Osallistuminen Ko-Gille

Partiojohtajien jatkokoulutus Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu sinulle partiossa toimiva aikuinen, joka haluat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Ennen koulutukseen ilmoittautumista olet suorittanut partionjohtajan peruskurssin sekä ehtinyt kerätä käytännön kokemusta partiojohtajapesteistä lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Sinulla on ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Olet täyttänyt 22 vuotta, yläikärajaa ei ole. Oleellista on, että olet halukas oppimaan uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin.

Kolmiapila-Gilwell -kurssi sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen partiojohtajan jatkokoulutuskokonaisuuden. Oman partiopiirisi koulutusryhmä tukee koulutuksen suorittamista ja tarjoaa Ko-Gi-ohjaajan, joka auttaa työstämään toimintaosan tehtäviä, hyväksyy Ko-Gi-suorituksen ja lopulta luovuttaa Ko-Gi-tunnukset.

Koulutus koostuu tyypillisesti leiriosasta, seminaariosasta ja toimintaosasta. Leiriosa voi olla lyhyempi leiri, vaellus tai purjehdus. Tällöin kurssiin kuuluu johdanto-osa sekä oppimistehtäviä ennen seuraavaa osaa. Leiriosalla vietetään perinteistä leirielämää ja verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa. Sekä leiri- että seminaariosalla on luvassa monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan.

Toimintaosa sisältää johtamistehtävänä kehittämishankkeen, pohdintatehtäviä sekä syventävän oppimistehtävän kurssilaisen itse valitsemasta aiheesta. Kurssin suoritusaika on enintään kolme vuotta siitä, kun kurssilainen on saanut hyväksymisilmoituksen. Lisäaikaa myöntää Ko-Gi-ryhmä Ko-Gi-ohjaajan suosituksesta. Suoritus huipentuu raportointiin ja lopulta kurssitunnusten juhlalliseen luovutukseen.

Kurssin eteneminen

Koulutuksen aikana sinulla on tukenasi Ko-Gi-ohjaaja, joka on pääsääntöisesti joku oman piirisi koulutusohjaajista. Piirisi koulutusryhmä ottaa sinuun yhteyttä ilmoittautumisen jälkeen ohjaajan nimeämiseksi. Ko-Gi-ohjaajan vastuulla on toimintaosan ohjaus ja hyväksyminen. Toimintaosan päättää raportti, jonka voi tarvittaessa toteuttaa myös suullisesti. Kurssinjohtaja vastaa yhdessä staabinsa kanssa leiriosaan ja seminaariin liittyvistä asioista. Koko suorituksen hyväksyy Suomen Partiolaisten Ko-Gi-ryhmä, kun se on saanut tiedon kaikista osasuorituksista. Suorituksen hyväksymisen jälkeen saat todistuksen ja Ko-Gi-tunnukset.

Aikaa koulutuksen suorittamiseen kuluu runsas vuosi. Koulutus alkaa osaamiskartoituksella ja oman ohjaajan tapaamisella. Tapaamisessa saat päiväkirjan ja pääset aloittamaan tavoitteiden ja toimintaosan kehittämistehtävän aiheen pohtimisen. Muista huomioida tässä vaiheessa, että kehittämistehtävä on johtamistehtävä. Kaikkiin kursseihin kuuluu yksi pidempi osa, joka voi olla leiri, vaellus tai purhehdus.  Sen lisäksi voi olla yksi tai useampi viikonloppuosa riippuen kurssin muodosta.

Toimintaosan kehittämistehtävään saat ohjausta oman ohjaajan lisäksi kurssin kouluttajilta. He myös vastaavat aiheen hyväksymisestä. Aihe pitää olla rajattuna jo leirin alkaessa. Lisäksi leirillä keskustellaan syventävästä oppimistehtävästä, jonka valitset itse esimerkiksi osaamiskartoituksesi pohjalta. Kehittämistehtävään, oppimistehtävään ja pohdintoihin on hyvä varata aikaa. Syvenny niihin ja omaan oppimiseesi rauhassa.

Partiojohtajien jatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan. Ko-Gi -kurssilta saat eväitä ja uusia ajatuksia lippukuntatoimintaan. Lisäksi kurssin käyneelle avautuvat uudenlaiset mahdollisuudet piirin ja SP:n tehtävissä. Ko-Gi -kurssin käyminen on tuonut lukuisille partiojohtajille uutta potkua pesteissä toimimiseen ja uskallusta ottaa vastaan uusia haasteita.

Ilmoittautumis- ja peruutusohjeet

  • Tapahtumaperuutukset tehdään aina tapahtumasta tai koulutuksesta sähköisesti Suomen Partiolaisten toimistolle (info@partio.fi) tai vastaavalle toimihenkilölle.
  • Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan.
  • Sairaustapauksissa peruuta ilmoittautuminen toimistolle. Näissä tapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea palautusta partiovakuutuksesta. Lisätietoa vakuutuksesta: partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus.
  • Ilmoittautuneita ei valita kursseille ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, vaan tilanteessa, jossa kaikki eivät mahdu kurssille, valinnat tehdään niin, että osallistujia saadaan mahdollisimman monipuolisesti eri piireistä ja lippukunnista.

Ko-Gi-kursseille 131, 132, 133, 134 ja 135 on kaksi ilmoittautumisluokkaa: sitova ilmoittautuminen ja joustava ilmoittautuminen. Kurssin järjestämisestä päätetään sitovien ilmoittautumisten määrän perusteella. Jos ilmoittautumisajan loppuun 31.1.2019 mennessä kurssille ilmoittautuneita ei ole vähintään 15, kurssi perutaan. Ko-Gi-kurssille 129 on vain sitova ilmoittautuminen.

Sitova ilmoittautuminen

Sitovasti ilmoittautuneet ovat ensisijalla kurssin osallistujina, jos kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu mukaan kurssille ja osallistujia joudutaan karsimaan. Osallistumismaksua ei laskuteta, jos osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan loppuun 31.1.2019 mennessä tai kurssilla 129 6.1.2019 mennessä.

Sitova ilmoittautuminen, hinta: 390 euroa

Joustava ilmoittautuminen

Joustavasti ilmoittautuneiden osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee toimistolle kuusi (6) viikkoa ennen kurssin ensimmäisen osan alkamista. Alle kuusi (6) viikkoa ennen kurssin ensimmäistä osaa tehdyt peruutukset laskutetaan. Jos kurssilainen keskeyttää kurssin myöhemmin, on hän velvollinen maksamaan koko kurssin hinnan. Jos kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu mukaan kurssille, joustavasti ilmoittautuneet ovat ensimmäisenä karsittavien joukossa.

Joustava ilmoittautuminen, hinta: 440 euroa

Ko-Gi-kurssille ulkomaille?

Ko-Gi on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Voit itse etsiä Woodbadge-kursseja omien ulkomaisten kontaktiesi avulla tai verkkosivuilta. Muistathan, että voit hakea taloudellista tukea ulkomaille suuntautuviin partiomatkoihin erilaisista rahastoista.

Ko-Gi-tunnusten hakeminen

Ohjaaja toimittaa untuvikon Ko-Gi-raportin, kansilehden sekä oman lausuntonsa sähköisesti Suomen Partiolaisten toimistolle osoitteeseen koulutus(a)partio.fi, mistä raportit lähetetään Ko-Gi-ryhmän käsittelyyn. Raportti on lähetettävä käsiteltäväksi vähintään  neljä viikkoa ennen toivottua tunnusten jakopäivää.

Dokumentit