Kompassi UKK

Mistä löydän ohjeet kompassin käyttöön?

Kompassin käyttöohjeet, joita päivitetään aina tarpeen mukaan, löytyvät osoitteesta:
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partio-ohjelmasovellus-kompassi/kompassin-kayttoohjeet/ 

 

Miten Kompassia kehitetään?

SP kehittää Kompassi-sovellusta Kasvatusvaliokunnan ohjauksella, sille vuosittain varatulla budjetilla. Varsinaisesta kehitystyöstä ja ylläpidosta vastaa kilpailutuksella valittu ohjelmistokehitykseen erikoistunut yritys.

Tiedot Kompassin kehitystyöstä, uusimmista lisätyistä ominaisuuksista ja seuraavista kehityskohteista löytyvät osoitteesta:
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partio-ohjelmasovellus-kompassi/kompassin-kehitystyo/ 

 

Kuinka voin antaa palautetta Kompassista? 

Paras tapa lähettää palautetta on laittaa sähköpostia osoitteeseen kompassi@partio.fi

 

Tarvitaanko huoltajalta erillinen hyväksyntä Kuksassa, jotta alaikäiset partiolaiset voivat käyttää Kompassia? 

Kompassin ohjeissa on erillinen kohta, jossa opastetaan huoltajaa antamaan Kuksassa käyttöoikeudet ryhmätietojen välitykseen Kuksasta Kompassiin. Tätä ollaan muuttamassa siten, että erillisten oikeuksien antaminen ei enää ole tarpeen, vaan tiedon välitys Kuksan ja Kompassin välillä sisältyy Partion digitaalisten palveluiden tietosuojaselosteessa määritettyihin käyttötapauksiin. 

Tietosuojaselosteeseen ja muihin henkilötietojen käsittelyyn liittyviin dokumentteihin voi tutustua täällä: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/henkilotietojen-kasittely/dokumentit-ja-ohjeet/ 

 

Pitääkö aktiviteetit vielä vuonna 2022 merkitä Kompassiin, Kuksaan vai molempiin? Mitä tapahtuu Kuksaan tehdyille aktiviteettimerkinnöille? 

Vuoden 2022 alusta lähtien on ohjeistettu, ja toivottavaa, että kaikki aktiviteetit merkittäisiin ainoastaan Kompassiin.  

Aktiviteettien merkitseminen Kuksaan on päättynyt ja tähän liittyvät toiminnot on piilotettu Kuksasta. Aiemmin Kuksaan merkityt aktiviteetit siirtyvät lähiaikoina näkyviin Kompassiin. Aiemmin Kuksaan tehtyjä merkintöjä ei siis tarvitse itse lisätä Kompassin puolelle, vaan ne tulevat myöhemmin sinne automaattisesti.  

Kompassin raportointiominaisuuksia kehitetään paraikaa, mikä mahdollistaa ensivaiheessa vuosiselosteen raporttien vaatimien tietojen haun Kompassiin syötetyistä tiedoista. Jatkossa Kompassin raportointiominaisuuksia voidaan laajentaa kehitysbudjetin ja prioriteettien rajoissa myös suoraan lippukuntien käyttöön.

Miksi Kompassi julkaistiin “keskeneräisenä”? 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on kompromissien tekemistä käytetyn ajan, kustannusten, ominaisuuksien määrän ja lopputuloksen laadun välillä.

Nykyään ohjelmistojen ja palveluiden kehittämisessä suositaan mallia, jossa palvelu pyritään saamaan käyttöön heti kun välttämättömimmät perusominaisuudet ovat käyttövalmiina, eikä odoteta julkaisun kanssa siihen kunnes “kaikki on valmista”. Mitä varhaisemmassa vaiheessa palvelu otetaan käyttöön, sitä paremmin tuotekehitystä pystytään ohjaamaan käyttäjiltä saatavan palautteen mukaan. Näin päästään pidemmällä tähtäimellä parempaan lopputulokseen, ja usein halvemmalla. Toki tässä lähestymismallissa on vaarana, että käyttäjät pitävät palvelua liian keskeneräisenä, eikä palvelua oteta käyttöön toivotussa laajuudessa.

Koska Kompassin kehitykseen ei ole käytössä rajatonta budjettia, ja kehitystyötä ohjataan pääosin vapaaehtoistyönä, on hyvin tärkeää käyttää resurssit oikein. Tästä syystä myös käyttäjiltä toivotaan pientä kärsivällisyyttä ja aktiivista palautteenantoa, jotta Kompassista saadaan erinomainen ja pitkäikäinen työkalu partiopolun seuraamiseen.

Mitä tulee tapahtumaan Kuksan toimintasuunnitelma -osiolle, lisätäänkö Kompassiin vastaavat toiminnallisuudet? 

Kuksan toimintasuunnitelmaosuus tullaan poistamaan käytöstä samassa yhteydessä, kun aktiviteettien merkintätoiminnallisuudet poistetaan Kuksasta.

Korvaavasta työkalusta toiminnan suunnitteluun ei ole vielä tehty päätöstä, mutta tästä tullaan viestimään kun suunnitelmat selkeytyvät.

Kuva: Marikki Virtanen