Viestinnän kohderyhmät

  • Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri on huono. Nopeaan ja lyhyeen viestinvaihtoon sopii mainiosti Whatsapp-ryhmä. Pidempiä asioita on helpompi hoitaa sähköpostilistojen tai yksittäisten sähköpostien avulla. Myös johtajiston omaa Facebook-ryhmää kannattaa harkita.
  • Koko lippukunnan sisäisessä viestinnässä viestiketjut ovat yleensä pitkiä. Tämän takia on tärkeää, että viestit ovat mahdollisimman selkeitä ja tiiviissä muodossa. Lippukunta voi käyttää koko lippukunnan tiedottamiseen esim. Facebook-sivua ja nettisivuja.
  • Toimintaryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Ryhmän sisäisessä viestinnässä toimii erinomaisesti esimerkiksi ryhmän oma Whatsapp-ryhmä. Jos ryhmän jäsenet ovat vielä nuoria, koostuu viestiryhmä luonnollisesti lasten vanhemmista.
  • Partiolaisten kotiväki tarvitsee laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä. Tähän tarkoitukseen sopivat mainiosti sähköpostilistat ja Whatsapp-ryhmät, ryhmä tai sivu Facebookissa sekä Instagram-tili.
  • Muut sidosryhmät, kuten kaupunki tai kunta, taustayhteisöt sekä erityisesti lippukunnan toimintaa tukevat tahot tarvitsevat myös tietoa lippukunnasta. Yhteydenpito sidosryhmiin vaihtelee lippukunnan ja yhteistyöaktiivisuuden mukaan.
    Viestintäaktiivisuus ja tiedotuksen tarve muihin partiolaisiin päin riippuu lippukunnasta. Monet tekevät kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden lippukuntien sekä oman kaupungin ja piirin partiolaisten kanssa. Sidosryhmät ja muut lippukunnat pystyvät seuraaman lippukukuntanne kuulumisia helposti, kun vinkkaatte heitä seuraamaan somekanavianne. Yksittäiset yhteydenotot kannattaa hoitaa soittamalla tai sähköpostilla.
  • Lippukunnan kannattaa ä esitellä toimintaansa paikkakunnallaan, lue lisää!
  • Myös paikallismedioihin kannattaa olla yhteydessä, lue lisää!
  • Lue lisää lippukunnan eri viestintäkanavista.