Digitaaliset palvelut

Suomen Partiolaiset tarjoaa partiolaisille ja partion vapaaehtoisille digitaalisia palveluja sekä partiolippukunnille ja -piireille yhteiset tietojärjestelmät.

Jäsenrekisteri Kuksa

Partiolaiset päivittävät partiorekisteri Kuksassa jäsentietojaan ja ilmoittautuvat erilaisiin tapahtumiin. Partiolippukunnat ja -piirit käyttävät sitä esimerkiksi tapahtumahallintaan, ansiomerkkien hakemiseen, adventtikalenterikampanjaan ja laskutukseen. Partiojärjestöt ovat sopineet henkilötietojen käsittelystä partiossa yhteisellä käsittelysopimuksella.

Partiolaisten intra

Lippukuntien johtokolmikolle sekä piirien ja keskusjärjestön luottamushenkilöille tarkoitettu Microsoft-työympäristö mahdollistaa modernit työvälineet. Jemma-intranet on partion sosiaalinen intranet, jota käytetään myös piirien ja keskusjärjestön dokumentinhallintaan. Teams on tarkoitettu ryhmätyöskentelyyn, kokoustamiseen ja keskusteluihin Skypen tavoin. Partiolippukuntien johtokolmikko voi luoda itselleen Microsoft-käyttäjätunnuksen.

Teams lippukuntien johtokolmikon käyttöön

Suomen Partiolaiset tarjoaa vuoden 2024 alusta Suomen Partiolaisten yhteisen Microsoft-ympäristön lippukuntien johtokolmikon käyttöön. Tunnukset ovat käytössä lippukunnanjohtajalla, lippukunnan apulaisjohtajalla, pestijohtajalla ja ohjelmajohtajalla.

Microsoft-ympäristö Teamsissa mahdollistaa johtokolmikon työskentelyn, dokumenttien hallinnan sekä etäkokoukset. Samalla heille tarjotaan etunimi.sukunimi@partio.fi-muotoinen sähköpostiosoite. Microsoft-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa.

Lippukunnan johtokolmikon lisäksi tunnukset ovat käytössä Suomen Partiolaisten ja partiopiirien pesteissä toimivilla luottamushenkilöillä.

Aiemmin Suomen Partiolaiset on tarjonnut Microsoft-tunnuksia laajemmin lippukuntien käyttöön, kun käytössä on ollut maksuton lisenssityyppi. Microsoft on lopettanut kyseisen lisenssityypin kokonaan, eikä maksutonta lisenssiä ole enää saatavilla. Siksi lisenssien käyttölaajuutta joudutaan rajaamaan vuoden 2024 alusta lähtien.

Laajasti Microsoft-palveluita käyttäneille lippukunnille tämä muutos on todella ikävä ja vaikuttaa merkittävästi lippukuntien työskentelytapoihin. Jotta lippukunnissa ehditään pohtia, miten tulevaisuudessa toimitaan, Suomen Partiolaiset on päättänyt kustantaa nykyisten lisenssien käytön kaikille niiden tämänhetkisille käyttäjille vuoden 2023 loppuun saakka.

WordPressiin pohjautuva verkkosivuratkaisu lippukunnille

Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukuntien käyttöön verkkosivuratkaisun. Lisätietoa ratkaisusta sekä tilaus- ja käyttöohjeet löytyvät lippukunnan nettisivut -sivulta.

PartioMoodle

PartioMoodle on partion e-oppimisympäristö.

Em. palvelujen lisäksi kehitämme digitaalista partio-ohjelmaa sovelluksineen ja tuemme partiolippukuntia ja -piirejä viestinnässä ja markkinoinnissa.

PartioID:n luominen

Huomaathan, että niin Kuksaan, Microsoft-ympäristöön kuin PartioMoodleenkin kirjaudutaan yhteisellä PartioID-tunnuksella. Katso ohjeet PartioID:n luomiseen.