Sisupartio

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja siellä tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Sisupartiolaisista puhutaan usein yhtenä ryhmänä. He ovat kuitenkin moninainen ryhmä yksilöitä. Sisupartio on partiotoimintaa rikkaimmillaan: uuden oppimista, mahdollistumista ja iloa.

Sisupartiotoiminta on erityistä tukea tarvitseville partiolaisille kohdennettua toimintaa, jonka juuret ja perinteet ovat yhteisiä koko partiotoiminnalle. Sisupartiotoiminnan tavoitteena on tarjota samaa laadukasta partiotoimintaa myös niille, jotka tarvitsevat siihen erityisiä apuvälineitä, kommunikaation tukea tai muuten poikkeavia järjestelyitä.

Sisutoiminta ei kuitenkaan ole ”meiltä heillä” –toimintaa. Parhaimmillaan se on yhdessä tekemistä ja yhdessä kokemista. Tunnetta siitä, että sinä ja minä – me – muodostamme parin, jossa molemmat antavat ja saavat. Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

Suomessa on noin 900 sisupartiolaista (vuonna 2020). Toimintaa on yli 60 lippukunnassa. Sisupartiota harrastetaan eri puolilla Suomea.

Meidän lippukuntaan sisupartiolaisia?

Sisupartiolainen on monesti erittäin ylpeä omasta partioharrastuksestaan. Ryhmään kuuluminen ja partiokaveruus ovat myös sisupartiolaiselle todella tärkeitä juttuja. Koko lippukunnan oppiessa toimimaan yhteistyössä sisupartiolaistensa kanssa kaikki lippukunnassa ovat todennäköisesti ylpeitä sisupartiolaisistaan ja oppivat kokemaan jokaisen ihmisen yhtä arvokkaana.

Aikuiset toimivat sisupartiotoiminnan mahdollistajina, mikä on arvokasta partiotyötä. Sisupartioryhmissä johtajia on usein muita ryhmiä enemmän. Jokainen käsipari on sisuryhmässä arvokas. Samoaja-vaeltajaikäinen voi löytää itselleen sisupartioryhmästä henkilökohtaisen partioavustajan pestin, mistä hänellä voi olla hänelle hyötyä myöhemmin elämässä opiskelupaikkaa tai töitä hakiessa.

Sisupartio-opas

Sisupartio-opas on tehty esittelemään ja tukemaan sisupartiointia. Opas on tarkoitettu kaikkien partiolaisten käytettäväksi. Opas on avuksi, kun tutustutaan sisupartiointiin ja toteutetaan sitä lippukunnassa. Oppaassa on vihjeitä käytännön sisupartiointiin ja toiminnan aloittamiseen lippukunnassa. (Sisupartio-opas on päivitetty vuonna 2017)

Yläkuva: Markus Perko