Arvonlisävero

Arvonlisäverolain mukaan veroa on suoritettava tavaran ja palvelun myynnistä, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä. Pääsäännön mukaan arvonlisäveron suuruus on 24 % myyntihinnasta (vuonna 2017), mutta tästä on säädetty joitakin poikkeuksia.

Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön pitää maksaa arvonlisäveroa myyntituloistaan vain silloin, kun sillä on verotettavaa elinkeinotuloa. Toisin sanoen, mikäli yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen tuloverolain mukaan, on se verovelvollinen myös arvonlisäverolain mukaan ja päinvastoin. Käytännössä alle 10 000 euron vuosimyynnistä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Partiolippukunnan toiminnan kannalta on tärkeää muistaa muutama yksityiskohtainen säädös (56 §:n ja 58 §:n 2 mom.): Yleishyödyllisen yhteisön ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa sanoma- tai aikakausilehden julkaisemisesta, jos lehti ilmestyy enintään neljä kertaa vuodessa, jos sitä julkaistaan pääasiassa jäsenistöä tai jäsenyhteisöjä varten ja jos lehden julkaiseminen ei ole varsinaista liiketoimintaa. Lisäksi esimerkiksi arpajaisista ei makseta arvonlisäveroa, vaan arpajaisveroa.

Verohallinto antaa lisäohjausta arvonlisäveroasioissa.

Käännetty verovelvollisuus ulkomailta ostetuista palveluista

Lippukunnat ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, ja suurin osa niistä ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollisia. Ulkomailta ostetut palvelut muodostavat kuitenkin poikkeuksenkoska niiden osalta verovelvollisuus määrittyy kansainvälisen palvelukaupan säännösten perusteella. Näiden säännösten mukaan sellainen yhdistys tai säätiö, joka myy tavaroita tai palveluja, katsotaan elinkeinonharjoittajaksi, ja on näin ollen velvoitettu maksamaan ulkomailta ostamastaan palvelusta arvonlisäveron Suomeen. Lippukunnan myymiksi palveluiksi luetaan mm. lippukunnan jäsenistöltään laskuttamat osallistumismaksut. 

Maksettava arvonlisävero määrittyy Suomen verokannan mukaisesti (yleinen arvonlisäverokanta 24 %). Tätä velvoitetta kutsutaan käännetyksi verovelvollisuudeksi. 

Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat mm. sosiaalisen median alustoille tai hakukoneisiin ostetut mainokset (esim. Facebook- ja Google-mainokset); sosiaalisen median hallintapalvelut (esim. Hootsuite); sekä sähköpostimarkkinoinnin palvelut (esim. Mailjet ja Mailchimp). Mikäli lippukunta ostaa tällaisia palveluja, tulisi sen ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteröinti onnistuu näppärästi OmaVero-palvelussa, ja rekisteröinnin yhteydessä voi valita, että tilitettävä arvonlisävero ilmoitetaan kerran vuodessa. Rekisteröityminen tehdään ainoastaan ostoista ja omasta käytöstä. 

Käännetty verovelvollisuus koskee myös ulkomailta ostettuja tavaroita. Tavaroiden kohdalla euromääräinen raja ilmoitusvelvollisuudelle on kuitenkin 10 000 €/vuosi. Palveluille tällaista euromääräistä rajaa ei ole määritelty, vaan verovelvollisuus koskee kaikkia ulkomailta ostettuja palveluita. 

Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa palvelun ulkomaisella myyjällä on Suomessa kiinteä toimipaikka, tai se on hakeutunut Suomessa verovelvolliseksi. Tällöin ostaja ei ole ostamastaan palvelusta verovelvollinen. 

Lisätietoa:  

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlisavero_ulkomailta_ostetuista_tav  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48679/palvelujen-ulkomaankaupan–arvonlis%c3%a4verotus/  

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/rekisterointi/