Teams lippukunnille

Suomen Partiolaiset on keväästä 2020 alkaen tarjonnut lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteisen O365-ympäristön Teamsiin. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-tiimi ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyille lippukunnan pesteissä toimiville lippukuntien luottamushenkilöille. Kyseiset pestit voit tarkistaa tästä linkistä. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.

Tunnusten luominen

Jotta O365-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti lippukunnassa ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna. Pestin lisäämisen jälkeen tulee odottaa yksi yö, jotta tieto pestistä siirtyy Kuksasta eteenpäin. Tämän jälkeen pestattu luo itse itselleen osoitteen, ja odottaa vielä yhden yön eli päivitysajon.

Ohjeet O365-tunnuksen luomiseen

Kun käyttäjä liittyy O365-ympäristöön, liitetään hänet Teamsissa automaattisesti Suomen Partiolaiset-nimiseen tiimiin. Tämä tiimi on tarkoitettu kaikille partion luottamushenkilöille ja siellä on omat kanavat keskusjärjestön, piirien ja lippukuntatoimijoiden toimijoille. Yleinen-kanava on suunnattu kaikille. Koko tiimin tai osan kanavista voi halutessaan piilottaa.

Kun henkilön O365-ympäristöön oikeuttava pesti päättyy, päättyy myös tunnuksen voimassaolo ja sähköpostin käyttömahdollisuus 30 päivää pestin päättymisen jälkeen (tästä tulee automaattinen ilmoitus sähköpostitse).

Mitä lippukunnassa tulee tehdä?  

Lippukunnan hallitus sopii toimintatavoistaan ja siirtymisaikataulusta palvelun käyttöön.  Lippukunnan pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.

Teamsista löytyy  Mallilippukunta, josta voi halutessaan ottaa mallia oman lippukunnan tiimin rakenteluun.   

Opastukset lippukunnille Teams-käytön aloitukseen

Lippukunnille on tarjolla avoimia Teams-opastuksia.

Voit myös tilata lippukunnalle oman koulutuksen tai sparrauksen käytön aloittamisen tueksi, lähetä sähköpostia palvelu@partio.fi .

Onko tunnukset pakko ottaa käyttöön?

Jos et halua ottaa partion O365-ympäristöä käyttöön, voit jättää tunnuksen luomatta. Tunnukset ja partio.fi-sähköpostiosoite syntyvät vasta, kun kirjaudut ohjeiden mukaan ensimmäisen kerran O365-ympäristöön.

Ohjeita O365-ympäristön käyttöön