Teams lippukunnille

Suomen Partiolaiset tarjoaa vuoden 2024 alusta Suomen Partiolaisten yhteisen Microsoft-ympäristön lippukuntien johtokolmikon sekä valtakunnallisessa tai piirin pestissä olevien luottamushenkilöiden käyttöön.

Heille tarjotaan Teams-tiimi ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä etunimi.sukunimi@partio.fi-muotoinen sähköpostiosoite. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen. Microsoft-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa.

Tunnukset ovat käytössä lippukunnanjohtajalla, lippukunnan apulaisjohtajalla, pestijohtajalla ja ohjelmajohtajalla sekä Suomen Partiolaisten tai partiopiirien pesteissä toimivilla luottamushenkilöillä.

Tunnusten luominen

Jotta Microsoft-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna. Pestin lisäämisen jälkeen tulee odottaa yksi yö, jotta tieto pestistä siirtyy Kuksasta eteenpäin. Tämän jälkeen pestattu luo itse itselleen osoitteen, ja odottaa vielä yhden yön eli päivitysajon.

Ohjeet Microsoft-tunnuksen luomiseen

Kun käyttäjä liittyy Microsoft-ympäristöön, liitetään hänet Teamsissa automaattisesti Suomen Partiolaiset -nimiseen tiimiin. Tiimi on tarkoitettu kaikille partion Microsoft-tunnusta käyttäville luottamushenkilöille ja siellä on omat kanavat keskusjärjestön, piirien ja lippukuntatoimijoiden toimijoille. Yleinen-kanava on suunnattu kaikille. Koko tiimin tai osan kanavista voi halutessaan piilottaa.

Kun henkilön Microsoft-ympäristöön oikeuttava pesti päättyy, päättyy myös tunnuksen voimassaolo ja sähköpostin käyttömahdollisuus 30 päivää pestin päättymisen jälkeen (tästä tulee automaattinen ilmoitus sähköpostitse).

Mitä lippukunnassa tulee tehdä?  

Lippukunnan johtokolmikko sopii toimintatavoistaan ja palvelun käytöstään. Lippukunnassa pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.

Teamsista löytyy Mallilippukunta, josta voi halutessaan ottaa mallia oman lippukunnan tiimin rakentamiseen.

Opastukset lippukunnille Teams-käytön aloitukseen

Lippukuntien johtokolmikoille on tarjolla avoimia Teams-opastuksia.

Voit myös tilata lippukunnalle oman koulutuksen tai sparrauksen käytön aloittamisen tueksi, lähetä sähköpostia palvelu@partio.fi.

Onko tunnukset pakko ottaa käyttöön?

Jos et halua ottaa partion Microsoft-ympäristöä käyttöön, voit jättää tunnuksen luomatta. Tunnukset ja partio.fi-sähköpostiosoite syntyvät vasta, kun kirjaudut ohjeiden mukaan ensimmäisen kerran Microsoft-ympäristöön.

Ohjeita Microsoft-ympäristön käyttöön