Ko-Gi-kouluttajaksi

Ko-Gi-kouluttajat  ovat kokeneita, monipuolisen johtamis- ja koulutustaustan omaavia partionjohtajia, jotka ovat suorittaneet oman Ko-Gi-kurssinsa sekä toimivat aktiivisesti partiossa. Kouluttajat vastaavat kurssin koulutuksen lähiosien suunnittelusta ja toimeenpanosta. Kurssinjohtajat johtavat kouluttajatiimiä ja toimivat heidän pestiesihenkilöinään.

Ko-Gi-kouluttajiksi etsitään sekä ensikertalaisia että kokeneita kouluttajia.

Ko-Gi-kouluttajana pääset kokemaan uusia ikimuistoisia elämyksiä, tekemään maailmanluokan johtamiskoulutusta, kehittämään itseäsi haastavassa ja omaan osaamiseen suhteutetussa projektissa. Kouluttajana pääset vaikuttamaan koko järjestön kehittymiseen untuvikkojen oppimisen ja kehittymisen kautta, ja sen voi hyvällä omallatunnolla sanoa olevan yksi järjestön vaikuttavin pesti! Pestisi alkaa kesällä 2024, osallistut staabikoulutukseen 6.-8.9. Laitikkalassa Pälkäneellä, kouluttaudut ja kokoustat sekä etänä että livenä sekä koulutuksen jälkeen osallistut kurssin raportointiin syksyllä 2025.

Koulutuksen sisältöihin voit tutustua täällä: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/partiojohtajajatkokoulutus-ko-gi/

🦉

Haku kouluttajaksi kursseille 153, 154 ja 155 on auki 1.-30.4.2024.

Hakulomakkeelle pääset tästä!


Toteutukset

Ko-Gi 153 – Kaamos

Ko-Gi 153, ”kaamos”, tarjoaa elämyksellisen kokonaisuuden, jossa pääset kouluttamaan uusia partiojohtajia tuntureilla, keväisessä saaristossa ja hybridioppimisympäristöissä seikkaillen.

Kurssin toteutuksessa ei tingitä timanttisesta osaamisesta eikä luonnossa oppimisen mahdollisuuksista: kurssilla oppimista tukevat verkkoympäristön tehtävät, upeat kurssiympäristöt sekä partiojohtajan jatkokoulutuksen perinteisemmät elementit kuten toiminta vartioissa.

Toivomme kouluttajiksi uteliaita ja motivoituneita partiojohtajia, jotka ovat valmiita haastamaan omaa ajatteluaan, hyppäämään puuterilumelle, saariston kevääseen ja luomaan uutta yhdessä staabin kanssa. Tällä kurssilla on mahdollisuus ottaa haltuun juuri sinulle erityisiä partiojohtamisen kysymyksiä ja osallistua koulutuksen kehittämiseen!

Staabin ajankäytöstä: Staabi kokoontuu noin 2-3 kertaa ennen lähijaksoja erikseen sovittavana aikana. Lisäksi Ko-Gi-ryhmän järjestämä staabikoulutus, joka järjestetään syyskuussa 6.-8.9.2024 läsnätapahtumana.

Ko-Gi 154 – Monimuotoinen

Ko-Gi 154 tarjoaa tutun paketin kovatasoista jatkotason partiojohtajakoulutusta monimuotoisempaan kaareen pakattuna.

Kurssilla tuttua ovat mm. samat tavoitteet ja sisällöt kuin muillakin Ko-Geilla, elämyksellisyys sekä vartiojärjestelmä, mutta elämme ne läpi monimuotoisesti, ruuhkavuosiystävällisemmällä muodolla, jossa kannat paljon vastuuta oppimisestasi ja sen aikatauluttamisesta itse.

Tällä kurssilla emme leireile reilua viikkoa metsässä, vaan keskitymme johtajuuteen ja siinä kehittymiseen tavaten toisiamme välillä kasvokkain ja välillä digitaalisilla alustoilla (mm. Teams ja Moodle). Työskentelette ja tapaatte vartionne kanssa välillä digitaalisesti, välillä lähiosilla. Lähiosilla on sekä kurssikeskusaikaa että toimintaa luonnossa. Jos haluat leikkiä ponileikkiä, vedät sen itse.

Voit olla etsimämme palokärki, jos sinua kiinnostaa Ko-Gi-sisältöjen toteuttaminen monimuotoisen koulutustoteutuksen kautta, mutta yhtä laadukkaasti ja elämyksellisesti kuin muillakin kurssimuodoilla ne toteuttaisimme. Olet valmis sitoutumaan staabin suunnittelukokouksiin, kaikille palokärjille yhteiseen staabikoulutukseen sekä muihin pestin vaatimiin tapaamisiin myös verkossa tapahtuvaan kouluttamiseen valmisteluineen ja palautteineen, kurssilaisten luotsaukseen ja tietysti pääset kaikille lähiosille. Koulutusrupeamien valmistelu ja onnistunut läpivienti vaatii työskentelyä vuoroin koko staabin ja oman kouluttajaparin kanssa.

Palokärkivartio tarjoaa sinulle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä monimuotoista Ko-Gi-koulutusta ja oppia uutta. Valmistelemme koulutusrupeamia siten, että jokaisen ensikertalaisen kouluttajaparina ja tukena suunnittelussa toimii kokeneempi palokärki samasta staabista. Lisäksi jokainen staabin jäsen saa luonnollisesti pestiinsä tukea kurssinjohtajilta.

Staabin ajankäytöstä: Kurssin suunnitteluaikatauluun kuuluu staabikoulutus, joka järjestetään syyskuussa 6.-8.9.2024 läsnätapahtumana, sekä staabin oma tutustumiskokous Teamsilla sitä ennen. Lisäksi sovimme yhdessä vähintään kasvokkain järjestettävän suunnitteluviikonlopun ennen maaliskuun ensimmäistä lähijaksoa, kasvokkain järjestettävän yhteisen suunnittelupäivän ennen kumpaakin seuraavaa lähiosaa sekä purku- ja raportointikokouksen syksylle.

TG 155 – Gränslös

Kursen TG 155 – Gränslös är den tredje kursen som ordnas som ett samarbete mellan Finlands Scouter och Scouterna i Sverige.  Utbildningsspråket är svenska och kursens omfattar både kursinnehåll och traditioner från båda länderna. Som namnet säger ger kursen dig möjligheten att främja vänskap över landsgränserna, lära dig om scouting i Sverige och få vara med och förverkliga kursdelar både i Sverige och i Finland.

Förhandskraven för att utbilda på TG är att du själv har fått dina TG-insignier, har redan utbildat på scoututbildningar eller utanför scouting, och att du vill fortsätta utvecklas som utbildare. I teamen finns plats för såväl förstagångs TG-utbildare som erfarna spillkråkor. Hälften av kursteamet kommer från Finland (3 utbildare och 2 kursansvariga) och andra hälften från Sverige.

Som utbildare på en TG-kurs förväntas du bidra till den gemensamma helhetsplaneringen av utbildningen samt detaljplanera och hålla enskilda utbildningspass. Under utbildningen kommer du att fungera som lots för en av patrullerna. I arbetet använder vi oss mycket av parledarskap, och jobbar i olika mindre grupper. Du ska brinna för att skapa en kvalitativ kurs tillsammans med andra i teamet! En väsentlig del av planeringen kommer att ske digitalt, men vi räknar även med ett antal gemensamma fysiska träffar.

TG-kursteamet väljs av de kursansvariga tillsammans med TG-gruppens ordförande. Vi kontaktar och intervjuar alla som ansökt. Vi strävar efter kursteam med en mångfald av kompetenser, förmågor och tidigare erfarenhet. Självklart ska alla i teamen också ha tid och möjlighet att satsa på sitt TG-uppdrag under ungefär 1,5 år, från hösten 2024 till våren 2026. Notera även datumen för kursteamets planeringshelger och kursens närdelar redan nu. Vi hoppas att alla i kursteamet kan förbinda sig till samtliga datum.

Berätta i din ansökan om:

  • Din motivation att fungera som utbildare på kursen
  • Din tidigare scouterfarenhet och utbildarerfarenhet i korthet
  • Kursdelar som du är särskilt kunnig inom eller har ett stort intresse för
  • Vad du kommer att bidra med i teamet, och vad du troligen behöver hjälp med av teamet

Tidpunkter att notera:

  • 18-19.10.2024, kursteamets planeringshelg 1
  • 14-16.2.2025, kursteamets planeringshelg 2
  • 29.6-5.7.2025, kursens lägerdel, Sverige
  • Hösten 2025, kursteamets planeringshelg 3
  • 29.1-1.2.2026, kursens seminariedel, Finland

Alla tidpunkter är preliminära, kan vid behov justeras.

Vi svarar gärna på frågor om kursen och uppdraget!


Hakuaika

Haku kouluttajaksi kursseille 153, 154 ja 155 on auki 1.-30.4.2024. Hakulomakkeelle pääset tästä: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/pestihakemus_edit.aspx?PREId=4127

Alta löydät lisätietoa Ko-Gi-kouluttajan pestistä ja valintaprosessista. Jos kaipaat lisätietoja, voit ottaa yhteyttä Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajaan Kengu Hietaseen (kengu.hietanen@partio.fi) tai Mari Voutilaiseen (mari.voutilainen@partio.fi).


Ko-Gi-kouluttajan pesti

Ko-Gi-kouluttajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi ja osallistua järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Ko-Gi on huima oppimiskokemus paitsi osallistujalle myös kouluttajalle.

Haemme kouluttajiksi Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo kouluttajakokemusta partiosta tai partion ulkopuolelta hankkineita aikuisia. Sinulla on palava into tehdä laadukas kurssi yhdessä muun staabin kanssa kaikkien kurssien yhteisiä suuntaviivoja noudattaen. Osaat hyödyntää aiempaa kokemustasi ja haluat kehittää partiojohtajien jatkokoulutusta edelleen.

Tyypillinen staabin työtapa on parityöskentely ja työparien suunnitelmia käsitellään ja sparrataan koko staabin kesken. Olet valmis antamaan ja ottamaan vastaan palautetta suunnitelmista ja panostamaan hyvään ennakkotyöskentelyyn, jotta lähijaksojen aikana on mahdollista keskittyä kurssilaisten oppimisen ohjaamiseen. Luotsina ja kouluttajana haluat antaa kurssilaisille parhaan mahdollisen kokemuksen ja käyttää tähän aikaasi sekä erilaisia sähköisiä välineitä kurssiosia ennen ja niiden välissä. Teet yhteistyötä muiden staabien kouluttajien kanssa liittyen koulutussisältöihin.

Olet vahva osaaja ainakin joillain Ko-Gin osa-alueilla (moduulikuvaukset ja ydinainesanalyysit sekä muuta tietoa koulutuksesta löydät täältä https://www.partio.fi/kogi), mutta ymmärrät myös, että Ko–Gi-koulutus ei ole kouluttajien show vaan staabin tehtävänä on rakentaa puitteet, prosessi, virikkeitä ja ohjausta kurssilaisten oppimiselle. Käytät osaamistasi ja kokemustasi innostavien oivaltamisen mahdollisuuksien luomiseen. Käytät sujuvasti moderneja työkaluja yhdessä eri puolilta Suomea tulevien kouluttajien ja kurssilaisten kanssa (Microsoft Teams, Moodle ym.). Lähijaksoilla kurssistaabi toimii myös esimerkkinä; staabin jäseniltä edellytetään hyvää yhteistyökykyä sekä lähijaksojen vaatimusten mukaisia luonnossa elämisen taitoja. Ko-Gi-koulutuksen ajankohtaiset kehittämishankkeet ja staabien välinen yhteistyö näkyvät myös kouluttajien työskentelyssä ja ajankäytössä.

Hakemillamme henkilöillä on mahdollisuus panostaa pestiinsä koko sen keston ajan, kurssin aikataulun mukaisesti noin vuoden ajan. Pystyt osallistumaan kurssin kaikkiin lähijaksoihin, staabikoulutukseen Laitikkalassa 6.-8.9.2024 sekä oman staabisi työskentelyyn täysipainoisesti.

Staabin yhteiset suunnitteluajankohdat sovitaan yhdessä työskentelyn käynnistyessä. Aikaa tarvitaan kurssiosien ja staabikoulutuksen lisäksi, staabin muihin kokoontumisiin (tyypillisesti 4-5 kertaa projektin aikana), ja lisäksi sähköiseen työskentelyyn eri välineillä staabin kesken ja kurssilaisten kanssa.

Valintaprosessi

Kouluttajien valinnan tekee kurssinjohtaja yhdessä Ko–Gi-ryhmän puheenjohtajien kanssa ja staabin kokoonpanon vahvistaa SP:n hallitus. Staabiin pyritään valitsemaan osaava ja toisiaan täydentävä joukko kouluttajia, joilla on aikaa ja halua sitoutua tähän pestiin. Tasapainoinen kouluttajakokoonpano sisältää Ko-Gi-kokemusta, tuoreutta, kurssiosan toteutusmuodolle tärkeää luonto-osaamista ja innostusta. Kurssikohtaisia lisätietoja voit kysellä suoraan ko. kurssinjohtajalta (etunimi.sukunimi@partio.fi).

Prosessin aikana kaikkiin kouluttajahalukkaisiin ollaan yhteydessä. Rekrytointiprosessi aloitetaan kurssien varajohtajan valinnasta. Varajohtajaksi haemme jo Ko-Gi-koulutuskokemusta omaavaa partiojohtajaa. Jos olet kiinnostunut tästä pestistä, kerro siitäkin hakemuksessasi ja ota mieluusti suoraan yhteyttä kurssinjohtajaan. Hakemuksessa toivomme myös, että kerrot kouluttajakokemuksestasi partiossa ja partion ulkopuolella. Mielellämme lukisimme myös pohdintaasi siitä, millainen ryhmän jäsen olisit Palokärki-vartiossa.

Lopullinen tieto kurssien toteutumisesta selviää vasta kurssien ilmoittautumisajan päätyttyä, kun tiedämme osallistujien määrän.