Poistot

Tilinpäätöksessä hitaasti kuluvasta omaisuudesta, kuten kalustosta ja rakennuksista (esimerkiksi kämpästä), tehdään vuosittain niin sanottuja poistoja eli merkitään menoksi pieni summa, esimerkiksi jokin hankintahinnan prosenttiosuus. Näin suuret hankinnat voidaan jakaa useamman vuoden kuluiksi. Pienten ja nopeasti kuluvien esineiden hinnat on syytä kirjata kuluksi kerralla; niiden ostamista ei kannata jaksottaa poistojen avulla.

Suurten hankintojen poistosuunnitelmassa on määritelty omaisuusryhmittäin poistojen laskentaperuste (tasapoisto tai jäännösarvopoisto sekä poistoprosentti). Taseessa olevasta käyttöomaisuudesta kirjataan ennen tilinpäätöstä suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaisia poistoja kirjataan vuosittain kunnes omaisuuden arvo on nolla tai omaisuus myydään tai romutetaan. Tasapoistoilla käyttöomaisuuden arvo nollaantuu sovitussa ajassa. Jäännösarvopoistoilla poiston määrä pienenee jatkuvasti ja loppuun poistaminen kestää pitkään.

Esimerkki tasapoistoista: Lippukunta ostaa tulevaa leiriä varten kaksi puolijoukkuetelttaa. Teltoille tulee olemaan käyttöä myös tulevien vuosien retkillä ja leireillä. Teltat ovat maksaneet 2 000 euroa kappale eli yhteensä 4 000 euroa. Näistä päätetään tehdä tasapoistot neljän vuoden ajaksi. Tämä tarkoittaa, että joka vuosi 1 000 euroa eli 25% 4 000 eurosta kirjataan kuluksi, ja loput jäävät taseeseen kalustoksi aineellisiin hyödykkeisiin.

Ostovuosi: Tuloslaskelmassa 1 000 € kuluja, taseessa 3 000 € omaisuutta
2. vuosi: Tuloslaskelmassa 1 000 € kuluja, taseessa 2 000 € omaisuutta
3. vuosi: Tuloslaskelmassa 1 000 € kuluja, taseessa 1 000 € omaisuutta
4. vuosi: Tuloslaskelmassa 1 000 € kuluja, taseessa ei enää omaisuusarvoa

Tällä tavalla lippukunnan tulos ei yhden vuoden aikana kuormitu liikaa isosta ostosta. Isommat hankinnat, kuten veneet, kannattaa poistaa pidemmän ajan kuluessa. Tärkeintä on kirjata ylös kaikkien poistettavien hankintojen poistoperusteet ja seurata niitä, sillä listaus on osa tilinpäätöksen liitetietoja.