Veneenohjaajakurssi

Veneenohjaajakurssi järjestetään piireissä, joko meripartio-ohjaajan tai -jaoksen toimesta tai yksittäisten lippukuntien toimesta.

Kurssin asema

Kurssin järjestämisvastuu on partiopiirillä ja se on SP:n partio-ohjelman mukainen ohjelmatapahtuma. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ohjaajantodistuksen saamiseksi harjoitusvesialueelle.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Pääsyvaatimukset

Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille. Ennen kurssia järjestetään
tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla opetettavia asioita sekä perustiedot, kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, koordinaattien mittaus, matka-aika-nopeus -laskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt.

Suorittamisperiaate

Kurssiin kuuluu teoriaviikonloppu sekä yhden viikonlopun mittainen käytännönosa, jolle pääsee suoritettuaan hyväksyttävästi teoriaosan loppukokeen. Kurssin osat on suoritettava edellä mainitussa järjestyksessä.

Seuraavat koulutukset

Veneenohjaajakurssien seuraavia toteutuksia voi etsiä piirien tapahtumakalentereista tai kysyä piiritoimistoilta.

Teoriaosa

Teoriaviikonlopun aikana käsitellään seuraavat kokonaisuudet:

 1. Toiminta vahtipäällikkönä
 2. Partiopurjehdus ja partiomenetelmä aluksella
 3. Hyvät merimiestavat, ympäristö ja siitä huolehtiminen, jätehuolto
 4. Merikartta ja koordinaattijärjestelmät
 5. Eksymän ja erannon perusteet
 6. Matkan, tosisuunnan ja koordinaattien mittaus
 7. Suuntimat ja paikanmääritys
 8. Viitoitusjärjestelmä ja merikarttamerkit
 9. Kuivapurjehdusharjoitus
 10. Irrotus/kiinnitys eri olosuhteissa
 11. Ohjaus- ja kulkusäännöt, valot ja merkkikuviot, valot ja äänimerkit
 12. SP:n turvallisuusmääräykset ja hätätapaukset merellä
 13. Lokikirja
 14. Sään vaikutus veneilyyn
 15. Alusten rakenne

Käytännön osa

Käytännönosalla käydään läpi seuraavat kokonaisuudet:

 1. Vahtijärjestelmä
 2. Yöpurjehdus
 3. Merimiestaidot (lipun käyttö, luonto ja ympäristö ja niistä huolehtiminen, jätehuolto, siisteys)
 4. Suuntimat, paikanmääritys
 5. Merenkulun turvalaitteet
 6. Aluksen ohjailu, lähtö ja rantautuminen
 7. Hätätilanteet
 8. Lokikirja
 9. Säätiedotukset
 10. Koneen laittaminen lähtökuntoon

Loppukoe

Kurssin teoriaosan lopuksi järjestetään loppukoe, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytyksenä oikeudelle osallistua käytännönosalle. Käytännönosan jälkeen ei ole loppukoetta.

Todistus

Veneenohjaajakurssista on mahdollista hakea koulutuksen suoritettuaan Opintokeskus Siviksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Kurssin laajuus on 5 op. Lisätietoja opintopisteytetyistä todistuksista partiossa löytyy osoitteesta Opintopisteytetyt todistukset -sivulta.

Suomen Partiolaisten koulutustoimintaa tukee Opintokeskus Sivis.