Digitaaliset palvelut

Suomen Partiolaiset tarjoaa partiolaisille ja partion vapaaehtoisille digitaalisia palveluja sekä partiolippukunnille ja -piireille yhteiset tietojärjestelmät.

Jäsenrekisteri Kuksa

Partiolaiset päivittävät partiorekisteri Kuksassa jäsentietojaan ja ilmoittautuvat erilaisiin tapahtumiin. Partiolippukunnat ja -piirit käyttävät sitä esimerkiksi tapahtumahallintaan, ansiomerkkien hakemiseen, adventtikalenterikampanjaan ja laskutukseen. Partiojärjestöt ovat sopineet henkilötietojen käsittelystä partiossa yhteisellä käsittelysopimuksella.

Partiolaisten intra

Kaikille partion vapaaehtoisille tarkoitettu Office 365 -työympäristö mahdollistaa modernit työvälineet. Jemma-intranet on partion sosiaalinen intranet, jota käytetään myös piirien ja keskusjärjestön dokumentinhallintaan. Teams on tarkoitettu ryhmätyöskentelyyn, kokoustamiseen ja keskusteluihin Skypen tavoin. Partiolippukuntien pestatut vapaaehtoiset voivat luoda itselleen Office 365 -käyttäjätunnuksen keväällä 2020. Tarkasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Teams lippukuntien käyttöön

Suomen Partiolaiset tarjoaa keväällä 2020 lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteisen O365-ympäristön Teamsiin. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-tiimi ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyille lippukunnan pesteissä toimiville lippukuntien luottamushenkilöille. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.

Tunnusten luominen

Tunnukseen oikeutettavat henkilöt saavat henkilökohtaisen sähköpostin, kun heillä on mahdollisuus luoda tunnus. Jotta O365-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti lippukunnassa ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna.

Kun käyttäjä liittyy O365-ympäristöön, liitetään hänet Teamsissa automaattisesti Luottamushenkilöt-nimiseen tiimiin. Tämä tiimi on tarkoitettu kaikille partion luottamushenkilöille ja siellä on omat kanavat keskusjärjestön, piirien ja lippukuntatoimijoiden toimijoille. Yleinen-kanava on suunnattu kaikille. Koko tiimin tai osan kanavista voi halutessaan piilottaa.

Kun henkilön O365-ympäristöön oikeuttava pesti päättyy, päättyy myös tunnuksen voimassaolo ja sähköpostin käyttömahdollisuus 30 päivää pestin päättymisen jälkeen (tästä tulee automaattinen ilmoitus sähköpostitse).

Lippukuntien tunnukset luodaan vaiheittain

Eri pestit tuodaan O365-käyttäjiksi vaiheittain, jotta tunnusten luominen sujuu jouhevasti. Ensimmäisenä O365-ympäristöön tunnuksia luomaan pääsevät johtokolmikot, joiden vastuulla on lippukunnan oman Teams-tiimin luominen, ja tiimin alle tulevien kanavien ja sovellusten organisoiminen. Teamsista löytyy huhtikuun alusta Mallilippukunta, josta voi halutessaan ottaa mallia oman lippukunnan tiimin rakenteluun.   

Mitä lippukunnassa tulee tehdä?  

Lippukunnan hallitus sopii toimintatavoistaan ja siirtymisaikataulusta palvelun käyttöön.  Lippukunnan pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.

Opastukset lippukunnille Teams-käytön aloitukseen

Lippukunnille on tarjolla avoimia Teams-opastuksia, seuraavat opastukset syksyllä 2020.

Voit myös tilata lippukunnalle oman koulutuksen tai sparrauksen käytön aloittamisen tueksi, lähetä sähköpostia palvelu@partio.fi .

 

Onko tunnukset pakko ottaa käyttöön?

Jos et halua ottaa partion O365-ympäristöä käyttöön, voit jättää saamasi, tunnuksia koskevan sähköpostin huomiotta. Tunnukset ja partio.fi-sähköpostiosoite syntyvät vasta, kun kirjaudut ohjeiden mukaan ensimmäisen kerran O365-ympäristöön.

Ohjeita O365-ympäristön käyttöön:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/jemma-ja-sahkoposti/

WordPress-teema esimerkiksi lippukuntien nettisivuille

Suomen partiolaiset tarjoaa WordPress-teeman, jota voi hyödyntää esimerkiksi lippukuntien verkkosivuilla. Lisätietoa ratkaisusta sekä asennus- ja käyttöohjeet löytyvät lippukunnan nettisivut -sivulta.

PartioMoodle

PartioMoodle on partion e-oppimisympäristö.

Em. palvelujen lisäksi kehitämme digitaalista partio-ohjelmaa sovelluksineen ja tuemme partiolippukuntia ja -piirejä viestinnässä ja markkinoinnissa.

PartioID:n luominen

Huomaathan, että niin Kuksaan, Office 365 -ympäristöön kuin PartioMoodleenkin kirjaudutaan yhteisellä PartioID-tunnuksella. Katso ohjeet PartioID:n luomiseen.