Lippukunnan tietosuojaohjeet

Partioharrastus ja partiotoiminnan järjestäminen edellyttävät usein henkilötietojen käsittelyä. Esimerkiksi partiolippukunnan hallitus käsittelee henkilötietoja hyväksyessään uudet jäsenet tai järjestäessään tapahtuman. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan tunnistaa, epäsuorastikin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja valokuva.
Tavoitteemme on käsitellä jokaisen henkilötietoja partiossa laillisesti ja luotettavasti – luottamuksen arvoisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen. Tiedonhallinta ja siihen kuuluva huolellinen henkilötietojen käsittely on jokaisen vastuu.

Partiolippukunnan työvälineet ja ohjeet

Henkilötietojen käsittelyn sopimus on Kuksassa lippukunnan nimenkirjoittajan hyväksymä yhteinen sopimus henkilötietojen käsittelystä partiossa.

Henkilötietoja säännöllisesti pestissään tai työssään käyttävä käyttäjä hyväksyy Kuksa-partiorekisterissä sen käyttöehdot eli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja laillisesti ja luotettavasti. 

Jotta alaikäinen voi käsitellä pestissään henkilötietoja, hänen kanssaan tulee käydä perehdytys oheisen ohjeen mukaisesti. Partiolippukunnat vastaavat perehdytyskeskusteluista. Kuka tahansa voi hyödyntää ohjetta perehtyäkseen Kuksan käyttöehtoihin ja henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn sopimus (Kuksa)

Kuksan voimassa olevat käyttöehdot 

Perehtyminen Kuksan käyttöehtoihin (Alaikäisen käyttöehtoperehdytys)

Alaikäisen käyttöehtoperehdytyksen materiaali uudistuu vuoden 2022 aikana.

Mikäli lippukuntanne käsittelee henkilötietoja muualla kuin Kuksassa tai muuta tarkoitusta varten, kuin Suomen Partiolaisten Jäsenten ja huoltajien tiedot- tietosuojaselosteessa on mainittu, voitte käyttää näitä malleja.

Seloste käsittelytoimista -malli

Informointiasiakirjamalli

 

 

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki parantavat henkilötietojen suojaa

Tietosuoja tarkoittaa partiossa tarkoittaa toiminnan vastuullista johtamista ja järjestämistä. Datan ja analytiikan merkitys kasvaa yhteiskunnassa. Tietosuoja liittyy partiotoiminnan ja -kasvatuksen lisäksi muun muassa lasten ja nuorten digitaaliseen turvallisuuteen ja hyvinvointiin eli digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiseen, partion uusien digitaalisten palvelujen suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation eli GDPR) ja kansallisen tietosuojalain eli sääntelyn tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta partiossa ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä.
Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteet ja julkaisut sopivat erinomaisesti aiheesta enemmän kiinnostuneille.

Suomen Partiolaisten tietosuojaa ja -turvaa käsittelevä materiaali on julkaistu erikseen sivulla www.partio.fi/tietosuoja.