Reflektointitaidot

Reflektiolla tarkoitetaan tietoista ja aktiivista mietiskelyä, jossa henkilö pohtii tapahtunutta ja peilaa niitä aiempiin kokemuksiinsa ja muuhun tietoonsa.

Reflektion tavoitteena voidaan pitää uusien näkökulmien löytymistä ja syvempää ymmärrystä käsiteltävästä asiasta. Monia asioita voi reflektoida, mutta erityisen tärkeä reflektoinnin taito on itsetuntemuksen keskeisimpänä työkaluna sekä itsearvioinnissa. On myös hyvä pysähtyä säännöllisin väliajoin miettimään syitä omalle toiminnalle. On kuitenkin tärkeää olla arvottamatta havaitsemiaan asioita.

Työkaluja reflektointiin

Johtajuuden itsearviointityökalu

  • Työkalu partiojohtajalle oman johtajuuden reflektointiin.

Kehittyvä lippukunta light

  • Työkalu lippukunnan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Suositellaan tehtäväksi yhdessä valmentajan kanssa.

Laadun portaat -työkalu

  • Työkalu lippukunnan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Suositellaan tehtäväksi yhdessä valmentajan kanssa.

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

  • Vinkkejä lippukunnan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pestikortti

  • Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan osaamisen reflektointiin.

Kehittyminen pestissä -työkalu

  • Työkalu jokaiselle, jolla on pesti. Työkalun avulla pohditaan motivaatiota, osaamista ja johtajuutta.

Tutustuminen pariin -työkalu

  • Parijohtajille yhteistyön käynnistämiseen, tutustumiseen ja oman toiminnan sanoittamiseen.

Partiojohtajan käsikirja

  • Partiojohtajan käsikirjassa on paljon harjoituksia ja vinkkejä reflektointiin.

Kuva: Atte Kesti