Mitä hyötyä aikuisrekrystä on lippukunnalle?

Aikuisrekrykampanjointi kannattaa! Yksi aikuinen voi mahdollistaa jopa 10 lapsen partioharrastuksen. Uusi aikuinen voi lähteä mukaan viikkotoimintaan akelaksi, sihteeriksi lippukunnan kokouksiin tai vaikka muonittajaksi retkille. 

Aikuisrekrykampanjaa on järjestetty vuodesta 2019 alkaen. Vuosina 2020 ja 2021 kaikkeen harrastustoimintaan on vaikuttanut koronapandemia. Siitäkin huolimatta 2021 aloitti enemmän uusia aikuisia kuin pandemiaa edeltävinä vuosina (2017 & 2018) ilman lippukuntien, piirien ja keskusjärjestön yhdessä tekemää aikuisrekrykampanjointia.

Miksi kannattaisi ilmoittaa lippukuntanne mukaan?

Uusien aikuisten mukaan kutsuminen helpottuu, kun otatte käyttöön valmiit materiaalit ja neuvot.

 1. Saatte valmiin maksuttoman materiaalipaketin  postitettuna kolollenne.
 2. Saatte ohjeita ja neuvoja, mm.
  1. Aikuisrekryn vuosikello
  2. Esimerkkejä tutustumistapahtumista
  3. Ohjeet tapahtumien markkinointiin ja tarkistuslista tapahtuman järjestäjälle
  4. Kuinka kertoa partiosta?
 3. Piirit tukevat lippukuntia aikuisrekryn kampanjavastaavan johdolla.

Valtakunnalliset markkinointitoimenpiteet auttavat lippukuntaanne

Suomen Partiolaiset toteuttaa valtakunnallista aikuisille suunnattua markkinointia tammi- ja elokuun jäsenhankintakampanjoiden yhteydessä.

Aikuisten rekrytoinnin tukena toteutetaan valtakunnallisesti laajaa some- ja hakukonemainontaa, joka ohjaa partio.fi/aikuisille kampanjasivustolle tutustumaan partioon ja vapaaehtoistyömahdollisuuksiin lippukunnissa. Mainontaa ohjataan myös lippukuntahaku-sivulle. Kannattaa siis tarkistaa, että oman lippukuntanne tiedot ovat ajantasaiset lippukuntahaussa.

partio.fi/aikuisille kampanjasivustolle kannattaa ohjata kiinnostuneita

Kampanjasivustolta löytyy hyödyllistä tietoa aikuisille partiosta kiinnostuneille. Näitä linkkejä voitte vapaasti jakaa myös oman lippukuntanne somekanavissa.

 

Yläkuva: Mikko Paukkila