Arvonlisävero

Arvonlisäverolain mukaan veroa on suoritettava tavaran ja palvelun myynnistä, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä. Pääsäännön mukaan arvonlisäveron suuruus on 24 % myyntihinnasta (vuonna 2017), mutta tästä on säädetty joitakin poikkeuksia.

Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön pitää maksaa arvonlisäveroa myyntituloistaan vain silloin, kun sillä on verotettavaa elinkeinotuloa. Toisin sanoen, mikäli yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen tuloverolain mukaan, on se verovelvollinen myös arvonlisäverolain mukaan ja päinvastoin. Käytännössä alle 10 000 euron vuosimyynnistä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Partiolippukunnan toiminnan kannalta on tärkeää muistaa muutama yksityiskohtainen säädös (56 §:n ja 58 §:n 2 mom.): Yleishyödyllisen yhteisön ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa sanoma- tai aikakausilehden julkaisemisesta, jos lehti ilmestyy enintään neljä kertaa vuodessa, jos sitä julkaistaan pääasiassa jäsenistöä tai jäsenyhteisöjä varten ja jos lehden julkaiseminen ei ole varsinaista liiketoimintaa. Lisäksi esimerkiksi arpajaisista ei makseta arvonlisäveroa, vaan arpajaisveroa.

Verohallinto antaa lisäohjausta arvonlisäveroasioissa.