Arpajaisvero

Arpajaisveroa pitää maksaa kaikista Suomessa järjestetyistä arpajaisista. Arpajaisilla tarkoitetaan tavara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta, vedonlyöntiä sekä sellaisten peliautomaattien ja -laitteiden pitämistä, joista voi voittaa rahaa, tavaraa tai niihin vaihdettavia pelimerkkejä. Arpajaisia ovat myös muut kuin julkisesti järjestetyt arvonnat, arvaamiskilpailut, vedonlyönti ja sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvat kilpailut, joissa voi voittaa rahaa tai rahanarvoisen etuuden.

Arpajaisluvat 

Arpajaisluvista päättää Poliisihallituksen arpajaishallinto. Pieniä arpajaisia on mahdollista järjestää ilman lupaa, kun taas suurempien tai erikoislaatuisten arpajaisten järjestämiseen tarvitaan erillinen lupa. Ilman erillistä lupaa järjestettäviin tavara-arpajaisiin liittyy kuitenkin paljon ehtoja. Palkinnot tulee esimerkiksi jakaa samassa tilaisuudessa, jossa arvat on myyty. Arpajaisten luvanvaraisuuteen vaikuttaa myös se, myydäänkö arpoja yhteisön sisäisesti vai myös sen ulkopuolelle. Lisäksi palkintojen arvo vaikuttaa siihen, mihin hintaan arpoja voi myydä. Katso täältä tarkemmat edellytykset esimerkiksi miniatyyriarpajaisten tai pienarpajaisten järjestämiseen, sekä ohjeet erillisen arpajaisluvan hakemiseen.

Arpajaisten verotus 

Partiolippukuntien arpajaiset harvoin ylittävät arpajaisveron verorajoja, joten esimerkiksi lippukunnan pienten jouluarpajaisten osalta veroa ei yleensä tarvitse maksaa. Suuremmissa arpajaisissa rajat kuitenkin tulevat helposti vastaan ja lippukunnan täytyy ne huomioida. Erilaisissa arpajaisissa veron laskemisen perusta on erilainen.  

Tavara-arpajaisten yhteenlasketusta toteutuneesta myyntihinnasta maksetaan veroa 1,5 prosenttia. Jos esimerkiksi tavara-arpajaisissa on myyty 300 arpaa kahden euron hintaan, laskettaisiin veronalainen summa 300 x 2 x 1,5% eli 9 €. Veroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, mikäli kalenterikuukauden veron määrä on vähemmän kuin 50 euroa, eli jos tavara-arpajaisissa myynnin summa on alle 3300 euroa kuukaudessa. 

Muista arpajaisista vero on 30 prosenttia voittojen yhteenlasketusta arvosta. Esimerkiksi tykkääjien kesken järjestettävää Facebook-arvontaa suoritettaessa veroa maksetaan palkinnon tai palkintojen yhteenlasketusta arvosta, mikäli maksettavan veron raja ylittyy. Veroa ei tarvitse maksaa, mikäli kalenterikuukauden veron määrä on vähemmän kuin 50 euroa, eli jos voittojen yhteisarvo on alle 170 euroa kuukaudessa. Arpajaisten toimeenpanijalta edellytetään luotettavaa kirjanpitoa, ja siitä on selvittävä veron määräytymisen kannalta merkittävät seikat. 

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa, vedonlyöntiin ym. suoritettujen rahapanosten kokonaismäärää sekä peliautomaattien rahapanosten yhteismäärän ja maksettujen voittojen (rahasumman tai tavaran hankintahinnan) erotusta. Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista vero on 12 prosenttia arpajaisten tuotosta. Bingopelin vero on 5 prosenttia, joka lasketaan jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei lasketa uuteen peliin oikeuttavia voittoja.

Verohallinto antaa lisäohjausta myös arpajaisveroasioissa.
Verohallinnon ohje arpajaisten verotuksesta.