Voin luottaa siihen, että muut lippukuntani jäsenet hoitavat lupaamansa tehtävät

On paljon mukavampi toimia partiossa, jos tuntuu siltä, että voi rauhassa kokeilla, harjoitella ja epäonnistuakin ja luottaa siihen että muutkin hoitavat lupaamansa asiat ja auttavat tarvittaessa.

Luottamus on tunne siitä, että muut eivät petä lupauksiaan tai aiheuta pettymyksiä ja myös sitä, että itseen luotetaan. Luottamus syntyy kun tuntee toiset ja oppii heidän vahvuuksistaan ja heikkouksistaan.

Kukaan ei halua tahallaan tuottaa muille pettymyksiä, mutta joskus voi olla vaikea tuoda esille, että oma aika tai osaaminen ei riitä sovitun hoitamiseen. Varmistakaa, että apua on helppo saada ja pyytää.  Varmistakaa lippukunnan pestijärjestelmällä, että jokaisella on joku, jolta voi kysyä ja jolta saa apua. Luotsit, ikäkausivastaavat, tukevat aikuiset, mentorit ja alueohjaajat ovat juuri näitä pestejä, joiden yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tukena oleminen. Onko teillä kaikilla olennaisilla pesteillä joku, joka auttaa?

Kun opettelu ja epäonnistuminen on sallittua, syntyy myös uusia, suurempia ja hauskempia asioita. Silloin syntyy myös tekijöitä, joiden itsetunto kantaa, vaikkei aina menisi kuin Strömsössä. Ja samoin syntyy ihmisiä, jotka osaavat kannatella muita. Muun muassa näiden syiden vuoksi tätä kannattaa oman lippukunnan toimintakulttuurissa tavoitella.

Käytännössä on siis tärkeää, että jokainen tietää, että voi kysyä ja keneltä voi kysyä. Kysymisen kynnys pidetään matalana sillä, että kysytään usein eikä hävetä sitä, ettei aina tiedetä.

Yhteishenki on tässäkin hommassa tärkeä, hyvä yhteishenki lisää luottamusta, ja luottamus lisää ihmisten tahtoa olla luottamuksen arvoinen. Siitä lisää täällä.