Kohderyhmät lippukunnan viestinnässä ja markkinoinnissa

Viestinnän kohderyhmät

 • Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri on huono. Nopeaan ja lyhyeen viestinvaihtoon sopii mainiosti Whatsapp-ryhmä. Pidempiä asioita on helpompi hoitaa sähköpostilistojen tai yksittäisten sähköpostien avulla. Myös johtajiston omaa Facebook-ryhmää kannattaa harkita.
 • Koko lippukunnan sisäisessä viestinnässä viestiketjut ovat yleensä pitkiä. Tämän takia on tärkeää, että viestit ovat mahdollisimman selkeitä ja tiiviissä muodossa. Lippukunta voi käyttää koko lippukunnan tiedottamiseen esim. Facebook-sivua ja nettisivuja.
 • Toimintaryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Ryhmän sisäisessä viestinnässä toimii erinomaisesti esimerkiksi ryhmän oma Whatsapp-ryhmä. Jos ryhmän jäsenet ovat vielä nuoria, koostuu viestiryhmä luonnollisesti lasten vanhemmista.
 • Partiolaisten kotiväki tarvitsee laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä. Tähän tarkoitukseen sopivat mainiosti sähköpostilistat ja Whatsapp-ryhmät, ryhmä tai sivu Facebookissa sekä Instagram-tili.
 • Muut sidosryhmät, kuten kaupunki tai kunta, taustayhteisöt sekä erityisesti lippukunnan toimintaa tukevat tahot tarvitsevat myös tietoa lippukunnasta. Yhteydenpito sidosryhmiin vaihtelee lippukunnan ja yhteistyöaktiivisuuden mukaan.
  Viestintäaktiivisuus ja tiedotuksen tarve muihin partiolaisiin päin riippuu lippukunnasta. Monet tekevät kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden lippukuntien sekä oman kaupungin ja piirin partiolaisten kanssa. Sidosryhmät ja muut lippukunnat pystyvät seuraaman lippukukuntanne kuulumisia helposti, kun vinkkaatte heitä seuraamaan somekanavianne. Yksittäiset yhteydenotot kannattaa hoitaa soittamalla tai sähköpostilla.

Markkinoinnin kohderyhmät

Jotta lippukuntaanne tulee uusia jäseniä, sitä pitää markkinoida! On eri asia puhutella aivan ulkopuolista kuulijaa, kuin partiolaista. Markkinointikeinot ovat myös erilaisia riippuen esimerkiksi siitä, minkäikäisiä ihmisiä tavoittelette.

 • Kohderyhmäikäisiä uusia partiolaisia voi tavoitella mm. somen kautta, mutta esimerkiksi kouluvierailut ja kaveri mukaan -tempaukset voivat olla erittäin tehokkaita keinoja saada uusia jäseniä lippukuntaan. Tälle kohderyhmälle kannattaa kertoa siitä, miksi partioon ja juuri teidän lippukuntaan kannattaa liittyä. Lasten vanhemmat etsivät monesti selkeää tietoa käytännön asioista, kuten siitä, milloin ja missä kokoonnutaan. Ole myös valmiina vastaamaan liittymistä harkitsevien kysymyksiin.  Katso yleisiä vinkkejä jäsenhankinta -sivulta.
 • Aikuiset vapaaehtoiset miettivät monesti, että mitä mitä he voivat saada vapaaehtoistyöstä itse. Myös käytännön asiat ja sitoutuminen pohdituttavat aikuisena liittyjää. Aikuisilla on erilaisia motivaatiotekijöitä: osa haluaa tarjota muille samaa, kuin on itse päässyt kokemaan, osa taas toivoo uutta kaveriporukkaa ja retkeilykokemuksia. Kertokaa siis avoimesti, mitä teidän lippukunnassa on aikuiselle tarjolla. Yleisiä vinkkejä myös aikuisten rekrytointiin löytyy jäsenhankinta– sekä aikuisten rekrytointi -sivuilta.
 • Adventtikalenterin ostajien merkittävien kysymys on, mistä kalenterin voi ostaa. Vinkit adventtikalenterin markkinointiin löytyvät myyjien ohjesivustolta.
 • Kohderyhmästä riippumatta kannattaa pitää huolta, että lippukunnan verkkosivut ovat kunnossa, ja niiltä löytyy ajantasaista tietoa liittyjälle tai adventtikalenterin ostajalle.