Ko-Gi-ohjaaminen-koulutus

Ko-Gi-ohjaaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee Ko-Gi-prosessin ja osaa ohjata Ko-Gi-kouluttautujaa koko koulutuksen ja kehittämistehtävän ajan. Ko-Gi ohjaaja -koulutus on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on käytävä uudelleen, jos toimii edelleen Ko-Gi ohjaajana. Ko-Gi ohjaaminen -moduuli kuuluu myös Koulutusohjaaja -koulutukseen.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajakoulutusta.

Koulutuksen kohderyhmä

Partiojohtaja -jatkokoulutuksen johtamistehtävän ohjaajiksi haluavat partiojohtajat.

Osaamistavoitteet

Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -ohjaaja -koulutuskokonaisuuden suoritettuaan partiolainen osaa ohjata partiojohtaja -jatkokoulutuksen suorittajia heidän koulutuksensa ajan, koulutuksen aloituskeskustelusta  raportointiin ja koulutuksen hyväksyntään saakka.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Kouluttautuja ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.
Sisältö Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet

Ko-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta

Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana

Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys

Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät  Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Ohjaava keskustelu

Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Päivitetty 10.1.2019

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ko-Gi -ohjaaminen -koulutus, Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajakoulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.

Sisältö

 • Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet
 • Ko-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta
 • Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana
 • Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys
 • Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ko-Gi -koulutus

Ohjaajan ja kouluttautujan ohje:

 • Ko-Gi -koulutusten järjestäminen Suomessa
 • Ko-Gi -koulutuksen tavoitteet
 • Ko-Gi -ohjaajan kriteerit

Yhteydet ja erot VBL -koulutukseen

Ko-Gi -koulutusten kehittyminen ja kehittäminen

Ko-Gi -koulutuksen perinteet ja historia

Ko-Gi -prosessi

Ko-Gi -koulutuksen kokonaisuus ohjaajan näkökulmasta

Ko-Gi -koulutuksen kokonaisuus kouluttautujan näkökulmasta

Kurssien erilainen rakentuminen

Ko-Gi -koulutuksen kokonaisuus piirin ja SP:n näkökulmastaKo-Gi -koulutuksen kokonaisuus kouluttajan (luotsin ja kummin) näkökulmasta

Ko-Gi -ohjaajan rooli

Miksi Ko-Gi -prosessia ohjataan

Oma motivaatio ja vahvuudet (kompetenssi) pestiin.

Ko-Gi -ohjaamisen erot mentorointiin, valmentamiseen ja tekemisen ohjaamiseen.

Sijoittuminen toimija-tukija janoille.
Ohjaajan oma kehittyminen 

Yksilöllinen ohjaaminen

Osaamiskartoituksen hyödyntäminen ohjaamisessa

Ohjattavan omien tavoitteiden tunnistaminen ja sanoittaminen huomioiden Ko-Gin tavoitteet

Avoimien kysymysten ja kuuntelun merkitys.

Reflektoinnin ohjaus (esim. GIBBS kehä)

Yksilöllisten toimintatapojen tunnistaminen ja niihin reagointi

Ohjaamisen teoriaa (esim. KOLB kokemuksellisen oppisen malli)

 

Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Ohjauskeskustelut: lukumäärä ja taajuus

Loppuraportointi (kirjallinen sekä suullinen)

Mahdolliset ongelmatilanteet ohjaussuhteessa

Ohjauskeskustelun tapoja ja vaiheita.

 

Viimeksi päivitetty 18.2.2020