Aikuisen perehdyttäminen

Rekrytointi valuu hukkaan, jos emme saa uusia kiinnitettyä mukaan toimintaan ja pysymään toiminnassa mukana. Pidetään uusista partiolaisista ja heidän ensiaskeleistaan partiopolulla hyvää huolta!

Tärkeää on, että kiinnostuneeseen otetaan heti yhteys ja hänet toivotetaan tervetulleeksi. Siitä se sitten alkaa. Partioura.

Uuden harrastuksen aloittaminen on ihan yhtä jännittävää ja uutta kuin vaikkapa uudessa työpaikassa tai koulussa aloittaminen. Uuteen ryhmään, toimintatapoihin ja toimintaan pitää ensin tutustua kunnolla ja vasta sitten voi siirtyä haastavampiin pesteihin ja kehittämään toimintaa. Ei pidä siis heti vaatia, että uusi johtaja on mukana 110-prosenttisesti ja uusia ideoita puhkuen.

Aikuisen partiopolun tärkeimmiksi hetkiksi tunnistettiin tilanteita, joissa kiinnostunut tekee päätöksen lähteekö mukaan toimintaan ja kuinka helpoksi hän kokee mukaanpääsyn. Jokaiselle uudelle partiolaiselle olisi hyvä olla tarjolla kaveri eli edes yhdet tutut kasvot muuten vieraassa joukossa. Ehkäpä hän keksii jopa jonkun kaverin, jonka kanssa tulla yhdessä opettelemaan! Uudelle kannattaakin nimetä kummiaikuinen, jolta uskaltaa kysellä tyhmiäkin ja jonka kanssa rohkaistuu lähtemään ekaan partiojuttuun. Lippukunnan johtajiston yhteinen grilli-, lautapeli- tai kädentaitoilta, kävelylenkki tai vaikkapa lettukestit on hyvä tapa tutustua puolin ja toisin.

Pestijohtajat todettiin myös olennaisiksi henkilöiksi niin uusien kuin konkarienkin mukana pysymisessä. Lippukunnan johtajahuolto, kiittäminen, kannustaminen ja pestiohjaus ovat tärkeitä kaikille. Hyvinvoivaan johtajistoon kannattaa panostaa.

Konkreettisinä työkaluina kasvuryhmä laati kolme muistilistaa:
– Vinkkilistan huomioitavista asioista uuden aikuisen partiopolun sujuvoittamiseksi
– Vinkkilistan kummiaikuiselle eli ohjeita uuden aikuisen perehdyttäjälle
– Tervetulotoivotus partion uudelle aikuiselle (tai yhtä hyvin samoajalle tai vaeltajalle)

Myöhempiä partiossa jatkamiseen motivoivia asioita ovat esimerkiksi tehtävien nousujohteisuus, pestaus, kouluttautuminen, palautteensaaminen sekä oma partiohauska: aikuisenkin pitää saada partiosta jotain itselleen ja kokea olevansa osa iloista jengiä.

Siinä se seisoo, Uusi Aikuinen. Mitäs sitten pitäisi tehdä?

1. Ota mukaan.
Kutsukaa uusi aikuinen mukaan johtajien kokouksiin ja johtajahuoltoon, jossa pääsette tutustumaan toisiinne. Tutustumisen lisäksi käyttäkää aikaa johtajaporukan ryhmäytymiseen! Alussa tähän kannattaa käyttää ihan runsaasti aikaa. Myös aikuiset haluavat kuulua ryhmään, jotta partioon on kiva tulla ja siellä on kiva olla. Kiva ryhmä ja tekeminen motivoi. Varmista, että uusikin tyyppi saa oman huivin.

2. Perehdytä.
Jos uusi johtaja ei ole koskaan aiemmin harrastanut partiota, kertokaa hänelle perusasioita partiosta ja ryhmän vetämisestä = Perehdytys, kuin uudessa työpaikassa.

Myös tätä lippukuntasivustoa ja partio-ohjelma.fi -sivua voi luurata, pestistä riippuen. Jos uusi johtaja on vanha partiolainen on pitänyt taukoa partiosta parikin vuotta, päivittäkää myös hänet ajan tasalle partio-ohjelmassa ja lippukunnan käytännöistä.

Muistakaa myös piirin tarjoama koulutus! On Tervetuloa partioon –koulutusta, ikäkausi-iltoja, akela- ja sampokurssia, partiojohtajaperuskurssia, ensiapukurssia, leikkikurssia ja erätaitokurssia. Suositelkaa uudelle johtajalle jotakin kurssia, joka tukee hänen uutta pestiään lippukunnassa.

3. Pestaa.
Sopikaa pestistä. Ilman selkeää toimenkuvaa on vaikeaa ottaa roolia joukossa. Kertokaa mitä kyseisessä pestissä odotetaan, mitä siihen kuuluu ja mikä koulutus on passeli kyseiseen hommaan. Pesti voi olla pikkuinen ”tulen avuksi sudariretkelle keittiöön” tai isompi ”alan akelaksi” tai vaikka tyypin omaan osaamiseen perustuva ”vedä meidän lippukuntalehden toimittajille koulutusiltapäivä” tai ”tule mukaan rakentamaan kämpän uutta saunaa”.

4. Nimeä kummijohtaja.
Uudelle johtajalle kannattaa nimetä kummijohtaja, jonka vastuulla on huomioida muun muassa edelliset kohdat ja johon uusi johtaja voi olla kysymyksissä yhteydessä. Kummijohtaja pitää huolta, ettei uusi johtaja jää yksin, innostaa ja kannustaa, kysyy mukaan ja uuden johtajan kuulumisia ja ajatuksia partiosta. Hän myös ohjaa ja auttaa ryhmänvetämiseen liittyvissä kysymyksissä. Varmistakaa, että uusi johtaja saa ryhmänjohtajaparikseen johtajan, joka on motivoitunut ja valmis auttamaan. Ottakaa uusi johtaja mukaan juttuihin ja turinoihin, raottakaa vähän niitä vanhoja juttuja, joille aina nauratte.

5. Tehkää yhdessä.
Suunnitelkaa uuden johtajan kanssa yhdessä retken ohjelma tai muonitus. Näin uusi johtaja pääsee ideoimaan ja tekemään, mutta saa vertaistukea ja –apua kokeneemmalta johtajalta. Näin myös hiljainen tietotaito siirtyy eteenpäin lippukunnassa johtajalta toiselle.

6. Muista.
Uusi johtaja EI ole nakkikone eikä varsinkaan ikäviltä tuntuvien asioiden tekijä!

7. Puhu. 
Useimmat hankalat tilanteet johtuvat siitä, ettei asioista ole puhuttu eikä sovittu.