Tarkastuskertomus

Toiminnan- ja tilintarkastajat voivat harkintansa mukaan mainita kertomuksessa tärkeimmät tarkastuskohteet ja -havainnot. Joissakin tapauksissa avustusten myöntäjät voivat edellyttää, että tarkastajat antavat lausunnon siitä, onko saadut avustukset käytetty avustusehtojen mukaisesti. Jos tarkastuksen perusteella ei voida puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä, on epäämisperusteet kerrottava tarkastuskertomuksessa. Lippukunnan säännöistä ilmenee, kenelle vastuuvapaus myönnetään lippukunnan vuosikokouksessa.

Hyvä yleinen tietopaketti toiminnantarkastuskertomuksista löytyy patentti- ja rekisterihallitukselta.