Lippukunnan viestintä -koulutus

Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation viestinnän kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen viestinnästä, yhteydenpidosta median kanssa sekä kriisiviestinnästä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Koulutuksen kohderyhmä

Lippukunnan viestintävastaavat, lippukunnanjohtajat ja hallituksen jäsenet

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa tehdä lippukunnan viestintäsuunnitelman, tiedottaa lippukunnan tapahtumista monipuolisesti erilaisia medioita käyttäen ja ymmärtää kriisiviestinnän tärkeyden.

Koulutuksen sisältö

 
Tavoitteet Kouluttautuja ymmärtää viestinnän merkityksen lippukunnassa, sekä osaa toteuttaa lippukunnan ulkoista ja sisäistä viestintää monipuolisesti sekä ymmärtää kriisiviestinnän tärkeyden.
Sisältö  Viestinnän suunnittelu (esim. viestintäsuunnitelman tekeminen)

Lippukunnan tapahtumasta tiedottaminen

Mediatiedotteen tekeminen

Viestintä sidosryhmille (esim. taustayhteisö, vanhemmat, kunta, seurakunta, alue, partiopiiri ja muut järjestöt)

Partiosta kertoiminen sidosryhmille

Erilaiset mediat lippukunnan käytössä (esim. verkkosivut, lippukuntalehti, sosiaalinen media, paikallislehdet)

Ikäkausien käyttämät mediat osana lippukunnan viestintää

Kriisiviestintä lippukunnassa

Koulutusmenetelmät Aktivoiva luento

Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

 

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Vastaava järjestäjä

Lippukunta, alue tai piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä viestintä- ja markkinointivaliokunnan kanssa.