoittautuminen
pejo Uusien johtajien perehdyttäminen ja mukaan ottaminen sekä aikuisten partiokummien nimeäminen
pejo Kevään kurssi-ilmoittautumiset, sekä Kolmiapila-Gilwell -koulutusten ilmoittautumisen markkinointi (ilmoittautumiset helmikuussa ja syyskuussa)
pejo Pestien päivittäminen Kuksaan
pejo Varmista, että pestikeskustelut käydään uusissa pesteissä aloittavien johtajien kanssa sekä välipestikeskustelut pesteissä jatkavien kanssa. Lisätietoa ja lomakkeet löydät täältä.
ohjo Ilmoitus talvileiristä piiritoimistoon
ohjo Kevään tapahtumien tsekkaus, onko kaikilla johtajat ja heillä homma hanskassa. Toimintakalenterin päivitys.
lpkj/siht Tilinpäätöksen valmistelu ja toimittaminen toiminnantarkastajille sekä toimintakertomuksen laadinta edelliseltä vuodelta
lpkj/siht Vuosiselosteen täyttäminen. Vuosiselosteen apulomakkeen käyttöönotto seuraavaa vuotta helpottamaan
lpkj/siht Ansiomerkkihaun DL (15.1: merkit Yrjönpäiväksi, Mannerheimin-soljet tosin haetaan jo marraskuussa)
lpkj/siht Lippukunnanjohtajn / lippukunnan muuttuneiden yhteystietojen päivittäminen kaupungille, taustayhteisölle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille
lpkj/siht Laskutusosoitteen muuttuessa laskutustietojen päivittäminen kaikille laskuttajille.
lpkj/siht Jos lpk:lla on Y-tunnus yhteystietojen päivitys Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään
lpkj/siht Mahdollinen taustayhteisön edellyttämä vuosiraportointi
lpkj/siht Tsekkaus vuoden avustusanomusten dl:istä
jäsenrek.hoitaja Kuksan jonotilanteen aktiivinen seuranta

Helmikuu

lpkj/siht Kaupunkien ja kuntien avustushakemusten DL. Huomaa, että tämä vaihtelee kaupungin/kunnan mukaan. TIEDÄ oman avustushakusi dl.
ohjo Muistelemispäivä 22.2., WAGGS:n sivustolta löydät tietoa ja vinkkejä.

Maaliskuu

lpkj/siht Lippukunnan vuosikokous -> Muuttuneet pestitiedot Kuksaan
lpkj/siht Muutos nimenkirjoittajista Patentti- ja rekisterihallitkseen (eli tuttujen kesken PRH:hon)
Lippukuntien leirimatkojen apurahan haku 31.3 mennessä

Huhtikuu

viestintävastaava Eskarikamppis
ohjo, pejo Partioviikko, Yrjönpäivä, partion markkinointi uusille aikuisille
ohjo Syksyllä ikäkaudessa etenevien ryhmien siirtymän suunnittelu, esimerkiksi näiden vinkkien avulla.
ohjo Siirtymien ajankohdista ja järjestämisvastuusta sopiminen
lpkj/siht Ansiomerkkihaun DL (15.4., merkit kesäleirille)
lpkj/siht Joissain kaupungeissa/kunnissa saattaa olla hakuja, esim. leiriavustus
pejo Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely johtajistolle

Toukokuu

viestintävastaava Syksyn tiedossa olevien ryhmien kokousaikojen ilmoittaminen piirin nettisivuille
pejo Syksyn kurssitiedot johtajistolle ja kouluttautumissuunnittelu
pejo Kiitokset johtajistolle
ohjo Ilmoitus kesäleiristä piiritoimistoon
ohjo Syksyllä jatkavien ja aloittavien ryhmien johtajatilanteen kartoittaminen
ohjo Leirivalmistelut parhaimmillaan!
lpkj/viestintävastaava/ohjo/pejo Syksyn suunnittelua: markkinointia, aikuisrekryä ja jäsenhankintaa. Asuinalueen kesätapahtumaan osallistumisen vahvistaminen

Kesäkuu

viestintävastaava Mainosten ja markkinointimateriaalien päivitys ja painatus, muistathan partion materiaalipankin olemassaolon.
viestintävastaava Ryhmien kokoontumisaikojen päivittäminen nettisivuille
viestintävastaava Syksyn ilmoittautumisen ohjeet nettisivuille
pejo Uusien johtajien etsiminen ja rekrytointi
ohjo Osa jo leirillä!
lpkj/siht Vuosiselosteen tapahtumat kevään osalta kannattaa kerätä kokoon.
lpkj/siht Mahdollinen kevään tilien tarkastaminen

Heinäkuu

pejo Saatat olla esimerkiksi Ko-Gilla
ohjo Leirille!
ohjo Syksyn ryhmien varmistelua, kun opiskelupaikkatiedot on tulleet

Elokuu

viestintävastaava/pejo Lippukunta esillä asuinalueen tapahtumassa (markkinointia ja rekrytointia)
viestintävastaava Uusien jäsenten ilmoittautuminen
viestintävastaava Muuttuneiden tietojen päivittäminen lippukunnan nettisivuille
viestintävastaava Koululaisten partioseikkailu
pejo Uusien johtajien perehdyttäminen ja mukaan ottaminen sekä aikuisten partiokummien nimeäminen
pejo Syksyn kurssi-ilmoittautumiset
pejo Varmista, että pestikeskustelut käydään uusissa pesteissä aloittavien johtajien kanssa sekä välipestikeskustelut pesteissä jatkavien kanssa.. Lisätietoa ja lomakkeet löydät täältä.
ohjo Leirillä!
ohjo Viikkotoiminta alkaa!
ohjo Syksyn tapahtumien tsekkaus, onko kaikilla johtajat ja heillä homma hanskassa. Toimintakalenterin päivitys.
lpkj/siht Kolon avaimien jakaminen tarvittaville henkilöille.
lpkj Johtajisto kokoontuu kesän jälkeen tsekkaamaan syksyn toiminnan kuntoon -> Tieto kokousajoista lippukunnan/piirin nettisivuille
lpkj Varmistetaan, että kaikki johtajat ovat tehneet Turvallisesti Yhdessä -verkkokoulutuksen, ja että kaikille jaetaan turvallisesti yhdessä -pikaohje. Valitaan turvallisesti yhdessä -vastuuhenkilö ja turva-aikuinen, mikäli sellaista ei ole.
jäsenrek.hoitaja Kuksan jonotilanteen aktiivinen seuranta
jäsenrek.hoitaja Muuttuneet pestitiedot Kuksaan
pejo On aika pestata lippukunnan joulukampanjapäällikkö ja alkaa suunnitella syksyn kampanjaa johtajistossa. Tukea suunnitteluun ja uusia ideoita löydätte tältä sivulta ja kalenterimyyjien Facebook-ryhmästä.

Syyskuu

lpkj/viestintävastaava/ohjo/pejo Vanhempainilta lippukunnan jäsenten vanhemmille, ja kutsu mukaan vaikkapa lippukunnan retkelle
lpkj/siht  Kaupungin/kunnan avustushakuja?
lpkj/siht Syyskokous usein lippukuntien säännöissä pidettävä syys-marraskuun aikana. Tee nyt valmistelun aloittaminen, toimintasuunnitelma, budjetti, hallitusvalinnat. Hyödyllistä tietoa on tällä sivulla.
lpkj/siht Ansiomerkkihaun dl (15.9.)
jäsenrek.hoitaja Uusien jäsenten ilmoittaminen Kuksaan

Lokakuu

ohjo/viestintävastaava Vajaiden ryhmien täydentämistä
lpkj Piirin kokous
lpkj Lippukunnan seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua (piirin toimintakalenteri on ehkä jo tullut)
lpkj Johtajiston suunnitteluviikonloppu seuraavalle vuodelle: Toiminnansuunnittelu aina Lippukunnan pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelmasta ryhmien kausikohtaisiin tarkempiin suunnitelmiin. Minkälainen lippukunta haluamme olla viiden vuoden päästä? Hommien delegointi ja vastuutus nimitasolla: kuka hoitaa adventtikalenterikampanjan, kuka johtaa kesäleirin, kuka hoitaa ilmoittautumistapahtuman, kuka ideoi varainhankintaa, kuka koordinoi partioviikon somekamppista, jne.
lpkj/siht/viestintävastaava Adventtikalenterikampanja alkaa 15.10. Ennen starttia pitää asettaa tavoite ja viestiä siitä lippukunnan jäsenille ja heidän vanhemmilleen.

Marraskuu

ohjo/pejo/viestintävastaava Valmistautuminen kevääseen: Ryhmät, johtajat, tiedossa olevien kokousaikamuutosten ilmoittaminen piirin nettisivulle
lpkj/siht Ansiomerkkihaun DL (15.11. Manskut Yrjönpäiväksi)
lpkj/kalenteriasiamies Adventtikalenterimyynti kuumana
lpkj Toiminnansuunnittelu seuraavalle vuodelle. Pitäkää mielessä kokonaisuus, aina lippukunnan pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelmasta ryhmien kausikohtaisiin tarkempiin suunnitelmiin. Hommien delegointi ja vastuutus nimitasolla: kuka hoitaa adventtikalenterikampanjan, kuka johtaa kesäleirin, kuka hoitaa ilmoittautumistapahtuman, kuka ideoi varainhankintaa, kuka koordinoi partioviikon somekamppista, jne.
lpkj Adventtikalenterin vieminen kirkkoherralle kiitokseksi vuodesta

Joulukuu

viestintävastaava Kevään toiminnan aloituksesta päivittäminen nettisivuille
pejo Johtajiston kiittäminen
ohjo/lpkj Lippukunnan joulujuhlat ja esimerkiksi partiolupauksenantotilaisuus sen yhteydessä
lpkj Joulumuistamiset esim. lippukunnan tukijoille tai johtajille.
lpkj Johtajaneuvoston ja hallituksen työn arviointi