SM-kilpailujen kiertopalkintosäännöt

  1. Kilpailun järjestäjän on huolehdittava näiden sääntöjen toimittamisesta kiertopalkinnon saajalle. Ohjeet ovat myös Suomen Partiolaisten kilpailutoiminnan nettisivuilla.
  2. Talvi-, kevät- ja syyskilpailuiden eri sarjoilla on kullakin oma kiertopalkintonsa. Piirien välisessä kilpailussa on yksi kiertopalkinto.
  3. Sarjakohtaisen kiertopalkinnon saa haltuunsa sarjan voittajavartio seuraavaan vastaavaan SM-kilpailuun saakka. Piirien välisen kiertopalkinnon saa haltuunsa kussakin kilpailussa (talvi-, kevät-, syksy-) voittanut piiri seuraaviin SM-kilpailuihin saakka.
  4. Piirien välisen kiertopalkinnon haltijapiirin tulee kaiverruttaa palkintoon vuosi, vuodenaika ja piiri. Kaivertamisesta ja laatasta koituneet kulut maksaa ensin kiertopalkinnon haltija ja kulut saa periä kuitteja vastaan keskusjärjestöstä. Sarjakohtaisiin kiertopalkintoihin ei tehdä kaiverruksia, vaan vuosi, vartion nimi, lippukunta ja piiri kirjataan tänne.
    Kiertopalkinnon haltijan tulee ottaa yhteys hyvissä ajoin (1 kk) seuraavan kilpailun järjestelysihteeriin ja sopia palkinnon toimittamisesta luovutustilaisuuteen. Suomen Partiolaisten kilpailuryhmä pitää kirjaa kiertopalkintojen saajista.
  5. Kilpailun järjestäjän on toimitettava seuraavalle kilpailun järjestäjälle ja SP:n kilpailuryhmälle luettelo vartioista, joille vartioiden ja piirien välinen kiertopalkinto on luovutettu.
  6. Kaikki sarjakohtaiset ja piirien väliset kiertopalkinnot kiertävät katkeamatta.
  7. Kiertopalkintosäännöt on hyväksytty 2.3.1983 ja SP:n kilpailuryhmä on päivittänyt niitä viimeksi 28.4.2016, jonka version voimaantulopäivä on 1.1.2017.