Yleinen Pestien tuki Turvallisuus

Mukavan ilmapiirin työpaja – vinkki turva-aikuiselle

Turva-aikuisella on tärkeä rooli lippukunnassa. Turva-aikuinen voi myös olla avainroolissa edistämässä mukavaa ilmapiiriä ja ennaltaehkäisemässä haastavia tilanteita. Avoin keskusteluilmapiiri sekä rakentavan palautteen antamisen ja saamisen kulttuurit rakentavat lippukunnassa luottamusta ja helpottavat vuorovaikutusta.

Tästä saat valmiin rungon ja ohjeet työpajaan, jonka tarkoituksena on ehkäistä konflikteja ja harjoitella palautteen antamista ja saamista. Noin 10 hengen porukalla työpajaan kuluu aikaa noin 1.5 tuntia.

Työpajan ohjeet

1. Turvallisemman tilan periaatteet

 • Turvallisemman tilan periaatteet luovat pohjan toiminnalle, jossa jokaisen on hyvä olla. Periaatteiden ydinajatuksena on, että yhdessä sovitaan toimintaperiaatteet, joiden puitteissa osallistujien on mahdollista olla oma itsensä. Käykää ensin yhdessä läpi turvallisemman tilan periaatteet.

2. Esittelykierros

 • Muodostetaan piiri
 • Käydään esittelykierros ja kerrotaan mitä asiaa itsessään arvostaa tänään tai yleensä?

3. Vuorovaikutustaidot – tarkoituksena kuuntelemisen harjoitteleminen

 • Muodostetaan ulkopiiri ja sisäpiiri
 • Sisäpiirissä olevat pitävät 1,5 minuutin yksinpuhelu: Miten alkoi päivä tänään? Mitä tapahtui, mitä tunteita koit?
 • Käydään kierros, jossa ulkopiirissä olevat kertovat mitä kuulivat
 • Purku: Miltä yksinpuhelu tuntui? Miltä kuunteleminen tuntui? Mitä ajatuksia heräsi?

4. Palautteen antaminen ja saaminen

 • Tässä harjoituksessa tutustutaan ensin palautteen antamiseen ja saamiseen, käydään esimerkkejätilanteita ja keskustellaan sen jälkeen yhdessä.
 • Pyydä ensin osallistujia lukemaan Ryhmänohjaajan tai Partiojohtajan käsikirjasta aiheesta kertovat sivut. Sivunumerot ja linkit löytyvät sivun lopusta kohdasta 4. Palautteen antaminen ja saaminen – lukutehtävä.
 • Lukekaa sivun lopusta löytyvät neljä esimerkkitilannetta ääneen. Tarkoituksena on pohtia mitkä ovat keskeiset vinkit ja huomiot palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen näissä esimerkkitilanteissa.
 • Ohjeista osallistujia käymään keskustelu ensin parin kanssa ja sen jälkeen kaikki yhdessä

5. Palautetta vahvuuksista

 • Tämän harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa olemassa olevia hyviä ominaisuuksia ja keskustella niistä.
 • Asettele Vahvuuskortit kaikkien luettavaksi
 • Pyydä osallistujia tutkimaan kortteja erilaisista vahvuuksista
 • Muodostetaan piiri
 • Kukin valitsee oikealla puolella olevalle henkilölleen yhdestä kahteen korttia, jotka kuvaavat hänen hyviä ominaisuuksia ja luonteenpiirrettään. Tämän jälkeen kukin kertoo ryhmälle, miksi valitsi juuri nämä kortit ja miten/missä tämä ominaisuus tulee usein ilmi.

Ryhmänohjaajan käsikirja
Ryhmähenki, sivu 97
Hyvinvoiva ryhmä, sivu 143
Toisten kuunteleminen, vuorovaikutustaidot, sivut 106–109
Palautteen antaminen, palautteen vastaanottaminen, sivut 112–113
Toimimaton ryhmä toimimaan, sivut 140–140

Partiojohtajan käsikirja
Ryhmätoiminnan kehittäminen, sivut 154–157
Kiusaamiseen puuttuminen lippukunnassa, sivu 164
Vuorovaikutustaidot, sivu 176
Kuuntelemisen taito, sivut 184–186
Palautteen antaminen, palautteen vastaanottaminen, sivut 187–190

Kesäleirin suunnitteleminen
Luotsi valmistautuu antamaan palautetta kesäleirin suunnittelutiimille.
Lippukunnan samoajat pitävät epäreiluna, että suht ison kesäleirin ainut käytössä oleva wc on kesästä toiseen leirialueen kiinteä wc. Suunnittelutiimissä on monta tarkanmarkan partiojohtajaa ja luotsia jännittää tuoda nuorten palaute esille ja ratkaistavaksi.
Mitkä ovat keskeiset vinkit ja huomiot palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen?

Lippukunnan Yrjönpäivä
Yrjönpäivän retkenjohtaja valmistautuu antamaan palautetta juomavastaavalle.
Lippukunnan Yrjönpäivää on vietetty jo useita kertoja perinteisellä tavalla. Syödään eväitä nuotiolla ja lippukunta tarjoaa nuotiokahvit. Retkenjohtaja huomaa yllättäen, että juomavastaavaksi sovittu henkilö tuleekin paikalle trangioiden ja kaakaojauheiden kanssa ja jakaa osallistujat kaakao-vartioihin.
Mitkä ovat keskeiset vinkit ja huomiot palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen?

Terkkukoulutus
Terkkukoulutuksen johtaja valmistautuu antamaan palautetta kouluttajalle.
Koulutusillassa turvalliseen toimintaan partiossa kouluttava henkilö tekee laajasta materiaalista valintoja, joita hän painottaa koulutussetissään. Painotukset liittyvät hänen omiin mielenkiinnonkohteisiinsa ja teeman muihin asioihin hän suhtautuu jopa vähän vähättelevästi kuten esimerkiksi henkisen turvallisuuden sääntöihin.
Mitkä ovat keskeiset vinkit ja huomiot palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen?

Hallituksen kokous
Lippukunnanjohtaja valmistautuu antamaan palautetta kokouksen ”nokkapennulle”.
Hallituksessa on kiertävä nokkapentu-systeemi ja tehtävään kuuluu mm. kokouspullien hommaaminen kokoukseen. Nokkapentuvuorossa oleva henkilö tuo kokoukseen esipaistettuja pullia ja ryhtyy uunin lämmittämiseen ja pullien voiteluun samalla hetkellä kun kokous on sovittu avattavaksi. Hallituksen yhdessä sopimiin pelisääntöihin on kirjattu, että yhdessä sovittuihin aikatauluihin sitoudutaan.
Mitkä ovat keskeiset vinkit ja huomiot palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen?