Mentorikoulutus

Suomen Partiolaisten mentorikoulutus antaa kattavan kuvauksen siitä, mitä mentorointi on partiossa. Koulutuksessa perehdytään mentoroinnin tarkoitukseen ja tavoitteisiin sekä mentorin vastuisiin ja toimintatapoihin partiossa.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on suunnattu partiossa mentorin pestissä toimiville aikuisille. Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden.

Koulutuksen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot. Esitietosuosituksena on partiojohtajaperuskoulutus.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja tietää mitä mentorointi partiossa on.
 • Osallistuja osaa luoda luottamuksellisen mentorointisuhteen.

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen

Osallistujan/kouluttajan kirjallisuus ja materiaali

Koulutuksen sisältö

 
Tavoitteet
 • Osallistuja tietää, mitä mentorointi partiossa on.
 • Osallistuja osaa luoda luottamuksellisen mentorointisuhteen.
Sisältö
 • Mentorointi partiossa
 • Mentorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet
 • Aktorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet
 • Mentorointisopimus
KoulutusmenetelmätAktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
Opetustunnit (Kouluttajan työmäärä)3 tuntia

Vastaava järjestäjä

Piiri ja keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen ydinainesanalyysi

SisältöYdinainesTäydentävä tietämysErityistietämys
Mentorointi partiossa Tietää mitä mentorointi partiossa on (Mentorointi Partiossa /2015) 

Tietää mihin tarkoitukseen mentorointia voi käyttää 

Aktorin rooli ja ominaisuudet 
Keskusjärjestön ja A-jäsenien tarjoamat mentorointiohjelmat 

Mentoroinnin toteuttaminen lippukunnassa 

Miten mentorointi eroaa muusta ohjauksesta partiossa (esimerkiksi Ko-Gi-ohjaaminen, luotsaus, valmentaminen) 
Mentorointiohjelman vastaavan tehtävät 
Mentorin rooli Mentorin pestikuvaus 

Mentorin rooli on tarjota olennaisia neuvoja, ohjeita ja tukea 

Mentorin keskeiset ominaisuudet kuten vuorovaikutustaidot, kuuntelu ja valmius jakaa osaamistaan 

Ymmärtää, että mentorointia tehdään aktorin tavoitteiden mukaisesti 
Auttaa aktorin tavoitteiden ja osaamisen sanoittamisessa 

Osaa asettaa myös itselleen oppimistavoitteita mentorin pestissä 

Mentorointi voi kohdistua pestiin, projektiin tai johtamiseen yleisesti 
Itsensä kehittäminen mentorin pestissä 
Mentorointisuhde Osaa luoda luottamuksellisen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan suhteen 

Mentorointisopimuksen tekeminen ja tavoitteiden asettaminen 

Säännölliset tapaamiset ja niihin valmistautuminen 

Mentorointisuhteesta ei raportoida kenellekään 
Mentorointitapaamisen rakenne 

Vuorovaikutuksen ja ilmapiirin tärkeyden ymmärtäminen 

Erilaiset ohjaustavat