Digitaaliset palvelut

Suomen Partiolaiset tarjoaa partiolaisille ja partion vapaaehtoisille digitaalisia palveluja sekä partiolippukunnille ja -piireille yhteiset tietojärjestelmät.

Jäsenrekisteri Kuksa

Partiolaiset päivittävät partiorekisteri Kuksassa jäsentietojaan ja ilmoittautuvat erilaisiin tapahtumiin. Partiolippukunnat ja -piirit käyttävät sitä esimerkiksi tapahtumahallintaan, ansiomerkkien hakemiseen, adventtikalenterikampanjaan ja laskutukseen. Partiojärjestöt ovat sopineet henkilötietojen käsittelystä partiossa yhteisellä käsittelysopimuksella.

Partiolaisten intra

Kaikille partion vapaaehtoisille tarkoitettu Office 365 -työympäristö mahdollistaa modernit työvälineet. Jemma-intranet on partion sosiaalinen intranet, jota käytetään myös piirien ja keskusjärjestön dokumentinhallintaan. Teams on tarkoitettu ryhmätyöskentelyyn, kokoustamiseen ja keskusteluihin Skypen tavoin. Partiolippukuntien pestatut vapaaehtoiset voivat luoda itselleen Office 365 -käyttäjätunnuksen.

Teams lippukuntien käyttöön

Suomen Partiolaiset on keväästä 2020 alkaen tarjonnut lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteisen O365-ympäristön Teamsiin. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-tiimi ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyille lippukunnan pesteissä toimiville lippukuntien luottamushenkilöille. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.

Lippukuntapestit, joihin O365-oikeus liitetään ovat:: Lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja, taloudenhoitaja, akelat, sammot, luotsit, hallituksen jäsenet, ansiomerkkivastaava, tiedottaja ja joulukampanjapäällikkö.

WordPressiin pohjautuva verkkosivuratkaisu lippukunnille

Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukuntien käyttöön verkkosivuratkaisun. Lisätietoa ratkaisusta sekä tilaus- ja käyttöohjeet löytyvät lippukunnan nettisivut -sivulta.

PartioMoodle

PartioMoodle on partion e-oppimisympäristö.

Em. palvelujen lisäksi kehitämme digitaalista partio-ohjelmaa sovelluksineen ja tuemme partiolippukuntia ja -piirejä viestinnässä ja markkinoinnissa.

PartioID:n luominen

Huomaathan, että niin Kuksaan, Office 365 -ympäristöön kuin PartioMoodleenkin kirjaudutaan yhteisellä PartioID-tunnuksella. Katso ohjeet PartioID:n luomiseen.