Lippukunnan omaisuus

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lippukunnan omaisuudesta (rahavarat, kalusto, tilat jne.) vastaa lippukunnan hallitus, erityisesti taloudenhoitaja ja kalustonhoitaja. Lippukunnan säännöt määrittävät, miten omaisuutta hoidetaan.

Tilinpäätöksessä listataan vuosittain lippukunnan omaisuus ja sen poistot. Tarkemmin tilinpäätöksestä ja taseesta täällä.