Voin luottaa siihen, että muut lippukuntani jäsenet hoitavat lupaamansa tehtävät

On paljon mukavampi toimia partiossa (tai missä tahansa), jos tuntuu siltä, että voi rauhassa kokeilla, harjoitella ja epäonnistuakin. Joku auttaa, jos tarvitsen apua. Kun opettelu ja epäonnistuminen on sallittua, syntyy myös uusia, suurempia ja hauskempia asioita. Silloin syntyy myös tekijöitä, joiden itsetunto kantaa, vaikkei aina menisi kuin Strömsössä. Ja samoin syntyy ihmisiä, jotka osaavat kannatella muita. Muun muassa näiden syiden vuoksi tätä kannattaa oman lippukunnan toimintakulttuurissa tavoitella.

Käytännössä on siis tärkeää, että jokainen tietää, että voi kysyä ja keneltä voi kysyä. Kysymisen kynnys pidetään matalana sillä, että kysytään usein eikä hävetä sitä, ettei aina tiedetä.

Wikipedia määrittelee luottamuksen näin:

Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.[1]Itseluottamus on luottamusta omaan itseensä.[1]

Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia ja aikeita, luottamusta ei synny. Luottamuksen edellytyksiä ovat hyvien aikeiden lisäksi osaaminen (kompetenssi) ja riski.

Luottamus on ennen kaikkea tunne, jonka kohdistamme ihmiseen, johon luotamme. Luotettavuus sen sijaan riippuu omasta käyttäytymisestämme. Muut arvioivat miten luotettavasti käyttäydymme. Lyhin tie luottamukseen on käyttäytyä luotettavasti ja olla luottamuksen arvoinen. Luottavaisuus on ominaisuus, johon vaikuttaa sekä persoonallisuus että kasvuympäristö. Toiset luottavat helpommin kuin toiset.

”Joku auttaa kyllä”

Luokaa avun saamista varmistavia rakenteita – sanahirviö, mutta tämä tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että teidän lippukunnan pestijärjestelmällä varmistetaan, että jokaisella on joku, jolta voi kysyä ja jolta saa apua. Luotsit, ikäkausivastaavat, tukevat aikuiset, mentorit ja alueohjaajat ovat juuri näitä pestejä, joiden yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tukena oleminen. Onko teillä kaikilla olennaisilla pesteillä joku, joka auttaa?

yhteishenki on tässäkin hommassa tärkeä, hyvä yhteishenki lisää luottamusta, ja luottamus lisää ihmisten tahtoa olla luottamuksen arvoinen. Siitä lisää täällä.