Saan tukea pestiäni koskevissa haastavissa tai ongelmallisissa tilanteissa

Pestatulla on oikeus saada tukea pestissä toimimiseen. Jokainen kohtaa toisinaan tilanteita, joissa tuen tarve kasvaa. Ovatko lippukuntanne pestit sopivan kokoisia? Onko pestijärjestelmä käytössä ja pestikeskustelut arkipäivää?

Kannatta miettiä minkälaisia pestejä teillä johtajistossa on ja minkälainen rooli pestaajalla on. Pestaaja on erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan pestatun viihtymisestä ja tukemisesta.   Pestaaja on pestatun lähin tuki ja kannustaja, ja hän on ratkaisevassa roolissa pestatun kehityksen tukemisessa.

On hyvä säännöllisesti jutella johtajiston kesken siitä, miten kullakin menee, ja tuumia jokaisen jaksamista pestissä ja tehtävän mielekkyyttä säännöllisissä pestikeskusteluissa.

Partiotakaan ei pitäisi tehdä kenenkään ihmisarvon hinnalla. Jos jollain on liian iso pesti elämäntilanteeseen ja voimavaroihin nähden, pitää tilanne setviä.

Tarpeeksi isot johtajaresurssit ovat avainsana siihen, että tarjolla on tarpeeksi sopivan kokoisia pestejä kaikille. Aikuisrekry on siis ihan avainsana tässäkin tilanteessa. Isommalla porukalla on kivempaa, kun hommia voi jakaa tasaisesti ja sopiviin paloihin.