Aikuisen perehdyttäminen

Rekrytointi valuu hukkaan, jos emme saa uusia pysymään toiminnassa mukana. Pidetään uusista partiolaisista ja heidän ensiaskeleistaan partiopolulla hyvää huolta!

Tärkeää on, että kiinnostuneeseen otetaan heti yhteys ja hänet toivotetaan tervetulleeksi. Uuden harrastuksen aloittaminen on ihan yhtä jännittävää ja uutta kuin vaikkapa uudessa työpaikassa tai koulussa aloittaminen. Uuteen ryhmään, toimintatapoihin ja toimintaan pitää ensin tutustua kunnolla ja vasta sitten voi siirtyä haastavampiin pesteihin ja kehittämään toimintaa. Ei pidä siis heti vaatia, että uusi johtaja on mukana 110-prosenttisesti ja uusia ideoita puhkuen.

Perehdytys pähkinänkuoressa

1. Nimeä aikuisen partiokummi

Uudelle johtajalle kannattaa nimetä partiokummi, jonka vastuulla on huomioida muun muassa edelliset kohdat ja johon uusi johtaja voi olla kysymyksissä yhteydessä. Kummi pitää huolta, ettei uusi johtaja jää yksin, innostaa ja kannustaa, kysyy mukaan ja uuden johtajan kuulumisia ja ajatuksia partiosta. Hän myös ohjaa ja auttaa ryhmänvetämiseen liittyvissä kysymyksissä. Varmistakaa, että uusi johtaja saa ryhmänjohtajaparikseen johtajan, joka on motivoitunut ja valmis auttamaan. Ottakaa uusi johtaja mukaan juttuihin ja turinoihin, raottakaa vähän niitä vanhoja juttuja, joille aina nauratte.

Aikuisen partiokummin pestikuvaus on ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi pitää sisällään. Pestiä voidaan soveltaa tarpeen mukaan.

Pestijohtajat  on tunnistettu myös olennaisiksi henkilöiksi niin uusien kuin konkarienkin mukana pysymisessä. Lippukunnan johtajahuolto, kiittäminen, kannustaminen ja pestiohjaus ovat tärkeitä kaikille.

2. Ota mukaan

Kutsukaa uusi aikuinen mukaan johtajien kokouksiin ja johtajahuoltoon, jossa pääsette tutustumaan toisiinne. Tutustumisen lisäksi käyttäkää aikaa johtajaporukan ryhmäytymiseen! Alussa tähän kannattaa käyttää ihan runsaasti aikaa. Myös aikuiset haluavat kuulua ryhmään, jotta partioon on kiva tulla ja siellä on kiva olla. Kiva ryhmä ja tekeminen motivoi. Varmista, että uusikin tyyppi saa oman huivin.

Aikuisille on hyvä järjestää myös omaa toimintaa, jonka avulla pääsee partiojutuista perille. Aikuisten retkellä voidaan tutustua ja harjoitella retkeilytaitoja matalalla kynnyksellä. Lippukunnan johtajiston yhteinen grilli-, lautapeli- tai kädentaitoilta, kävelylenkki tai vaikkapa lettukestit on hyvä tapa tutustua puolin ja toisin. Lue esimerkit Sievin Samoojien ja Lauttasaaren Luotsityttöjen aikuisten retkiltä.

3. Perehdytä

Jos uusi johtaja ei ole koskaan aiemmin harrastanut partiota, kertokaa hänelle perusasioita partiosta ja ryhmän vetämisestä. Perehdytä kuin uudessa työpaikassa!

Perehdyttämisen tukena voi käyttää Opas partioseikkailuun -perehdytyspassia. Perehdytyspassin voi antaa uudelle aikuiselle ja tehdä yhdessä suunnitelma, miten hän voi tutustua lippukunnan toimintaan ja partioon muutenkin.

Muista avata uudelle partiotermit, lempinimet ja lyhenteet, kerro mitä retki tai leiri tarkoittaa partiossa ja mitä niille on syytä ottaa mukaan.

Myös  partion verkkosivuja ja partio-ohjelma.fi -sivua voi luurata, pestistä riippuen. Jos uusi johtaja on vanha partiolainen on pitänyt taukoa partiosta parikin vuotta, päivittäkää myös hänet ajan tasalle partio-ohjelmassa ja lippukunnan käytännöistä.

Muistakaa myös piirin tarjoama koulutus! On Tervetuloa partioon –koulutusta, ikäkausi-iltoja, akela- ja sampokurssia, partiojohtajaperuskurssia, ensiapukurssia, leikkikurssia ja erätaitokurssia. Suositelkaa uudelle johtajalle jotakin kurssia, joka tukee hänen uutta pestiään lippukunnassa. Tervetuloa partioon -koulutuksen voi tehdä verkkokurssina myös ilman kirjautumista.

Tässä yksi esimerkki tervetulotoivotuksesta partion uudelle aikuiselle (tai yhtä hyvin samoajalle tai vaeltajalle)

4. Pestaa

Sopikaa pestistä. Ilman selkeää toimenkuvaa on vaikeaa ottaa roolia joukossa. Kertokaa mitä kyseisessä pestissä odotetaan, mitä siihen kuuluu ja mikä koulutus on passeli kyseiseen hommaan. Pesti voi olla pikkuinen ”tulen avuksi sudariretkelle keittiöön” tai isompi ”alan akelaksi” tai vaikka tyypin omaan osaamiseen perustuva ”vedä meidän lippukuntalehden toimittajille koulutusiltapäivä” tai ”tule mukaan rakentamaan kämpän uutta saunaa”.

Lue ohjeet pestaamiseen ja tutustu pestaamisen työkaluihin.

5. Tehkää yhdessä

Suunnitelkaa uuden johtajan kanssa yhdessä retken ohjelma tai muonitus. Näin uusi johtaja pääsee ideoimaan ja tekemään, mutta saa vertaistukea ja –apua kokeneemmalta johtajalta. Näin myös hiljainen tietotaito siirtyy eteenpäin lippukunnassa johtajalta toiselle.